Loading...

พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2544

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ '01

พุทธศักราช 2544 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 2001 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันจันทร์ ตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

  • ปีมะเส็ง ตรีศก จุลศักราช 1363 (วันที่ 16 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)

ผู้นำประเทศไทย

เหตุการณ์

มกราคม

กุมภาพันธ์

สถานีอวกาศมีร์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2541

มีนาคม

พฤษภาคม

มิถุนายน

สิงหาคม

กันยายน

เพลิงไหม้ตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ หลังจากผู้ก่อการร้ายใช้เครื่องบิน 2 ลำพุ่งเข้าชน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

วันเกิด

วันถึงแก่กรรม

บันเทิงคดีที่อ้างถึงปีนี้

รางวัลโนเบล

แหล่งข้อมูลอื่น

Search stories