Loading...

Jōyō kanji-hyō

Jōyō kanji-hyō (jap. 常用漢字表; Lista znaków chińskiego pochodzenia w powszechnym użyciu[1]) – oficjalna lista znaków kanji, ustalona i cały czas udoskonalana przez Ministerstwo Edukacji Japonii[2], wyznaczająca minimalną podstawę naukową znaków kanji gwarantującą opanowanie umiejętności swobodnego czytania i pisania języka japońskiego. Obecna lista obejmuje 2136 znaków.

Pomysł utworzenia listy najczęściej używanych znaków zrodził się po drugiej wojnie światowej. Miała ona na celu zorganizowanie i uproszczenie nauki znaków w celu poprawienia poziomu piśmiennictwa narodu i poprawienia powszechnego dostępu do edukacji.

Pierwsza lista ustalona w 1946 roku obejmowała 1850 znaków i nosiła nazwę się Tōyō kanji-hyō (当用漢字表). Wtedy też część bardziej skomplikowanych znaków uległa uproszczeniu, przybierając nową, łatwiejszą w zapisie formę shinjitai 新字体, w odróżnieniu od formy poprzedniej kyuujitai 旧字体[3].

W 1951 roku rozpoznano potrzebę stworzenia osobnej listy, która pokrywałaby znaki występujące w imionach, które często wyszły z powszechnego użycia i od wieków pisane były w dawnych, prawie już nie spotykanych formach. Tak zrodziła się Jinmeiyō kanji-hyō (人名用漢字表), która używana jest dziś równolegle do Jōyō kanji.

Tōyō kanji-hyō obowiązywała do 1981, kiedy to została zastąpiona przez Jōyō kanji-hyō , liczącą wtedy 1945 znaków.

W 2010 roku przeprowadzone zostały większe zmiany na liście Jōyō kanji. Zmiany obejmowały między innymi wprowadzenie wszystkich znaków występujących w nazwach 47 prefektur Japonii oraz ważniejszych miast, oraz przeniesienie części znaków na stałe z listy Jinmeiyō kanji (人名用漢字) do Jōyō kanji. (Pięć znaków uprzednio na liście 常用漢字 znalazło też swój nowy dom na liście Jinmeiyō kanji (人名用漢字), która to obecnie obejmuje 863 znaki).

Spośród wszystkich znaków na liście Jōyō kanji, pierwsze 1026 znaków tworzy grupę tzw. „znaków edukacyjnych” (教育漢字 kyōiku kanji), których japońskie dzieci uczą się podczas pierwszych sześciu lat nauki w szkole podstawowej:

 • klasa 1: 80 kanji
 • klasa 2: 160 kanji (razem 240 znaków)
 • klasa 3: 200 kanji (razem 440 znaków)
 • klasa 4: 202 kanji (razem 642 znaków)
 • klasa 5: 193 kanji (razem 835 znaków)
 • klasa 6: 191 kanji (razem 1026 znaków)


Nauka pozostałych 1110 znaków podzielona jest na gimnazjum (中学校) oraz szkołę średnią/liceum (高学校), z ostatnimi znakami na liście często pomijanymi z uwagi na brak czasu bądź ich użycie w nazwach historycznych bądź w jednym tylko słowie:

 • Gimnazjum (中学校): 597 (razem 1623 znaków)
 • Szkoła średnia (高学校): 513 (razem 2136 znaków)

(Warto wspomnieć, że realizacja programu nauki znaków w Japonii bardzo na wyższych poziomach bardzo różni się od szkoły do szkoły oraz zaangażowania nauczyciela, z niektórymi szkołami bardzo dbającymi o naukę znaków nawet w liceum, a niektórymi przerzucającymi ją na pierwsze lata szkoły wyższej - zwłaszcza, jeżeli szkoła wyższa operuje w systemie progresji ze szkoły średniej do szkoły wyższej, tzw. Eskarētā shiki エスカレーター式).

Zobacz też

Przypisy

 1. Jack Halpern: New Japanese-English Character Dictionary. Tokyo: Kenkyusha Limited, s. 56a 1815-1823. ISBN 4-7674-9040-5.
 2. 常用漢字表 (lista znaków) (jap.). Agency for Cultural Affairs, 2010. s. 1-164. [dostęp 2018-05-08].
 3. , Hana no Nihongo [dostęp 2021-10-13] (ang.).

Search stories