Loading...

Film obyczajowy

Film obyczajowy

Kadr z filmu Długie, gorące lato (1958)

Film obyczajowygatunek filmowy traktujący o sposobach postępowania, zachowaniach społecznych, zwyczajach, nawykach, przyzwyczajeniach lub codzienności. Może być przedstawiony jako relacja (subiektywna lub obiektywna), poddawana krytycznej analizie oraz interpretacji.

Zobacz też

Bibliografia

Search stories