Loading...

Vistrach (vévoda)

Vistrach (latinsky Wiztrach) (9. století – před 857) byl vévoda sídlící ve Vistrachově městě v oblasti dnešních Čech a též otec Slavitaha.

Život

Jediná zmínka o Vistrachovi pochází z Fuldských letopisů, které se zmiňují o jeho otcovském vztahu ke Slavitahovi. Díky vhodnému časovému rozpoložení událostí je pravděpodobné, že se vévoda Vistrach účastnil společně s dalšími 13 knížaty křtu v Řezně roku 845. Tehdy byla knížata vystavena hrozbě v podobě Východofranské říše, a proto se snad nechali pokřtít.[1] K roku 857 se o něm zmiňují Fuldské letopisy, kdy bylo vojskem pod velením biskupa Otgara, dvorního hraběte Ruodolta a Ernsta obsazeno po mnoho let odbojné město vévody Vistracha (civitas Wiztrachi).[2] Slavitah, jeho syn, který ve městě vládl, byl vypuzen z města, následně uprchl a uchýlil se pod ochranu moravského knížete Rostislava.[3] To umožnilo Slavitahovu bratrovi, jež žil ve vyhnanství u srbského Čestibora, usednout na knížecí stolec místo Slavitaha, jímž byl v minulosti z vlasti vyhnán.

Umístění města

Archeolog Rudolf Turek se domníval, že Vistrachovo město leželo na místě dnešní Weitry v Dolních Rakousích. Nynější archeologické bádání však spíše zastává názor, že se hradiště nacházelo v severních Čechách a ztotožňuje se se Zabrušany poblíž Teplic.[4]

Odkazy

Reference

  1. HOUŠKA, Miroslav; MÜLLER, Petr. Tajemství 14 knížat a jejich křtu v roce 845. 1. vyd. Praha: Triton, 2016. 101 s. ISBN 978-80-7553-173-5. 
  2. KURZE, PETRZ, Freidrich, Georg Heinrich. Annales Fuldenses sive Annales regni Francorum Orientalis [online]. Hannover: impensis Bibliopolii Hahniani, 1891 [cit. 2020-12-10]. Dostupné online. 
  3. FRAJDL, Jiří. Zpravodajské aktivity při zrodu našeho státu.. www.ceskenarodnilisty.cz [online]. [cit. 2020-12-10]. Dostupné online. 
  4. BAUER, Jan. Záhada sedmi bájných knížat.. www.spirit.cz [online]. 7. červen 2017 [cit. 2020-12-10]. Dostupné online. 

Literatura

  • HOUŠKA, Miroslav; MÜLLER, Petr. Tajemství 14 knížat a jejich křtu v roce 845. 1. vyd. Praha: Triton, 2016. 104 s. ISBN 978-80-7553-173-5. 

Search stories