Loading...

Svislá čára

Svislá čára, svislice nebo svislý pruh (|) je speciální znak v textu a také na počítačové klávesnici, v tabulce ASCII má dekadickou hodnotu 124. Mimo jiné se používá v různých formálníchprogramovacích jazycích – např. BNF, C nebo PHP – ve významu seznamu variant nebo jako operátor logického či bitového součtu.

Názvy, zejména hovorové

Tento znak má mnoho hovorových pojmenování, často svislítko, svislice, kolmítko, roura, rouřítko či pajpa (z anglického „pipe“, roura; tento význam má například v shellech unixových operačních systémů, kde umožňuje propojit výstup jednoho a vstup jiného programu, rouření). Oficiální český název tento znak pravděpodobně nemá, připomíná však příruby při sestavování potrubí z rour, z textů příkazů. Lidový kalk roura je kritizovaný zejména pro vzhledovou nepřípadnost[zdroj?]roura by měla ukazovat její průřez[zdroj?] a anglické pipe má také bližší významy, jako pruh.

Na klávesnicích

Klávesa s tímto znakem se obvykle nalézá nedaleko klávesy Backspace resp. ↵ Enter, někdy také vedle levého Shiftu. Na některých PC klávesnicích je varianta ¦broken pipe původem z kódové stránky 437.

Pro napsání znaku svislice lze na klávesnici použít kombinace kláves:

  • Alt + 124, číslice pouze z numerické klávesnice, zaručeně funguje pro levý, tzv. textový Alt – funguje vždy bez ohledu na stav Num-Lock).
  • Ctrl + Alt + W ve Windows funguje pouze tehdy, jestliže tuto klávesovou zkratku nemá přiřazen zástupce.

Na české klávesnici

A navíc na české klávesnici tyto kombinace (pouze neanglická rozložení klávesnice, na anglické přehrává zvukový signál Hvězdička):

  • AltGr + W, pravý Alt, tedy tzv. grafický Alt (obdoba Ctrl + Alt + W).
  • AltGr + ⇧ Shift + ¦ – kombinace AltGr + ⇧ Shift + … obchází běžné rozložení znaků a nahrazuje některé speciální znaky jinými.

Search stories