Loading...

Nápověda:Kouzelná slůvka/Datum a čas

Název Zobrazený text popis
{{LOCALDAY}} 14 aktuální den v měsíci
{{LOCALDAY2}} 14 aktuální den v měsíci, vždy se dvěma číslicemi (01 – 31)
{{LOCALDAYNAME}} neděle název aktuálního dne
{{LOCALDOW}} 0 číslo aktuálního dne v týdnu 0=neděle, 1=pondělí
{{LOCALHOUR}} 21 aktuální hodina
{{LOCALMONTH}} 08 číslo aktuálního měsíce, vždy se dvěma číslicemi (01 – 12)
{{LOCALMONTHABBREV}} 8. číslo aktuálního měsíce s tečkou
{{LOCALMONTHNAME}} srpen název aktuálního měsíce
{{LOCALMONTHNAMEGEN}} srpna název aktuálního měsíce v genitivu (2. pádě)
{{LOCALTIME}} 21:33 aktuální UTC čas hodiny:minuty, vždy se dvěma číslicemi (00:00 – 23:59)
{{LOCALTIMESTAMP}} 20220814213321 časové razítko UTC (rrrrmmddhhmmss)
{{CURRENTUTCOFFSET}} 2 lokální časový posun oproti UTC (automaticky reflektuje letní čas)
{{LOCALWEEK}} 32 číslo aktuálního týdne podle ISO 8601
{{LOCALWEEK2}} 32 číslo aktuálního týdne podle ISO 8601, vždy se dvěma číslicemi (01 – 53)
{{LOCALYEAR}} 2022 aktuální rok

Search stories