Loading...

Mycoplasma

Mycoplasma

Mycoplasma je druhově velmi početný rod bakterií představující nejmenší a nejjednodušší prokaryotické buňky vůbec. Vyznačují se tím, že jim chybí buněčná stěna a jejich tvar tak udržuje pouze třívrstevná cytoplasmatická membrána. Řada druhů mykoplasmat jsou běžnými komenzály sliznic dýchacího, urogenitálního či trávicího traktu zvířat a lidí. Pouze některé druhy jsou významnými patogeny zvířat a lidí. Mezi nejznámější zástupce patří Mycoplasma pneumoniae (původce pneumonie u lidí) a Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (původce plicní nákazy skotu).

Historie

První zmínky o mykoplasmatech sahají do 30. let 20. století, kdy byly u případů pneumonií lidí označeny za původce do té doby neznáme viry. Následně byly tyto mikroorganismy způsobující atypické pneumonie pojmenovány jako PPLO (Pleuro-Pneumonia-Like-Organisms). Teprve později se zjistilo, že se jedná o malé, primitivní bakterie. V roce 1963 došlo k první úspěšné izolaci in vitro a organismy byly zařazeny mezi mykoplasmata.

Nejvýznamnější patogenní druhy

U lidí

U zvířat

Externí odkazy

Search stories