Loading...

Málo dotčený taxon

Málo dotčený taxon (ve zkratce LC, z anglického Least concern) je stupeň ohrožení podle červeného seznamu IUCN. Jedná se o taxony, u nichž jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Podrobnější informace naleznete v článku Stupeň ohrožení.

Příklady

Externí odkazy

Search stories