Loading...

Letci

Letci

Letci (Neognathae) jsou jedna ze dvou podtříd v systematickém členění třídy ptáků (Aves), druhou jsou bežci. První zástupci se objevili už ve spodní křídě, další řády se objevovaly od svrchní křídy do začátku třetihor. Hlavním znakem letců je hřeben hrudní kosti, na který se upínají svaly potřebné k letu. O mláďata se obvykle starají oba rodiče nebo spíše samice, mláďata bývají častěji nekrmivá. Obvykle mají schopnost aktivního letu, některé druhy velmi rychlého; sokol stěhovavý dosahuje rychlosti až 389 km/h.[1]

Evoluce

První zástupci této skupiny se začínají objevovat již koncem křídové periody druhohorní éry. Například druh Asteriornis maastrichtensis, objevený v Belgii a formálně popsaný roku 2020, žil v době před 66,7 milionu let a měl vývojově blízko ke kladu Galloanserae.[2]

Systém letců

V poslední době prochází systematika ptáků velkými změnami, způsobenými hlavně tím, že se k určování příbuznosti jednotlivých taxonů začala používat analýza DNA.

Tradiční systém

Postupem času docházelo ke změnám, některé skupiny byly povýšeny na vlastní řád (kolibříci, perepelové, turakové), ale nikdy nedošlo k ustálení systému a došlo k tomu, že „co autor, to názor“. Tento stav v podstatě trvá dodnes.

S pomocí analýzy DNA žijících druhů ptáků byla vytvořena nová systematika třídy, Sibley-Ahlquistova taxonomie ptáků. V ní podřád Neognathae, letci, splývá s podřádem Neoaves, moderní ptáci.

Sibley-Ahlquistova taxonomie

Lelkové se stali součástí řádu sovy. Dlouhokřídlí, plameňáci, trubkonosí, tučnáci, veslonozí, potáplice, potápky a dravci jsou podle nového systému součástí řádu brodiví a pelikáni.

Taxonomie podle posledních výzkumů

Poslední poznatky ukazují poněkud jiné umístění některých skupin:[3]

 Passeriformes, pěvci

 Psittaciformes, papoušci

 Falconiformes, sokoli

 Cariamidae, kariamovití

 Coraciiformes, srostloprstí

 Piciformes, šplhavci

 Bucerotiformes, zoborožci

 Trogoniformes, trogoni

 Leptosomatidae, kurolovití

 Accipitriformes, dravci

 Strigiformes, sovy

 Coliiformes, myšáci

 Charadriformes, dlouhokřídlí

 Gruiformes, krátkokřídlí

 Cuculiformes, kukačky

 Otididae, dropovití

 Procellariiformes, trubkonosí

 Sphenisciformes, tučňáci

 Ciconiiformes, brodiví

 Pelecaniformes, veslonozí

 Gaviiformes, potáplice

 Musophagiformes, turakové

 Opisthocomiformes, hoacinové

 Columbiformes, měkkozobí

 Pterocliformes, stepokurové

 Phaethontidae, faetoni

 Apodiformes, svišťouni

 Aegothelidae, lelkounovití

 Caprimulgiformes, lelci

 Eurypygidae, slunatcovití

 Rhynochetidae, kaguovití

 Mesitornithidae, mesitovití

 Podicipediformes, potápky

 Phoenicopteriformes, plameňáci

Reference

Externí odkazy

Search stories