Loading...

Historický ústav Akademie věd České republiky

Historický ústav Akademie věd České republiky

50°7′13,62″ s. š., 14°30′18,87″ v. d.

Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., je veřejnou výzkumnou institucí zřizovanou Akademií věd ČR.[1] Jeho cílem je výzkum českých, československých a obecných dějin.[2]

Historie

Jako součást Akademie věd byl ústav ustaven od jejího založení v roce 1952, navazoval však na starší tradici Státního historického ústavu vydavatelského založeného r. 1921. Mezi lety 1970–1990 nesl název Ústav československých a světových dějin ČSAV.

Výzkumná činnost

Historický ústav patří mezi hlavní výzkumná pracoviště v oboru historie v Česku. Základní strukturu výzkumných týmů tvoří šest oddělení: I. Oddělení dějin středověku; II. Oddělení dějin raného novověku; III. Oddělení dějin 19. století; IV. Oddělení dějin 20. století; V. Oddělení biografických studií; VI. Oddělení historické bibliografie. Součástí ústavu je také Český historický ústav v Římě – Instituto Storico Ceco di Roma, stejně jako několik vědeckých center (Centrum raně novověkých studií, Centrum právněhistorických studií, Centrum pro dějiny vzdělanosti, Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku, Výzkumné centrum historické geografie, Výzkumné centrum pro církevní a náboženské dějiny a Výzkumné centrum dějin a kultury východní Evropy).

V rámci ústavu vychází také několik oborových periodik: Český časopis historický, Slovanský přehled, Mediaevalia Historica Bohemica, Folia Historica Bohemica, Moderní dějiny, Historická geografie.

Je zde zřízena rovněž rozsáhlá oborová knihovna, která obsahuje asi 250 000 svazků. Oddělení oborové bibliografie pak vytváří databázi Bibliografie dějin Českých zemí.[3]

Odkazy

Reference

  1. Záznam v Databázi Národních autorit ČR. [cit. 30. 8. 2019]
  2. Internetové stránky Historického ústavu AV ČR http://www.hiu.cas.cz/cs/ Archivováno 25. 4. 2019 na Wayback Machine. [cit. 30. 8. 2019].
  3. Bibliografie dějin českých zemí (on-line) [cit. 30. 8. 2019].

Externí odkazy

Search stories