Loading...

Diskuse s wikipedistou:Dvorapa

Diskuse s wikipedistou:Dvorapa

Nejdůležitější princip Wikipedie je diskuse. Pouze diskusí s lidmi mohu zjistit, zda jednání moje nebo kohokoliv jiného bylo nebo naopak nebylo správné a utvořit si vlastní a správný úsudek. Diskuse mi dá pro tvorbu mého názoru dostatečný počet různých fakt a různých pohledů na věc od různých lidí, zároveň je různými lidmi ověří nebo vyvrátí. Nikdo není dokonalý, a proto má jistě každý svůj názor k mým příspěvkům. A já jsem takovým názorům otevřen, stejně tak jako diskusím o nich. Navíc rád uznám chybu nebo naopak úspěch, pokud chápu, proč jsem tak učinit neměl nebo naopak měl.


do 2014

Zablokování

Zablokoval jsem vám možnost editace Wikipedie na dvě hodiny. Pokud budete stránky i nadále vandalizovat přesuny na nesmyslné názvy, zablokuji vás na trvalo. Díky za pochopení. S pozdravem --Mercy 17. 3. 2011, 15:47 (UTC)

dotaz

Dobrý den, můžete mi prosím objasnit toto? --Podzemnik 19. 3. 2011, 19:47 (UTC)

Prosím, nenahrazujte obrázky vektorové grafiky. Rastrová grafika má horší kvalitu a není důvod ji upřednostňovat. Děkuji. --Harold 19. 3. 2011, 19:49 (UTC)

Prosím vyplňujte kolonku „Shrnutí editace“

Dobrý den, díky za Vaše příspěvky. Chci Vás však poprosit o pokud možno výstižné vyplnění shrnutí editace před uložením úprav. Je nanejvýš žádoucí, aby měli ostatní wikipedisté představu, čeho se Vaše změny týkají. A to nejen ti, kteří právě sledují stránku posledních změn, ale i ti, kteří pak někdy v budoucnu budou hledat v historii článku nějakou konkrétní změnu. Když totiž ve shrnutí uvidí, že se Vaše změny týkají něčeho jiného, než co zrovna hledají, nebudou je muset dále zkoumat a ušetří tím tak trochu času. Registrovaní uživatelé mají navíc možnost si ve svém nastavení v sekci Editace zatrhnout položku Upozornit při vložení prázdného shrnutí editace a systém pak každé nevyplněné shrnutí před konečným uložením změn připomene. Děkuji za pochopení. ♥ K123456 13. 4. 2011, 16:35 (UTC)

Přesměrování

Opakovaně jsem smazal přesměrování "Volavkovití" a "Ibisovití", protože podle článků Volavka a Ibis se jedná o přesměrování z obecnějšího pojmu na pojem konkrétnější, které je považování za nevhodné. Pokud se pletu, tak to prosím v diskusi uveď, ale nezakládej je bez vysvětlení. Díky.
P.S.: Mimo to, prosím nastuduj si WP:Přesměrování#Dvojité přesměrování. --Harold (diskuse) 5. 5. 2012, 23:15 (UTC)

Malá editace

Doporučuji k přečtení, co je malá editace. --Ragimiri 30. 7. 2013, 21:40 (UTC)

Sublime Text

Dobrý den, děkuji Vám za první informace v článku Sublime Text. Bohužel jeho rozsah nebo zpracování zatím nedosahuje ani minimální nutné délky. Pokuste se prosím text článku rozšířit alespoň do té míry, abychom jej mohli zařadit mezi články k rozšíření. Pokud se nám to ani společnými silami nepodaří, po sedmi dnech se rozhodneme, zda pro udržení kvality Wikipedie není vhodnější takový článek úplně odstranit; tento proces se nazývá Odložené smazání. Děkuji za pochopení. --Marek Koudelka (diskuse) 9. 1. 2014, 16:40 (UTC)

Děkuji za zprávu, na článku budu ještě pracovat (zatím tam asi přidám šablonu pro rozdělaný článek). Určitě jej ještě rozšířím. Budu rád, když mi s tím kdokoliv pomůže. --Dvorapa (diskuse) 9. 1. 2014, 16:45 (UTC)

SUL account merging finishing

I confirm, that I requested merging en:User:Dvorapa into my Global account. --Dvorapa (diskuse) 10. 5. 2014, 16:00 (UTC)

HotovoHotovo Hotovo.; please special:mergeAccount. Xeno (diskuse) 12. 5. 2014, 12:45 (UTC)
2015

Šablona periodické tabulky v infoboxech prvků

Dobrý den, dnes jsem zaregistroval, že zřejmě po Vašich úpravách se v infoboxech šablona tabulky zobrazuje bez bodů jednotlivých prvků jako slitek barevných polí a nelze podle ní dobře navigovat k jinému prvku. Navíc prvek, kterému box náleží, je vyznačen pouze černým zobáčkem, který je (zejména na hranici barevných oblastí, např. křemík) nevýrazný. Předchozí varianta s výraznými černými body (a jedním bílým) byla podstatně lepší. Co Vás vedlo k podobným změnám? Podle mě nic pozitivního nepřinesly, jen negativa. Zdraví Petr Karel (diskuse) 22. 6. 2015, 11:28 (CEST)[odpovědět]

Pardon, při podrobnějším testování jsem zjistil, že to zlobí po poslední aktualizaci v IE 11, nikoli po Vašich změnách šablon. Omlouvám se. Chrome to zobrazuje korektně - neslitě a se zarámováním daného prvku.
Přesto však bychom měli mít zobrazení korektní i pro uživatele IE, ale opravdu netuším, jak toho dosáhnout, neprogramuji pro web. Zdraví Petr Karel (diskuse) 22. 6. 2015, 13:58 (CEST)[odpovědět]
Dobrý den, tabulka by měla být vzhledově podobná její německé verzi, kterou jsem se inspiroval. Zdá se, že je to problém všech IE. Určitě se na to podívám a zkusím to pro uživatele IE opravit. Děkuji za připomínku --Dvorapa (diskuse) 22. 6. 2015, 20:33 (CEST)[odpovědět]
Mělo by to být opraveno, případně to prosím ještě překontrolujte --Dvorapa (diskuse) 23. 6. 2015, 15:49 (CEST)[odpovědět]
Díky, funguje skvěle. Petr Karel (diskuse) 23. 6. 2015, 16:29 (CEST)[odpovědět]

Úprava infoboxu prvků

Všiml jsem si, že předěláváte infobox prvků. Vážím si toho, sám bych toho nebyl schopen. Při té příležitosti si proto dovoluji nabídnout pár námětů či představ, na jejichž realizaci nemám:

 • Pod Atomové vlastnosti (společné všem modifikacím) přiřadit i elektronegativitu a ionizační energie z "Různého" a zakončit je tabulkou izotopů
 • Fyzikální vlastnosti rozdělit nejprve podle hlavních modifikací, je-li to relevantní (bude se týkat jen několika prvků, zejména uhlík, kyslík, fosfor, síra) nebo to aspoň v šabloně obecně umožnit
 • Teprve pod danou modifikací uvádět položky
  • Strukturní a molekulové vlastnosti: typ struktury (koval., iont., kov.), krystal. struktura (kubická,... jednoklonná, amorfní), molární objem, u kovů typ mřížky jader (prostá, plošně centrovaná...), u molekulových krystalů, kapalin a plynů tvar molekul (např. tříatomová nelineární u ozónu, čtyřatomové tetraedrické u bílého fosforu…)…
  • Mechanické vlastnosti: hustota, skupenství; pev.: tvrdost, modul pružnosti v tahu a smyku, rychlost podél. a příč. zvukových vln…; kap.: dynamická a kinematická viskozita, povrchové napětí na vzduchu, tlak nasycené páry, rychlost zvuku…; plyn: dynamická a kinematická viskozita, rychlost zvuku…
  • Termické vlastnosti (vhodnější než "termodynamické", protože obsáhnou i termokinetické vlastnosti jako tep. vodivost): teplotní objemová roztažnost, teplotní rozpínavost, tepelná příp. i teplotní vodivost, teplota tání, varu či jiného fázového přechodu (např. supravodivosti, supratekutosti…), teplota a tlak trojného bodu, kritická teplota a tlak, skupenské teplo tání a varu či entalpie přeměny, měrná/molární tepelná kapacita, …
  • Elektromagnetické a optické vlastnosti: měrná el. vodivost, měrný el. odpor, teplotní součinitel odporu, rel. permitivita, měrná/molární el. susceptibilita, magnetické vlastnosti, rel. permeabilita, měrná/molární magn. susceptibilita, index lomu, molární absorpční koeficient …; optické vlastnosti zakončit spektrem (obr.)
 • Protože možných fyz. vlastností je spousta a hrozí nevhodné nafouknutí boxu, buď udělat výběr nejdůležitějších, nebo podnadpisy (modifikací a skupin vlastností) udělat rozklikávací (jde-li to)
 • Verifikace:
  • Jednotlivé položky vlastností zkontrolovat, zda odpovídají současnému názvosloví/jednotkám (dle normy řady ČSN ISO/IEC 80000, příp. s přihlédnutím k Zelené knize IUPAC, která však není v češtině)
  • V dokumentaci k šabloně by to chtělo přesné definice veličin a jejich vzájemných vztahů nebo aspoň odkaz na položku platné normy řady ČSN ISO/IEC 80000 (odkaz na čl. wikipedie bohužel korektní definici nezajišťuje); v posledních dvou odrážkách by snad mohl pomoci Wikipedista:JOb, je v tom expert.
  • Rád pomůžu a "skouknu" všechno, co je kolem fyzikálních veličin, co mi řeknete (definice, značky, případně srozumitelný výklad). Pro zábavu píšu čas dle normy: 2015-08-07T09:53[diskuse]JOb (diskuse) 7. 8. 2015, 09:55 (CEST)[odpovědět]

Nejproblematičtější by asi bylo rozdělení podle modifikací, které by si vyžádalo úplné předělání boxu u mnoha prvků. Ale zase by odstranilo výčty modifikací u každé položky vlastností či tápání uživatele či editora, které modifikaci daný údaj přísluší, je-li uveden jen jeden. V první fázi se však nemusí "první" modifikace specifikovat (aby se nezobrazil její nadpis) a všechny stávající položky roboticky podřadit jí; další konkrétní modifikace doplnit až postupnými dalšími editacemi a následně nespecifikovanou modifikaci smazat.

Berte můj příspěvek opravdu jen jako náměty a představy, a naložte s nimi podle svého uvážení. Zdraví Petr Karel (diskuse) 23. 7. 2015, 16:53 (CEST)[odpovědět]

Děkuji za náměty a připomínky, rád bych tu technickou stránku chemie na Wikipedii trochu vylepšil a jsem rád za každý názor, který dostanu nebo podnět, který mohu zapracovat. Konkrétně k jednotlivým bodům:
 • Jsem jednoznačně pro přesun elektronegativity a ionizačních energií pod atomové vlastnosti. V rozpracovaném infoboxu na mém pískovišti to byla jedna z prvních věcí, které jsem udělal. Osobně se mi položka Různé nepozdávala, stejně tak ty zbytečně dlouhé a nafouklé Fyzikální vlastnosti, celý infobox jsem tedy zkusil trochu logičtěji přeskupit a lépe rozdělit. Jenom tabulku izotopů bych nechal v infoboxu kvůli přehlednosti níže.
 • Podle mého názoru modifikace do infoboxu nepatří (maximálně jako výčet). Měla by se uvádět ta nejběžnější (co se týče výskytu v zemské kůře) a její hodnoty. Zbytek by mohl být uvnitř článku, případně v infoboxu v samostatném článku, ovšem realita je jak víme jiná. Myslím si, že aktuální podoba infoboxu má přehnaně mnoho možností, které se možná ani nepoužívají a nevím, jestli by tohle infobox ještě více nenabobtnalo. Ohledně rozklikávacích částí infoboxu jsem už kdysi pod lípou diskutoval, když jsem upravoval Infobox - software, konkrétně část týkající se aktuálních verzí softwaru (které pro jednotlivé platformy a OS mohou také nabobtnat do obřích rozměrů). Nemohu to honem najít, ale pamatuji si, že mi bylo vysvětleno, že schovávat důležitý obsah není na Wikipedii příliš žádané a už vůbec ne v infoboxu, důvody, proč neschovávat, jsem pochopil až později (když jsem pronikl do světa webdesignu). Také toto řešení mi nepřijde správné, byť by to infobox nejspíše zpřehlednilo a zjednodušilo a dalo by se už i počítat s rozdělením podle jednotlivých modifikací. Pokud by se tento infobox přepracoval a rozdělil podle modifikací, bylo by podle mě vhodné stejně tak udělat i v infoboxu chemických sloučenin (kde líní uživatelé řeší, jak tam vecpat údaje o hydrátu tak, aby pro hydrát nemuseli zakládat nový pahýl s novým infoboxem). Protože jsem již udělal dost práce na mém pískovišti, zatím se do takovéhoto přepracování vrhat nebudu a ponechám to na později (ať už se do toho pustím sám, nebo se toho zhostí někdo jiný).
Jen pro upřesnění - nešlo mi o uvádění modifikací, ale rozdělení fyz. vlastností do bloků podle nich. Grafit a diamant mají všechny tyto vlastnosti odlišné a v boxu se stále musí upřesňovat, čemu ono číslo vlastně přísluší. A když je uvedeno jediné - patří jen jedné modifikaci a které, nebo je společné vícero? Petr Karel (diskuse) 24. 7. 2015, 11:49 (CEST)[odpovědět]
Ano, myslím, že jsem to pochopil správně, ale jak jsem již řekl, podle mého názoru by se měly uvádět fyz. vlastnosti pro tu nejběžnější (co se týče výskytu v zemské kůře) a fyz. vlastnosti pro ostatní vyčlenit do tabulky uvnitř článku nebo do infoboxu v samostatném článku. --Dvorapa (diskuse) 24. 7. 2015, 12:09 (CEST)[odpovědět]
Ještě bych rád doplnil, že momentálně bohužel nemám příliš mnoho času na takové komplexní předělání obou infoboxů (infobox prvku podle modifikací, sloučeniny podle hydrátů), byť by to v mnoha věcech pomohlo. Přesto bych mohl alespoň oživit WikiProjekt Prvky a stanovit tam pro tento úkol nejvyšší prioritu. Poté už by bylo na komkoliv, kdo by měl dostatek času a zkušeností, aby se o to postaral. --Dvorapa (diskuse) 18. 10. 2015, 16:16 (CEST)[odpovědět]
 • O verifikaci bych raději, přesně jak navrhujete, poprosil někoho zkušenějšího. Snažím se používat jednotky pouze podle článků na cswiki ohledně dané veličiny, infoboxu chemické sloučeniny a infoboxu na dewiki, přičemž podle běžných hodnot prvků upravuji pouze řád.
--Dvorapa (diskuse) 23. 7. 2015, 18:10 (CEST)[odpovědět]
@Petr Karel, JOb: Po další práci na infoboxu jsem se dostal do bodu, kdy bych potřeboval pomoc. Nevím, kde a jak to řešit, zatím to tedy píšu sem. Konkrétně bych potřeboval určit, které parametry mají být povinné. U infoboxu sloučeniny si myslím, že jsou stanoveny poměrně dobře, u infoboxu prvku mi přijde, že jich je více, než je potřeba, na druhou stranu tu možná i nějaký chybí. Druhou věcí, se kterou bych potřeboval poradit, než poprosím wikipedistu JOba o spolupráci na veličinách a jejich jednotkách, je otázka, kam vepsat jednotky. Mají být přímo součástí infoboxu (jako je tomu u dosavadního infoboxu prvek) nebo v parametrech k okopírování (jako je tomu u infoboxu sloučenina)? --Dvorapa (diskuse) 18. 10. 2015, 16:16 (CEST)[odpovědět]
Jak vyjít vstříc chemikům, fyzikům, mineralogům i technikům dohromady? Navrhuji být u povinných raději stručný (nebudou-li v boxu rozbalovací položky), i když technici často přijdou zkrátka. "Méně je někdy více a více víceméně méně" (jak praví "klasik" českého humoru). Nesnáším předlouhé infoboxy, které se nevejdou na jednu obrazovku). Tedy:
 • Atomové vlastnosti: relativní atomová hmotnost (standardní hodnoty dle IUPAC, nedávno aktualizováno, možná ve wikidatech), elektronová konfigurace[k- 1] (výčet pouze valenční slupky, schopní si odvodí elektrony v hladinách), oxidační čísla, možná i elektronegativita
 • Fyzikální vlastnosti (protějškem "atomové" by bylo asi "látkové vlastnosti", jsou totiž jak fyzikální tak i trochu chemické a technické podle zájmu uživatele, ale "fyzikální" je O.K., budou-li obsahovat i termické/termodynamické - nevidím důvod pro vyčlenění). Závisejí všechny, některé velmi silně, na dané alotr. modifikaci čistého prvku, proto uvádět vlastnosti buď pouze jedné modifikace za běžných podmínek (jediné, nebo nejběžnější - nutno uvést které), nebo tuto část boxu opakovat pro významné modifikace (uhlík - grafit a diamant, fosfor?, síra?):[k- 2]
  • Mechanické a strukturní: Hustota, skupenství, u pevného: strukturní typ (koval., iont., kov., molek.), krystal. struktura (kubická,... jednoklonná, amorfní)
  • Termické (nebudou-li uváděny tepelné a teplotní vodivosti, pak lze nechat podnadpis termodynamické): dle normálního skupenství, intuitivně pro čtenáře - teplota tání/sublimace u pevného, teplota tuhnutí a varu u kapalného, teplota kondenzace/desublimace u plynů (vše podle toho, co nastává za norm. tlaku); nejsem si jist, zda požadovat i měrnou entalpii těchto fázových změn (tj. postaru měrné skupenské teplo; normy dávají přednost stavové veličině - při normálním tedy konst. tlaku je to entalpie)
  • Elektromagnetické a optické: vodivostní vlastnosti (vodič, polovodič, nevodič), možná i měrný el. odpor, u nevodičů možná i rel. permitivita (schopní si odvodí index lomu), magnetické vlastnosti (dia, para, feromagnetikum), možná i rel. permeabilita
 • Jaderné vlastnosti: pouze tabulku izotopů s nezanedbatelným přírodním zastoupením (celý výčet odkazem na tabulku v článku nebo samostatném článku; u umělých prvků klidně může zůstat prázdné nebo obsahovat jen odkaz) - procento přírodního zastoupení, poločas rozpadu nebo doba života, způsob rozpadu (produkty si schopní odvodí); možná i energie rozpadu - pro někoho je důležitá celková energie rozpadu (kalorimetrie), pro jiného max. energie vyletujícího ionizujícího záření (dozimetrie), tedy bez energie přeměněného jádra (a neutrin), ale tu si schopní odvodí z celkové.
Bojím se obrázků v boxu (např. spektrum), nebudou-li skryté pod rozbalovacím nadpisem a bude-li box dlouhý, protože posouvají obrázky v textu článku a mohou tak udělat pěkný binec.
obrázků v boxu se upřímně bojím také, ale myslím, že těch 122 existujících článků o prvcích a několik o izotopech půjde ještě uhlídat. --Dvorapa (diskuse) 19. 10. 2015, 19:12 (CEST)[odpovědět]
"Zkrátka" by tak přišli všichni - atomoví fyzici (poloměry atomů - stejně jsou často empirické, získané středováním ze skutečných sloučenin či krystalů), reakční kinetici (ionizační energie), pevnostáři (pevnosti, pružnosti, tvrdosti), akustici, tepláři (tepelná a teplotní vodivost, tep. roztažnost), optici (index lomu, pohltivosti, rozptylové vlastnosti, spektrum), elektrotechnici (podrobné el. a mag. vlastnosti), dozimetristi (stínící a rozptylové vlastnosti pro radiaci) ..., ale pro dobro věci (přehlednost boxu).

Zdraví Petr Karel (diskuse) 19. 10. 2015, 15:10 (CEST)[odpovědět]


Poznámky:

 1. Konfigurace je sice v obrázku s umístěním prvku v tabulce, ale ten se asi nemusí zobrazit všem v čitelném provedení (mobily?) - kdyby nebyl problém, pak vypustit.
 2. De facto by se opakoval nadpis Fyzikální vlastnosti, pak jméno další modifikace a výčet těch nejdůležitějších odlišných vlastností.

@Petr Karel, JOb: Dnes jsem dokončil a vložil beta verzi nového infoboxu. Infobox bude potřeba ještě postupně odladit. Celkové uspořádání jsem rozhodoval jak podle Vašich doporučení výše, tak podle infoboxu sloučeniny, a také trochu podle německého infoboxu. Přidal jsem některé parametry, které byly používány a v infoboxu nebyly (viz Templatetiger), doplnil a opravil původní jednotky podle infoboxu sloučeniny a německého infoboxu. Bohužel jsem nebyl schopen rozdělit infobox podle možných modifikací (i technicky by to bylo náročnější, čím více modifikací, tím více číslovaných parametrů veličin – byl by v tom maglajz). Zároveň jsem odebral teploty v kelvinech, infobox si je sám vypočte. Také jsem odebral parametry elektronů ve slupkách (schopní si odvodí z el. konfigurace) a počet přírodních izotopů (bude zahrnuto v izotopech). Ještě budou potřeba vyřešit některé důležité věci:

 1. pomocí botů (již mám rozepsanou žádost) opravit změny v názvech parametrů a odebrat již nepotřebné parametry (teploty v kelvinech – jsou přepočítávány automaticky ze °C, parametr pro zobrazení původních různých, atd.). Doplnit také dříve automaticky vkládané jednotky, které již nyní nejsou součástí šablony.
 2. s pomocí JOba (a případně kohokoliv dalšího) verifikovat názvy veličin (entalpie vs teplo, měrné veličiny vs „neměrné“, koeficienty vs součinitele, atd.) a opravit (případně doplnit chybějící) jednotky do dokumentace (případně pak i v infoboxu sloučeniny).
 3. Doplnit podrobné popisky a vysvětlivky parametrů a veličin do infoboxu prvku i do infoboxu sloučeniny (s pomocí kohokoliv, kdo bude mít čas, postupně s verifikací veličin).
 4. Opravit podšablony izotopů, zahrnout je do dokumentace a sloučit podšablony nestabilních izotopů do jedné

Doufám, že se nový infobox líbí a vítám jakoukoliv pomoc na dotáhnutí infoboxu do finále. --Dvorapa (diskuse) 29. 10. 2015, 20:54 (CET)[odpovědět]

Žádost o recenzi

Dobrý den, v poslední době jsem doplnil článek Monosacharidy. Chtěl bych Vás tímto požádat o jeho recenzi. Přidal jsem nomeklaturu a reaktivitu a článek celkově přepracoval. Kdyby jste si našel chvíli a podíval se na to, tak budu vděčný za každý podnět. Je to klasické téma a zasloužilo by si to kvalitní článek. Děkuji, --Jan Choutka (diskuse) 26. 7. 2015, 21:23 (CEST)[odpovědět]

@Choutkaj: Pokud chcete článek dotáhnout mezi zdejší dobré, bude určitě potřeba jej lépe ozdrojovat. --Marek Koudelka (diskuse) 26. 7. 2015, 21:34 (CEST)[odpovědět]
@Marek Koudelka: Vylepšil jsem zdrojování.--Jan Choutka (diskuse) 29. 7. 2015, 19:28 (CEST)[odpovědět]
@Choutkaj: K tomu doporučím příště přepracovávat články nejprve na pískovišti a přímo do článku vkládat až víceméně hotovou a kompletní verzi kvůli přehlednosti historie článku. (po e. k.) --Dvorapa (diskuse) 27. 7. 2015, 00:07 (CEST)[odpovědět]
Po detailnějším zkoumání bych ještě poprosil o následující:
 • Alespoň úvod a nadpisy nejvyššího řádu by bylo lepší zjednodušit tak, aby byly srozumitelné i laikům. Tím myslím např. místo "nomenklatura" psát "názvosloví" apod. Úvod by dále mohl po pravé straně obsahovat nějaký názorný obrázek (např. medu). Doporučuji Vám přečíst si článek o encyklopedickém stylu.
 • Zjednodušil jsem některé hlavní nadpisy. Doplnil jsem obrázek k úvodu a také ke konformacím.--Jan Choutka (diskuse) 29. 7. 2015, 19:28 (CEST)[odpovědět]
 • Úvod (případně odstavce jednotlivých kapitol) by mohly být rozděleny do více kratších odstavců.
 • Myslím si, že by bylo dobré přidat krátkou kapitolu o vzniku (metabolismech), případně stačí nadpis kapitoly a pod něj pouze odkaz na stejnou kapitolu u sacharidů nebo na samostatný článek (pokud existuje).
 • Doplnil jsem krátkou kapitolu o nejdůležitějších metabolických drahách monosacharidů.--Jan Choutka (diskuse) 29. 7. 2015, 19:28 (CEST)[odpovědět]
 • Také by bylo vhodné přidat seznam souvisejících článků na úplný závěr.
 • U nadpisu kapitoly Nomenklatura monosacharidů bych se vyhnul referencím. Spíše je prosím uveďte přímo k jednotlivým větám, či tvrzením, nebojte se je vkládat opakovaně.
Musím poděkovat za takto rozsáhlé doplnění chybějících informací. Česká Wikipedie bohužel nemá příliš mnoho aktivních chemiků, proto se těším, že tento článek dotáhnete do konce a že případně doplníte i další neúplné, nepřesné nebo chybějící články. --Dvorapa (diskuse) 27. 7. 2015, 00:07 (CEST)[odpovědět]
@Dvorapa: Děkuji mnohokrát za podněty. Za ty opakované úpravy se omlouvám, je to moje první věc na wiki. Teď už pískoviště používám. Doplnil jsem právě úvod a zdroje dříve než jsem si všiml, že jste zde rozšířil ten příspěvek. Nicméně myslím že body 2 a 5 jsem vylepšil a budu vylepšovat dále.--Jan Choutka (diskuse) 27. 7. 2015, 21:43 (CEST)[odpovědět]
Z mého pohledu je aktuální verze perfektní. Už jenom jedna věc. Bylo by vhodné kapitoly trochu přeskupit, aby na sebe vhodně navazovaly. Např. kapitolu Prostorové uspořádání bych přesunul ke kapitolám o optické aktivitě a o názvosloví. Ještě Vám dám odkaz na kritéria pro dobrý článek (jak dříve upozornil Marek Koudelka): WikiProjekt Kvalita/Kritéria. Pokud si budete myslet, že splňujete všechna kritéria alespoň v pravém sloupci tabulky, zkuste článek zapsat do této stránky a sledujte diskusní stránku článku. Někdo ze správců české Wikipedie článek projde velmi důkladně a napíše rozsáhlejší a velmi důkladnou recenzi. Pokud opravíte vše, co Vám bude v dané recenzi vytknuto, článek bude zařazen mezi dobré, případně nejlepší články.
@Dvorapa: Ano děkuji za připomínky. Článek jsem tam zapsal, ale zatím žádné recenze. Tak časem si na to někdo snad najde čas. Žijte dobře.--Jan Choutka (diskuse) 1. 8. 2015, 19:23 (CEST)[odpovědět]
Koukám, že jste tam článek zapsal již dříve, zdá se, že mi to nějakým záhadným způsobem uniklo :D --Dvorapa (diskuse) 1. 8. 2015, 19:29 (CEST)[odpovědět]
@Dvorapa:Ano zatím to uniká i všem ostatním :).--Jan Choutka (diskuse) 1. 8. 2015, 19:34 (CEST)[odpovědět]
@Choutkaj: Nemá smysl používat zde šablonu {{Odpověď}} pokud reagujete na uživatele Dvorapa. Ten je totiž tak jako tak upozorněn, jelikož se nacházíme na jeho diskusní stránce. Jinak ostatním to uniknout nemuselo, ale jednoduše v tomto ročním období se méně lidem chce něco recenzovat (případně se o toto téma nikdo nezajímá). --Marek Koudelka (diskuse) 1. 8. 2015, 20:43 (CEST)[odpovědět]
@Marek Koudelka: Rozumím.--Jan Choutka (diskuse) 1. 8. 2015, 21:03 (CEST)[odpovědět]

Šablona:Infobox - chemická sloučenina

Dobrý den, vidím že jste v nedávné době upravoval Šablona:Infobox - chemická sloučenina. Ve Firefoxu i Chrome jsem nicméně odhalil chybu. V článku ethidium bromid se nesprávně zobrazuje obrázek krystalické struktury (položka |Krystalová struktura= ). Posouvá se mi doprava mimo stránku, nevíte čím to je? Vidíte to také? --Vojtěch Dostál (diskuse) 26. 8. 2015, 22:37 (CEST)[odpovědět]

To není moc dobré řešení dávat obrázek do druhého sloupce, ne přes celou šířku infoboxu (jako se řeší normální obrázky). Celý infobox je tak složitý, že by stálo za to ho celý předělat… Každopádně obrázek jsem teď zmenšil, i když to není dobré řešení. --Marek Koudelka (diskuse) 26. 8. 2015, 22:43 (CEST)[odpovědět]

Souhlasím s kolegou Marek Koudelka, myslím, že na dané místo patří písemný popis krystalové soustavy (např. jednoklonná, a = 400 pm) a ne její obrázek. Ten bych spíše vložil do parametru obrázek(-,2,3). Šablona není příliš složitá, podle mého názoru je na poměry Wikipedie ve velmi slušném a přehledném stavu. Ve stejném stylu nyní ve volném čase předělávám i infobox - chemický prvek. --Dvorapa (diskuse) 27. 8. 2015, 20:58 (CEST)[odpovědět]
Díky, jinými slovy chyba není v infoboxu, ale ve vyplnění v dotčené stránce. Opravil jsem. --Vojtěch Dostál (diskuse) 27. 8. 2015, 21:17 (CEST)[odpovědět]

Řád blyštivého zubu

Vítejte

Tady je ten nováčkovský úvod. ;) OJJ, Diskuse 31. 10. 2015, 18:33 (CET)[odpovědět]

Východní církve

Dobrý den. Není mi jasný váš požadavek - [1]. Co navrhujete sloučit? Orientální církve je přesměrování na Starobylé východní církve. Tam tedy není co slučovat. Navrhujete snad sloučit diskuse? --Vachovec1 (diskuse) 5. 11. 2015, 14:17 (CET)[odpovědět]

@Vachovec1: Navrhoval jsem sloučení diskusí, protože se zdá, že při přesunu stránky na nový název někdo jenom zapomenul přesunout i diskusi a ta je u toho původního názvu/přesměrování nyní schovaná, že ji málokdo objeví. Jestli to není správně, návrh na sloučení stáhnu. --Dvorapa (diskuse) 5. 11. 2015, 18:01 (CET)[odpovědět]

Šablona Příbuzenstvo

A prolinky také?--Meluzína (diskuse) 8. 11. 2015, 00:04 (CET)[odpovědět]

Nerozumím. Ale jestli se to týká včerejší války, nejprve prosím se někde v diskusi všichni tři hlavní aktéři dohodněte, jak má daná šablona vypadat, abych nebyl vzápětí revertován. --Dvorapa (diskuse) 8. 11. 2015, 09:15 (CET)[odpovědět]

Flerovium

Ahoj, před pár dny jsi provedl tuto editaci, kde jsi změnil hlavičku tabulky. Problém je v tom, že nyní ukazuje, že rok objevu izotopu 285Fl je 0,125 s, což je nesmysl. Můžeš to prosím upravit? Díky, --Urbanecm (diskuse) 9. 11. 2015, 10:25 (CET)[odpovědět]

@Urbanecm: Jasně, opravím, omlouvám se, upsal jsem se. --Dvorapa (diskuse) 9. 11. 2015, 10:36 (CET)[odpovědět]
Díky. --Urbanecm (diskuse) 9. 11. 2015, 11:01 (CET)[odpovědět]

Fancy tlačítka

Dobrý den, nějakou dobu zkouším nový kód udělátka a zjistil jsem, že kód na každé diskusní stránce dělá něco podobného tomuhle. Myslím si, že by bylo dobré zachovat takové chování, aby bylo pole pro nadpis diskuse na jiném řádku než text Předmět/nadpis. Jediné řešení, které mě teď napadá, je tvrdé <br />, což ale bez JS neuděláme (jen po zásahu developerů, ale pak už nebude možnost jakýmkoli ne-JS privátním kódem vrátit změnu zpět, pokud zachováme CSS-only řešení, tak i kdyby byla změna zavedena pro celou cswiki, je možné vytvořit CSS-kód na deaktivaci). Napadá Vás něco jiného? PS: Tlačítka jsou menší (na výšku), než na zmiňované demostránce, to je naschvál? A checkboxy fungují výborně. --Urbanecm (diskuse) 14. 11. 2015, 17:03 (CET)[odpovědět]

@Urbanecm: Aha, toho jsem si nevšiml. Není však problém to opravit. Čistě CSS postupy mě napadají dokonce dva: Buď display:block nebo :before /* nebo label:after */ {content:"\A"; white-space:pre}, ale podívám se na to podrobněji a třeba najdu ještě lepší řešení. Nebo se podívám, jak to bylo v předchozí verzi a trochu to upravím. Tlačítka na demostránce mám stejně vysoká jako pod editačním oknem, ale podívám se, co by mohlo způsobovat problém. --Dvorapa (diskuse) 14. 11. 2015, 22:29 (CET)[odpovědět]
Problém shrnutí na diskusní stránce opraven AnoAno --Dvorapa (diskuse) 14. 11. 2015, 22:59 (CET)[odpovědět]
Díky, vyzkouším nový kód. --Urbanecm (diskuse) 15. 11. 2015, 07:45 (CET)[odpovědět]

Wikipedista:Dvorapa/tools.js/doc

Dobrý den, ve Vaší podstránce Wikipedista:Dvorapa/tools.js/doc je uvedena podstránka commons.js, přičemž správná je common.js. Můžete to prosím upravit? Díky, s pozdravem, --Urbanecm (diskuse) 17. 11. 2015, 14:45 (CET)[odpovědět]

@Urbanecm: Je, omlouvám se, opraveno. --Dvorapa (diskuse) 17. 11. 2015, 14:52 (CET)[odpovědět]
Díky, --Urbanecm (diskuse) 17. 11. 2015, 15:05 (CET)[odpovědět]
@Urbanecm: Mohu jenom technický dotaz, když už jsme u toho? Jaký je rozdíl mezi tímto (našel jsem v nápovědě):
importScript("Wikipedista:Dvorapa/tools.js");
a tímto (v tools wikipedisty Mormegila):
importScriptURI("//cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedista:Mormegil/tools.js&action=raw&ctype=text/javascript&dontcountme=s");
? Víte? --Dvorapa (diskuse) 17. 11. 2015, 15:25 (CET)[odpovědět]
První jmenovaný načítá skript z wikipedistické stránky (třeba Wikipedista:Dvorapa/tools.js nebo jiné), druhý způsob načítá skript z URI, tedy klidně i z jiné webové stránky. Stačí takto? --Urbanecm (diskuse) 17. 11. 2015, 15:33 (CET)[odpovědět]
Aha, chápu a děkuji za vysvětlení. --Dvorapa (diskuse) 17. 11. 2015, 15:37 (CET)[odpovědět]

Ještě bych měl pro Vás návrh na vylepšení těch udělátek. Nešlo by zařídit, aby se konkrétně ve funkci pro přidání tlačítek pro shrnutí při nepředání žádných parametrů načetl nějaký výchozí seznam shrnutí, při předání parametrů by se použily ty předané (první pole malé editace, druhé pole běžné a třetí diskuse). Díky. Ještě bych poprosil přepsat text drobné na malé, aby se dodržovala terminologie cswiki. Díky, --Urbanecm (diskuse) 17. 11. 2015, 15:51 (CET)[odpovědět]

@Urbanecm: Drobné změním na malé, děkuji za opravu. K volitelným textům se zkusím podívat, jak to měl Mormegil a zakomponovat to do kódu z skwiki. --Dvorapa (diskuse) 17. 11. 2015, 15:59 (CET)[odpovědět]
@Urbanecm: Zkusil jsem tedy rozšířit tlačítka shrnutí o volitelné vlastní položky podle Vašeho návrhu. --Dvorapa (diskuse) 21. 11. 2015, 15:33 (CET)[odpovědět]
Děkuji, avšak se mi zatím nepovedlo pochopit syntaxi jejich zadávání. Čekal jsem spíše něco stylu parametry ["překlep", "odkazy", "kategorie", "externí odkazy"], ["pravopis", "gramatika", "typografie", "formulace", "aktualizace", "rozšíření"], ["obrázek", "infobox", "šablona"] pro výchozí tlačítka. Sekce totiž asi potřeba přidávat nebude (leda mě napadá sekce patrola s urgentně upravit, významnost atd., ale to bychom to už moc přeplácali), jen měnit shrnutí. Mimochodem, netušíte jak to mají na skwiki, že se jim to nenačítá se zpožděním (a tedy ani JS)? Žeby žádost na Phabricatoru? --Urbanecm (diskuse) 21. 11. 2015, 15:46 (CET)[odpovědět]
@Urbanecm: Syntaxi jsem převzal z původního seznamu výchozích tlačítek shrnutí a neměnil jsem ji. Nejspíš nebude těžké to zjednodušit, ale nyní na to nebudu mít bohužel čas, takže zatím je nutné se s tím poprat. Jak má parametr vypadat je hezky ukázáno právě u těch výchozích přímo v kódu tools.js (případně na skwiki). Volbu nadpisů jednotlivých sekcí jsem také nechal měnitelnou, protože by to v aktuálním kódu udělátka stejně nijak nezjednodušilo předávané parametry, možná i naopak. Zkusím ještě zpřehlednit příklad, jak se předávají tlačítka shrnutí a zkusím ještě zjistit, jak je to s tím načítáním bez zpoždění a uvidíme. --Dvorapa (diskuse) 21. 11. 2015, 17:44 (CET)[odpovědět]
Díky moc. --Urbanecm (diskuse) 21. 11. 2015, 17:51 (CET)[odpovědět]

Díky za udělátka, jdu zkoušet. --Jan KovářBK (diskuse) 21. 11. 2015, 01:47 (CET)[odpovědět]

Fenolftalein

Dobrý den, nepodíval byste se do článku Fenolftalein, jak je to správně? Jestli tak ([2]) nebo tak? Díky. --Jan KovářBK (diskuse) 19. 11. 2015, 11:47 (CET)[odpovědět]

@Jan Kovář BK: Děkuji za upozornění, správná je verze v této chvíli aktuální, s „nulami“, tj. při pH pod 0 oranžový a při pH 0 až 8,2 bezbarvý (konkrétně tedy tato verze, kdyby se aktuální verze změnila). Uživatelé z IP adres snažící se to opravit zde mají pravdu, v roce 2012 kdosi vandalizoval článek a od té doby si toho nikdo až do dnes nevšiml (viz toto porovnání rozdílu). --Dvorapa (diskuse) 19. 11. 2015, 12:59 (CET)[odpovědět]
Všiml jsem si ještě, že stejná tabulka pro případné porovnání je kdyžtak i u článků na cizojazyčných wikipediích. --Dvorapa (diskuse) 19. 11. 2015, 13:07 (CET)[odpovědět]
Díky moc. --Jan KovářBK (diskuse) 19. 11. 2015, 18:55 (CET)[odpovědět]

Portál:Chemie/Výzva - DuhaCZekovo ocenění

Dobrý den, kolega. Nejprve bych rád pogratuloval k získání automatického strážcovství. Mám ale otázku ohledně vyznamenání za Výzvu v chemickém portálu. Docela mne zarazilo ocenění kolegy DuhaCZek Wikikytičkou za takovou "drobnou editaci", kterou bych za vítěznou nepovažoval, ale to je na Vás, co si cenu zaslouží. Pouze bych rád poznamenal, že uživatele dostávají wikikytky obvykle za něco většího - viděl jsem tu sérii článků o jednom tématu, ale také například ; no a to mi přijde víc, než 2 slova. Nechcete tedy vytvořit nějaké zvláštní ocenění? Přijde mi to lepší, než za nepatrnou úpravu rozdávat vyznamenání, kterých autoři dosáhnou po mnohem větší práci a snaze. S pozdravem. OJJ, Diskuse 21. 11. 2015, 16:25 (CET)[odpovědět]

Drobnost editace: V reakci na Váš příspěvek pod lípou jsem již zdůvodňoval, proč to vyhrál právě kolega DuhaCZek: Nevznikl žádný nový článek, 2 editace byly od bota, 4 editace zde byly velmi malé (oprava překlepu, typografie), pouze jedna o trochu větší (doplnění dvou hodnot rel. at. hmotnosti do tabulky). Ta to tedy vyhrála (byla nejlepší z daného výběru, avšak nic světoborného). Nemyslím si, že by některá z editací byla cíleně pro úspěch v soutěži, spíše bych řekl, že to byly nahodilé editace, jaké běžně nahodile provádí každý wikipedista, pokud při brouzdání wikipedií najde v náhodném článku chybu nebo nedostatek. — Dvorapa (diskuse) 14. 11. 2015, 10:06 (CET)  . Jsem si vědom, že to není nic moc, ale mrkněte se schválně, z čeho jsem vybíral.
Wikivyznamenání: Teď si trochu protiřečíte, v minulé diskusi, kde jsem se ptal, jaké vyznamenání mám udělovat jako výhru, od Vás zaznělo toto doporučení: Dle mého názoru by za to nějaké velké ocenění být nemělo, ale wiki-hvězdička (malá) neuškodí. — OJJ, Diskuse 4. 9. 2015, 13:54 (CEST)  . Tím jsem se řídil, když jsem udělil wikikytičku. Pokud jste ale „wiki-hvězdičkou“ nemyslel wikikytičku, ale něco jiného, pak jsem Vás asi špatně pochopil. Za to se kdyžtak omlouvám, kdyžtak prosím o odkaz na dané vyznamenání a rád to napravím. --Dvorapa (diskuse) 21. 11. 2015, 17:02 (CET)[odpovědět]
Wikihvězdičkou jsem myslel nějaké nové malé vyznamenání, třeba vložit obrázek křivule do nějaké hvězdičky, zkusím něco zplodit a uvidí se. Já vím, je to těžké, mnoho lidí nepřispívá ani do chemie, ani do biologie. ;-) I má soutěž zatím 0 a pod Portál:Živočichové/Nové články je to i vidět. --OJJ, Diskuse 21. 11. 2015, 17:07 (CET)[odpovědět]
Zde jsou kdyžtak existující chemická vyznamenání. Ani jedno z nich však ale není tak nevýznamné, aby se dalo použít. --Dvorapa (diskuse) 21. 11. 2015, 17:22 (CET)[odpovědět]

Jestli by bylo strpení, zkusil bych něco zítra vytvořit. Dneska nemám čas. OJJ, Diskuse 21. 11. 2015, 17:47 (CET)[odpovědět]

Já budu ještě méně času, objevím se tu možná až koncem příštího týdne. --Dvorapa (diskuse) 21. 11. 2015, 18:02 (CET)[odpovědět]
Co třeba vyz. Malého chemika? Ta školní tabule vypadá dobře, ukazuje, že dotyčný není profík, ale jde mu dobře chemie. --OJJ, Diskuse 21. 11. 2015, 19:09 (CET)[odpovědět]
Spíš bych preferoval kvalitnější SVG obrázek a barevně jednotný s ostatními chemickými vyznamenáními. Odkud pochází ta tabule? Je někde k vidění samostatně? Zkusil bych si s tím ještě trochu vyhrát. --Dvorapa (diskuse) 21. 11. 2015, 19:24 (CET)[odpovědět]
Nemám vektorový editor - se svg neposloužím, byl to jenom příklad. Tabule je tady, wikihvězdy, které jsem myslel tady. --OJJ, Diskuse 22. 11. 2015, 09:11 (CET)[odpovědět]
Já bych si ho nainstaloval, ale jak teď nad tím přemýšlím, stejně si myslím, že ta wikikytička je lepší, než nové vyznamenání. Dává se „za menší počin, který příjemně překvapil,“ což přesně odpovídá. Ještě uvidím, jestli se pustím do nového vyznamenání. --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 10:20 (CET)[odpovědět]
Kolegové, osobně bych se přimlouval za nevytváření nových vyznamenání za každou cenu. Využijme těch stávajících, například Wikikytičky. Díky. --Jan Polák (diskuse) 22. 11. 2015, 15:44 (CET)[odpovědět]
Souhlasím s kolegou Janem Polákem. --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 15:49 (CET)[odpovědět]

Chyba udělátka

Dobrý den, všiml jsem si chyby Vašeho udělátka projevující se v nesprávném zobrazení nabídky shrnutí i pod políčkem předmětu. Z mě neznámých důvodů se to projeví pouze při prohlížení náhledu. Viz screenshot chyby. Nejlepší by asi bylo, aby se tato nabídka pod políčkem Předmět/nadpis nezobrazovala nikdy.

Rád bych Vás také požádal o to, aby jste přejmenoval v sekci malé shrnutí typo na překlepy, pokud se tímto udělátkem máme snažit o srozumitelnost pro nováčky, aby se nemuseli ptát na náš "slovník", měli bychom i toto přepsat. S pozdravem, --Urbanecm (diskuse) 22. 11. 2015, 14:40 (CET)[odpovědět]

Aha, zvláštní je, že na hewiki ani na skwiki se ta chyba neprojevuje. přitom kód je až na překlady stejný. Podívám se, jak je to vkládáno a zkusím to opravit. „typo“ nahradím „překlepy“, to není problém. Děkuji za upozornění. --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 14:56 (CET)[odpovědět]
@Urbanecm: Ještě zvláštnější je, že ani mně se tato chyba nezobrazuje a v kódu udělátka je dokonce podmíněno, že pokud má v url parametr section hodnotu new, pak se tlačítka shrnutí nevloží. Na jaké stránce se objevuje okénko pro Předmět/nadpis, aniž by v url tento parametr měl tuto hodnotu? --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 15:11 (CET)[odpovědět]
„typo“ nahrazeno „překlepy“ AnoAno --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 15:13 (CET)[odpovědět]
Chyba se projevuje jak na cswiki, tak na skwiki. Psal jsem, že se projevuje pouze při použití náhledu, patrně z toho důvodu, že poté je url vždy v tvaru https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=název_stránky&action=submit a žádný parametr section tam není. S pozdravem, --Urbanecm (diskuse) 22. 11. 2015, 15:20 (CET)[odpovědět]
Aha, zmínku o náhledu jsem přehlídl, už chápu a máte pravdu. Problém je, že obě textová pole jsou v DOMu skoro totožná a nevím, jek je tedy jinak odlišit. Zkusím to přes nadřazený prvek (třeba má nějakou třídu nebo nějaké id, podívám se). --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 15:39 (CET)[odpovědět]
Pravděpodobně opraveno AnoAno, zkusím tuto opravu navrhnout i na skwiki a hewiki. --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 15:47 (CET)[odpovědět]
Zdá se, že to funguje. Mimochodem, tlačítka nám používá 13 lidí, dle Speciální:GadgetUsage. S pozdravem, --Urbanecm (diskuse) 22. 11. 2015, 16:00 (CET)[odpovědět]
@Urbanecm: Jak to vypadá s novým vzhledem? Nalezl jste při zkoušení nějaké problémy? --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 16:09 (CET)[odpovědět]
Zatím to vypadá v pořádku, problémy, na které narazím, Vám vždy napíšu sem. Jen jednou, když jsem chtěl provést null edit, jsem omylem kliknul vedle kvůli načtení shrnutí, ale to souvisí s tím, že to je načítáno JS. Našel jste nějaký způsob, jak načítání zrychlit? --Urbanecm (diskuse) 22. 11. 2015, 16:21 (CET)[odpovědět]
Zkoušel jsem trochu zrychlit načítání, ale jednak to není klasické udělátko, takže to je zatím pouze v řádu desítek milisekund. Vkládejte nyní funkce podle upraveného (a zpřehledněného návodu):
jQuery(function($) {
    addSummaryToolbar(
        ["vlastní", {"title": "ahoj", "content": "Vloží ahoj"}, {"title": "svět", "content": "Vloží svět"},
        "další", {"title": "ahoj světe", "content": "Vloží ahoj světe"}],
        ["diskuse", {"title": "re", "content": "Vloží re"}],
        ["ahoj", "re"]
    );
});
případně ostatní funkce nějak takto:
jQuery(function($) { nazevFunkce(parametr1, parametr2, …); });
Psal jsem dnes i na technickou krčmu skwiki, jak to mají pořešené, a dám pak vědět, až mi odpoví. --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 16:25 (CET)[odpovědět]
Jestli to chápu dobře, pro to, aby zrychlení bylo významnější, než těch pár desítek milisekund, potřebujete, aby to bylo k dispozici jako klasické udělátko v nastavení? Jestli je tomu tak, tak kód bez parametrů je možné jako udělátko přidat, to nikomu vadit nebude, vzhledem k jeho volitelnosti. S pozdravem, --Urbanecm (diskuse) 22. 11. 2015, 16:33 (CET)[odpovědět]
Já právě netuším, jestli by to pomohlo. Je ale pravda, že asi spíš ne, protože i HotCat se načítá se zpožděním. Uvidíme, co zjistím od Slováků --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 16:44 (CET)[odpovědět]
Dobře, tedy zatím může zůstat takto. Ještě jedna věc, po aktualizaci obsahu podstránky common.js dle návodu přestaly fungovat veškerá má JS udělátka, včetně checkboxů a tlačítek shrnutí. Poprosil bych tedy úpravu kódu v dokumentaci, aby kód začal fungovat. Díky, --Urbanecm (diskuse) 22. 11. 2015, 16:46 (CET)[odpovědět]
Zvláštní, mně to funguje bez problémů. Tedy s problémy, které se ale vyskytovaly už před provedením této změny, takže s touto změnou nesouvisí. Jedná se o problémy s načítáním všech udělátek. Když se mi nenačte žádné z JS udělátek, nenačtou se mi ani tlačítka shrnutí. A načítání klasických udělátek teď dost často vázne. Například HotCat se mi od minulého čtvrtka načte pouze občas, stejně tak i ostatní JS udělátka a i moje vlastní. Nevím proč, ale bude to pravděpodobně chyba serveru. --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 17:08 (CET)[odpovědět]
Po provedení té odkazované změny se veškerá má udělátka přestala načítat. Nemůže Vámi zmiňovaná chyba být způsobena právě tím jQuery? Mě se to totiž nestává. Zkuste to nějakou dobu používat bez něj a uvidíme, jestli v tom není zakopaný pes. S pozdravem, --Urbanecm (diskuse) 22. 11. 2015, 17:18 (CET)[odpovědět]
Právěže jsem to zkoušel, respektive jsem o možnosti načítat to přes jQuery předtím ani nevěděl a protože mi to dělalo pořád to samé, myslel jsem, že to jQuery to vyřeší. Jenže nevyřešilo, problém mám pořád stejný. Řídil jsem se touto stránkou, kde je původní funkce považována jako zastaralá (a při testování jsem také zjistil, že je o cca 50 ms pomalejší než jQuery funkce). --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 17:24 (CET)[odpovědět]
Zkuste to nechat nějakou dobu, mě se zatím zmizení HotCat stalo jen jednou nebo dvakrát. --Urbanecm (diskuse) 22. 11. 2015, 17:31 (CET)[odpovědět]
Mně bohužel dost často a dokonce i ještě předtím, než jsem vytvořil soubor common.js a začal si Wikipedii zlepšovat po svém. jQuery také nevěřím, ale třeba vzhled zaškrtávacích políček už je postaven pouze na jQuery (možná proto se mi načtou také pouze v jednom z pěti případů) --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 17:46 (CET)[odpovědět]

┌────────────────────────────────────────┘ Je zajímavé, že v okamžiku, kdy Vám HotCat nefunguje, mě ano. Zkusíte napsat developerům, jestli neporadí? --Urbanecm (diskuse) 22. 11. 2015, 17:50 (CET)[odpovědět]

Zkusím napsat, ale nejdřív ještě ozkouším nějaké další možnosti. --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 17:59 (CET)[odpovědět]
Zkusil jsem nejprve vypnout vše v common.js a zdá se, že je opravdu problém někde tam (nebo ve skriptech, které tam načítám, tj. moje i mormegilovy tools.js, nebo kód pro přenastavení vzhledu zaškrtávacích políček). Budu postupně testovat, co dělá problém a uvidíme. --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 18:10 (CET)[odpovědět]
Zkuste vypnout pouze jQuery(function($) { addLinktoolbar([["Wikipedista:Dvorapa/Pískoviště/kekel", "Písek"], ["Portál:Chemie", "Portál"]]); }); toto, vzhledem k tomu, že mě to funguje bez problémů, tak by toto mohlo být problém. --Urbanecm (diskuse) 22. 11. 2015, 18:29 (CET)[odpovědět]
Určitě zkusím, ale dnes už to bohužel nebude. V návodu vrátím addOnloadHook, vy na něj přepněte také a někdy jindy to zkusím vyřešit. Zatím jsem zkusil vypnout vše v common.js a zdá se, že je nakonec opravdu problém někde tam (nebo ve skriptech, které tam načítám, tj. moje i mormegilovy tools.js, nebo kód pro přenastavení vzhledu zaškrtávacích políček), protože HotCat teď funguje, jak má. Ale jakmile přidám jenom jedinou funkci, hned se mi zas začnou stávat tyto chyby ať už ji načtu pomocí addOnloadHook nebo jQuery. Budu postupně testovat, co dělá problém a uvidíme.
Každopádně skwiki také používá jQuery pro načtení udělátka. Proto jsem se snažil zrychlit načítání právě tím. Stále mi ale obě možnosti načtení fungují naprosto stejně (sice se občas nenačtou vůbec, ale jinak mají stejný účinek) a stejně tak i nezkrácená verze (ze stránky o nahrazení zastaralých funkcí viz výše) a stejně tak i skwiki verze. addOnloadHook je cca o 50 ms pomalejší než všechny ostatní možnosti, ty jsou zhruba stejně rychlé. Pro úplnost sem vypíšu všechny možnosti a můžete je jednu po druhé zkusit, která Vám bude fungovat:
1. addOnloadHook, pomalejší a zastaralé, převzaté z Mormegilových tools.js
addOnloadHook(function() { addSummaryToolbar(); });
2. jQuery, rychlejší, oficiální náhrada
jQuery( document ).ready( function( $ ) {
	addSummaryToolbar();
} );
3. jQuery, rychlejší, oficiální náhrada, zkrácená verze, nefungovalo Vám
jQuery( function( $ ) {
	addSummaryToolbar();
} );
4. jQuery, rychlejší, převzaté ze skwiki
$(document).ready(function() {
	addSummaryToolbar();
});
--Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 18:10 (CET)[odpovědět]
@Urbanecm: Na skwiki mi bylo odpovězeno odkazem na tuto diskusi, kde to řešili. Prý není nutné to řešit přes Phabricator. Podívám se na to kdyžtak koncem týdne. --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2015, 19:15 (CET)[odpovědět]
Z odkazované diskuse jsem pochopil, že mají udělátko defaultně zapnuté, kde jsou ty shrnutí. Takže můžeme to vyzkoušet, potřeboval bych jen kód bez parametrů, který mám zavést do nastavení jako udělátko. Je možné zavést CSS i JS v libovolné kombinaci. Třeba developeři vymysleli, jak to načítat co nejrychleji a třeba to bude jednodušší, než to vymýšlet znova. --Urbanecm (diskuse) 23. 11. 2015, 08:46 (CET)[odpovědět]
Koncem týdne se na to podívám a připravím kód bez parametrů. --Dvorapa (diskuse) 23. 11. 2015, 09:49 (CET)[odpovědět]

┌────────────────────┘ @Martin Urbanec: Sice s velkým zpožděním, ale kód bez parametrů i s komentáři a vysvětlivkami jsem připravil zde. Pokud chcete, můžete to nasadit jako udělátko. Jenom prosím zkontrolujte, jak to funguje ve VisualEditoru, tam se bohužel třídy a id některých prvků v poslední době zásadně měnily, tak aby to něco nerozbilo. Klidně před nasazením upravte, co uznáte za vhodné – např. třeba názvy sad (set), texty (text), popisky (title), seznam tlačítek zaškrtávajících malé editace nebo třeba vzhled tlačítek (buttons appearance). Jo a kdyžtak změňte název (třeba podle skwiki), já si to pojmenoval pracovně. --Dvorapa (diskuse) 23. 6. 2016, 22:41 (CEST) (upraveno 23. 6. 2016, 22:49 (CEST))[odpovědět]

Díky. --Martin Urbanec (diskuse) 24. 6. 2016, 09:17 (CEST)[odpovědět]
Jen mi to nějak nefunguje... Zkopíroval jsem to do MediaWiki:Gadget-summaryButtons.js a popisek je v MediaWiki:Gadget-summaryButtons. --Martin Urbanec (diskuse) 24. 6. 2016, 09:23 (CEST)[odpovědět]
Zkusil jsem přímo kód z MediaWiki:Gadget-summaryButtons.js, v editoru kódu mi to funguje dobře, ale ve VE mi to už také nefunguje, přitom v kódu chyba není a odpovídá to jak hebrejské verzi, tak i anglické verzi a i nápovědě na MW. Vám to nefunguje v obou? Nemáte zapnuté udělátko ještě ode mě? Netušíte, jak opravit ten závěr, aby to ve VE fungovalo? --Dvorapa (diskuse) 24. 6. 2016, 09:38 (CEST)[odpovědět]
Aha, mně už to funguje i ve VE. Stačilo vymazat cache serveru i prohlížeče. Píše vám to něco v konzoli? --Dvorapa (diskuse) 24. 6. 2016, 09:41 (CEST)[odpovědět]
Nefunguje mi to... Když dám do common.js importScript, funguje mi to. Takže asi někde dělám chybu v MediaWiki:Gadgets-definition.--Martin Urbanec (diskuse) 24. 6. 2016, 09:45 (CEST)[odpovědět]
Je to možné, možná bude třeba načíst Rl a nějaký modul, můžete se inspirovat, jak to mají v Gadgets-definition na hewiki (případně skwiki/enwiki, ale na skwiki to myslím nemají připravené pro VE a na enwiki to mají v trochu odlišné podobě – rozbalovací nabídky). Pokud to není v tom, zkuste první a poslední řádek překopírovat z udělátka na přebarvení tlačítek pod editačním polem, nebo z hewiki/skwiki/enwiki verze, možná je chyba jen v autospuštění funkce, pak už by to fungovat mohlo (když to funguje tam). --Dvorapa (diskuse) 24. 6. 2016, 10:06 (CEST)[odpovědět]
Ha, už to funguje. Přidal jsem tam ResourceLoader. --Martin Urbanec (diskuse) 24. 6. 2016, 10:24 (CEST)[odpovědět]

Nesouhlas s přesunem

Nesouhlasím s Vaším přesunem. Žádám o práci bota. Můžete to tam přesunout zpátky prosím. Je celkem jedno kolik těch šablon je a kdo má pravdu. Potřebujeme seznam.--Juandev (diskuse) 24. 11. 2015, 11:16 (CET)[odpovědět]

@Juandev: Dobře, omlouvám se, že jsem špatně pochopil. Myslel jsem, že když jste napsal, že to tak bude stačit, že tedy víc není třeba práce bota. Prosím kdyžtak to tam po revertu zmiňte, že opravdu chcete práci bota. --Dvorapa (diskuse) 24. 11. 2015, 11:37 (CET)[odpovědět]

WP:F

Jaké máš, kolego, plány s tímto přesměrováním, které jsi mi uzurpoval? Škoda, žes mi o tom předem nedal vědět. --Jan Polák (diskuse) 24. 11. 2015, 23:47 (CET)[odpovědět]

@Jan Polák: Takové, kam nyní přesměrování vede (po rychlozaložení článku). Omlouvám se za uzurpaci, zatím však na dané přesměrování nevedl žádný odkaz a přesměrování vedlo mimo jmenný prostor Wikipedie. --Dvorapa (diskuse) 25. 11. 2015, 00:03 (CET)[odpovědět]
OK, v době, kdy jsem svůj dotaz psal, tak ten článek ještě neexistoval. To jen na vysvětlení. Ten přesměrovávací odkaz jsem si vytvořil pro rychlejší přístup na portál Frýdlantsko, jenž tvořím, abych nemusel vyťukávat celou jeho adresu (zkrátka pro vlastní pohodlnost). :-) --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 00:08 (CET)[odpovědět]
@Jan Polák: Chápu, také jsem měl choutky si vytvořit na portál chemie něco podobného (spíš jsem pomýšlel na P:CH nebo něco podobného), ale nakonec jsem to udělal trochu jinak, čistě. Přidal jsem si odkaz do horní lišty vedle odkazu na pískoviště :-) --Dvorapa (diskuse) 25. 11. 2015, 00:28 (CET)[odpovědět]
Tam já už mám plno. Rozuměj: stáhl jsem si odkudsi (snad od Mormegila) nějaký kód a ten vpravo nahoře obsahoval jen dvě položky. Ty jsem si naplnil a třetí pozici, byť jsem se o ni všemožně snažil, jsem tam již nacpat nedokázal. Asi byla nějaká chybička v JavaScriptu, na níž jsem byl krátký. --Jan Polák (diskuse) 25. 11. 2015, 00:43 (CET)[odpovědět]
@Jan Polák: Já si napsal vlastní a pracuji na tom, abych ho mohl pustit do světa. Zatím to funguje jako zkušební verze, můžeš odzkoušet, viz Wikipedista:Dvorapa/tools.js/doc. --Dvorapa (diskuse) 25. 11. 2015, 00:50 (CET)[odpovědět]

Zdravím, můžu se zeptat, jestli byste mi neporadil s editací ve Flow? Když kliknu na odpověď, objeví se okénko vyšrafované bílo-šedými (celkem) tlustými pruhy a i tlačítka storno a reply jsou zašedlé. Bude-li potřeba, uložím někam screen. Předem díky za radu. --Jan KovářBK (diskuse) 25. 11. 2015, 01:05 (CET) Dodatek: zajímavé, na mediawiki.org mi to funguje bez problému. Asi mám něco špatně na cs.wiki v osobním nastavení, když Vám to, vzhledem k Vaši diskusi s Frettiem, funguje. --Jan KovářBK (diskuse) 25. 11. 2015, 02:31 (CET)[odpovědět]

Podle popisu je jasné, že se to začne načítat a zastaví se to uprostřed načítání, takže bych nejprve zkusil vypnout všechna udělátka a dočasně smazat všechen kód v common.js a v vector.js. Nejlépe tedy postupně po jednom, aby se případně zjistilo, které udělátko dělá problém. Mohla by pomoci i konzole vývojářských nástrojů (Ctrl + Shift + J), kde by se při tomto zamrznutí mohla objevit nějaká chybová zpráva, která by řekla víc. --Dvorapa (diskuse) 25. 11. 2015, 03:29 (CET)[odpovědět]
Díky za informaci, vyzkouším. --Jan KovářBK (diskuse) 26. 11. 2015, 00:12 (CET)[odpovědět]

Roura v šabloně: IB jednoduchá položka nepovinná

Zdravím. Mohu se zeptat, proč jste přidal [[3]] tu rouru s pomlkou? V některých IB se pak zřejmě nesmyslně zobrazuje. Viz:Plitvická jezera Karel61 (diskuse) 26. 11. 2015, 21:08 (CET)[odpovědět]

@Karel61: Jednak kvůli přidání vertikálního zarovnání a jednak protože rozhazovala zas některé jiné infoboxy (např. tehndejší verzi infoboxu chemie). Navíc všechny ostatní šablony pro vložení řádku do infoboxu tento řádek vkládaly, proto jsem doplnil vkládání nového řádku i sem. Pokud mi sem napíšete, jaké infoboxy jste našel rozbité, rád je opravím. --Dvorapa (diskuse) 26. 11. 2015, 21:16 (CET)[odpovědět]
Našel jsem chybu jen u infoboxu světového dědictví a infoboxu muzea, všechny ostatní infoboxy, kde se šablona používá, byly rozhozené před mojí změnou a moje změna je spravila. Opravil jsem i zbývající a vše by nyní mělo být v pořádku. Děkuji za upozornění --Dvorapa (diskuse) 26. 11. 2015, 21:25 (CET)[odpovědět]
Já to našel u toho světového dědictví, tam je to vyřešeno. Dík za spolupráci. Karel61 (diskuse) 26. 11. 2015, 21:48 (CET)[odpovědět]

Ostrovec

Kolego, nevím na jakém základě jste provedl své editace. K žádné shodě podle mne nedošlo. Pokud ano, dejte mi odkaz, jinak se obávám, že vše vrátím zpátky.--Chalupa (diskuse) 28. 11. 2015, 00:29 (CET)[odpovědět]

@chalupa: Změny jsem provedl z toho důvodu, že všechny články patřily do přesměrování na kategorii, nikoliv do kategorie. Až po provedení změn jsem si všiml, že zde probíhá spor a žádost o třetí názor a zpětně změn lituji a omlouvám se za ně. Každopádně jsem se pouze řídil konsenzem, že do přesměrování na kategorii se články nekategorizují. Až bude spor a žádost o třetí názor vyřešen s jasným výsledkem, bude vše upraveno podle výsledku. Pokud chcete revertovat moje změny, pak nemám nic proti, ale dávám podmínku, že musíte vyměnit přesměrování, aby články nepatřily do přesměrované kategorie. Být vámi bych to ale zatím nechal tak, jak to je, a počkal na vyhodnocení žádosti o třetí názor. --Dvorapa (diskuse) 28. 11. 2015, 00:43 (CET)[odpovědět]

Nástroje

Dobrý den, objevil jsem zvláštní chování Vašich nástrojů v šabloně {{Infobox - volby}}. Z nějakých zvláštních důvodů zvýrazňuje i nějaké další jazyky. V době zaznamenání problému byla šablona na této verzi. Viz http://urbanecm.8u.cz/wikipedia/tools.png . V té době jsem používal tuto verzi mého souboru common.js. Používám prohlížeč Google Chrome verze 47.0.2526.73 m, operační systém Windows 7 Enterprise. S pozdravem, --Urbanecm (diskuse) 6. 12. 2015, 16:47 (CET)[odpovědět]

Ha, už jsem objevil příčinu. Tyto dva jazyky jsou totiž napsané tučně a tady byly pod sebou. Omlouvám se za zbytečné hlášení. Každopádně pak to patří na Phabricator, aby sjednotili formát. S pozdravem, --Urbanecm (diskuse) 6. 12. 2015, 20:22 (CET)[odpovědět]
Díval jsem se na to teď na stejném počítači i prohlížeči a bylo mi to divné. Nic podobného se mi na mém počítači neděje. --Dvorapa (diskuse) 6. 12. 2015, 20:25 (CET)[odpovědět]
A v jiných prohlížečích to zlobí taky? Jinými, než Chrome a IE nedisponuji. Otázkou je, jestli toto není normální písmo příslušného fontu a ztučněné nevypadá jinak. Ještě jednou se Vám omlouvám za hlášení. --Urbanecm (diskuse) 6. 12. 2015, 20:30 (CET)[odpovědět]
Takže po drobném otestování napříč prohlížeči a systémy jsem zjistil, že to dělá pouze Chrome (47) a částečně Firefox (42) na Windows 7, nikde jinde jsem chybu nezaznamenal. Myslím, že to bude přesně, jak říkáte, čili fontem. Pravděpodobně tyto nápisy v Segoe UI na Windows 7 vypadají běžně (nemohu teď otestovat, ale věřil bych tomu). --Dvorapa (diskuse) 6. 12. 2015, 20:59 (CET)[odpovědět]
Díky. Zkusím si pro tyto jazyky nastavit také zvýrazňování, dám vědět výsledek. --Urbanecm (diskuse) 6. 12. 2015, 21:05 (CET)[odpovědět]
Viz http://urbanecm.8u.cz/wikipedia/tools2.png a http://urbanecm.8u.cz/wikipedia/tools.png . Ztučnilo se to ještě více. Rád bych se zeptal, jak myslíte, že chybu "částečně dělá i Firefox"? --Urbanecm (diskuse) 6. 12. 2015, 21:09 (CET)[odpovědět]
Tím „částečně“ myslím, že takhle tučné jsou jen některé z nelatinkou vypsaných jazyků. Lépe na příkladu:
Chrome 47 (Windows 7):
English
العربية
مصرى
Firefox 42 (Windows 7):
English
العربية
مصرى
Správné chování:
English
العربية
مصرى
--Dvorapa (diskuse) 6. 12. 2015, 21:14 (CET)[odpovědět]

┌─────────────────┘ Díky. Mimochodem, zjistil jsem, že Google Chrome 46 na Windows 8 chybu nedělá. --Urbanecm (diskuse) 6. 12. 2015, 21:16 (CET)[odpovědět]

Prvky - infobox: Nový symbol nebezpečí - radioaktivní

Dobrý den, jaká jsou kritéria pro přidělování tohoto symbolu? Např. u bizmutu (v přirozeném výskytu, Bi-209 s takřka čistými 100 %) mi takový symbol vzhledem k mizivé aktivitě, ve všech myslitelných případech řádově přebité přirozeným pozadím, přijde spíše komický. Nemělo by se raději vycházet z nějaké vyhlášky o radioaktivních materiálech (ty nejpreciznější, např. 307/2002, jsou pravda z naprosto pochopitelných důvodů formulovány pro nuklidy a ne pro přirozenou směs a nejsou tak pro infobox prvku zpravidla použitelné). Zdraví Petr Karel (diskuse) 10. 12. 2015, 13:30 (CET)[odpovědět]

@Petr Karel: Symbol jsem přidělil podle dewiki na základě stability jádra. Bismut je zde samozřejmě diskutabilní. Změnám se samozřejmě nebráním, pokud dle dané vyhlášky nepatří symbol k některým prvkům, pak Vás prosím o nápravu. --Dvorapa (diskuse) 10. 12. 2015, 13:39 (CET)[odpovědět]
Nestabilita jádra některého izotopu neznamená nebezpečnost prvku (v přirozené směsi), v takovém případě jsem jednoznačně pro odstranění takové nálepky, což bude nejlepší náprava. Zavání vlastním výzkumem "nebezpečnosti", na rozdíl od nálepek chemické nebezpečnosti. U radiační nebezpečnosti je důležité zastoupení radioaktivních izotopů v přirozené směsi, jejich aktivita (rozpadová konstanta), druh a energie záření (jak se takové záření započítává do dávkového ekvivalentu, tedy jak je nebezpečné). Mluvit o "nebezpečnosti" prvku jako takového (v přirozené izotopové směsi) z hlediska radioaktivity je nesmyslné až hloupé, promiňte mi ten výraz. To už rovnou můžeme dát takovou nálepku k uhlíku (kvůli C-14; rozhodně "nebezpečnější" než bizmut) či k draslíku (kvůli Ca-40) a dalším (radioaktivní izotopy takřka všech stabilních prvků jsou faktem, vznikají v přírodě buď radioaktivními rozpady, nebo reakcemi s kosmickým zářením). Ekošílenci nerozumějící radioaktivitě možná budou nad takovou nálepkou jásat, nám by mělo jít o korektní informace. Nový symbol, tak jak je nastaven, považuji za zhoršení vypovídací schopnosti infoboxu prvků. Petr Karel (diskuse) 10. 12. 2015, 14:32 (CET)[odpovědět]
Jen připomenu, že jsem z 99 % pouze převzal, co je zavedeno na dewiki a přepsal to sem. Také jsem vycházel z běžné periodické tabulky, kde jsou radioaktivní prvky také zvýrazněny (viz wikiverze tabulky Šablona:Periodická tabulka (vysoká)). U radioaktivních prvků je tento symbol celkem důležitý identifikátor. Myslím, že pro radioizotopy (a izotopy vůbec) jsou tu samostatné články (tedy moc nejsou, ale snažím se překládat z enwiki a dewiki, jak jen to je možné) a článek o prvku pojednává z 90 % hlavně o nevýznamnějším izotopu (napovídá tomu i nukleonové číslo, v hlavičce infoboxu), takže vyhánění článků (např. Vámi zmíněného uhlíku) do extrémů rozebíráním, zda u daného prvku existuje radioaktivní izotop či ne (protože existuje u všech, přesně jak píšete), považuji za přehnané. Znovu ale opakuji, klidně smažte symbol tam, kam rozhodně nepatří. Nejběžnější izotop bismutu má určitý poločas přeměny, který je sice velmi vysoký, ale řadí tak bismut celkem jednoznačně k radioaktivním prvkům. --Dvorapa (diskuse) 10. 12. 2015, 20:37 (CET)[odpovědět]
Směšujete různé věci. V tabulce symbol znamená, že prvek nemá stabilní izotop, a je proto plně oprávněný. V infoboxu je ale nálepka pod nadpisem Bezpečnost (nikoli v Atomových vlastnostech). Proto je zavádějící a mnohdy úplně nesmyslná. Nic na tom nemění, že ji má stejně hloupě umístěnou dewiki, u Němců poblázněných zkreslenými informacemi o radioaktivitě mě to nepřekvapuje. Stejně poblázněným ekologistům se to bude líbit i na cswiki.
Zdá se, že nechcete pochopit, proto s tím nebudu dále ztrácet čas. Zdraví Petr Karel (diskuse) 11. 12. 2015, 10:08 (CET)[odpovědět]
Věřte mi, že se Vás snažím pochopit, ale asi mi pořád něco uniká nebo netuším, v čem je problém. S prvkem, který nemá žádné stabilní izotopy, není možné bez příslušných povolení a opatření přijít běžně do styku. Nikdo Vás ani nenechá jen tak s nimi pracovat bez řádného proškolení a bez řádné ochrany. Z toho důvodu si myslím, že nálepka pod bezpečnost rozhodně patří. Z jeho v přírodě se vyskytujících izotopů neustále vyzařuje ionizující záření, na které jsme běžně zvyklí, ale které je nad určité limity nebezpečné. Vím, že je to relativní, závisí také na množství látky, době, po kterou se na daném místě vyskytuje, ap. Pokud je někdy vhodná příležitost se zamyslet a dohodnout se, kam se daná nálepka bude umisťovat, pak právě nyní. Proto bych nerad končil tuto diskusi a zkusil se objektivně zamyslet, jestli prvky značit podle určité vyhlášky nebo podle určité dohody a domyslet to do konce. A to nejen pro prvky, ale také pro sloučeniny, aj. --Dvorapa (diskuse) 11. 12. 2015, 12:00 (CET)[odpovědět]

Portál:Chemie

Tournesol.png Zdravím, zařadil jsem Váš portál Chemie mezi Dobré články, gratuluji! --RomanM82 (diskuse) 18. 12. 2015, 21:21 (CET)[odpovědět]

Děkuji. --Dvorapa (diskuse) 18. 12. 2015, 22:37 (CET)[odpovědět]
2016

Omluva za tykání

Kolego, pro jistotu se ještě raději omluvám, že jsem Vám v diskusi k Uživatelským vyznamenáním tykal. --Jan Polák (diskuse) 10. 1. 2016, 19:37 (CET)[odpovědět]

@Jan Polák: Mně je to celkem jedno a navíc jsem nikde neuvedl, že preferuji vykání. Každý, kdo mě osloví, má svobodnou volbu, jestli mi bude vykat nebo tykat, já se většinou přizpůsobím. Pokud oslovím já nebo se opomenu přizpůsobit, pak vykám všem, kteří nepatří mezi moje blízké nebo nejsou dětmi. Moc bych to ale neřešil, důležité je, že si ve vzájemné komunikaci všichni rozumíme :-) --Dvorapa (diskuse) 10. 1. 2016, 19:45 (CET)[odpovědět]
Jasně, já jen, že někteří preferují vykání a uvádí, že pokud oni začnou vykat, tak vykání vyžadují i od protějšku. Tak jsem nevěděl. Jinak jsem celou šablonu {{Úsměv}} přesunul na {{Smajlík}}. Zvažuji, že bych tu šablonu {{Úsměv}} smazal… Koukám ale, že Ty používáš právě ji. --Jan Polák (diskuse) 10. 1. 2016, 20:08 (CET)[odpovědět]
@Jan Polák: Dobře, já už se neopomenu přizpůsobit. Ano, jsem srdcem mladý člověk, takže cpu smajlíky i na Wikipedii. Na přesun si zvyknu, děkuji za upozornění, ale nechej tu prosím aspoň zezačátku přesměrování na původní název. --Dvorapa (diskuse) 10. 1. 2016, 20:23 (CET)[odpovědět]

Kolín n.R.

Pane kolego, sexuální násilí tam bylo, velmi značné. Mluví o tom celá země i zahraničí, např. USA. I vláda v N. to naprosto ví. Podívejte se na ARD dnes ve 21:15 hod., pořad „Hart aber fair“. --Zbrnajsem (diskuse) 11. 1. 2016, 21:02 (CET)[odpovědět]

@Zbrnajsem: To, že tam bylo, neznamená, že to byl jediný zločin, který se tam odehrál. Myslím, že v nadpisu článku není nutné vyzdvihovat jeden zločin před jinými, jestliže to nebyl čistě sexuální akt (což očividně nebyl, došlo i na krádeže a výtržnosti, pokud se nemýlím). Nadpis v aktuální podobě (pokud článek ještě nebyl přesunut) vyznívá spíše bulvárně nežli encyklopedicky. Nejsem příliš informovaný ohledně toho, co se tam vlastně dělo, ale tvrzení, která udáváte zde, v diskusi pod lípou nebo které jsou vypsané v hlavičce článku, bohužel zatím na Wikipedii nebyly dostatečně podložené a ověřené. Škoda, že nemám čas si o tématu vyhledat více informací nebo někde sehnat pirátský stream (protože nemám doma německé kanály) a podívat se na daný pořad. Každopádně z referencí a zdrojů v samotném článku jsem zatím bohužel příliš ověřeného nevyčetl. Jak jsem již psal pod lípou, bez ohledu na to, co se tam stalo, bych chtěl podotknout, že není nutné na Wikipedii předbíhat vyšetřovatele a policisty, jako to dělají některé deníky. Naopak bych článek nechal velmi hrubý a stručný a počkal jistý odstup času, až bude vyšetřování ukončeno a budou známé i další ověřitelné podrobnosti. --Dvorapa (diskuse) 11. 1. 2016, 21:25 (CET)[odpovědět]

Zkoušení robota?

Zdravím, toto asi nebyl záměr. Jestli zkoušíte zprovoznit robota, mohu doporučit ke čtení Soubor:Jak na boty.pdf a mw:Manual:Pywikibot, popřípadě pokud budu vědět, poradím. S pozdravem, --Urbanecm (diskuse) 17. 1. 2016, 19:01 (CET)[odpovědět]

@Urbanecm: Ano, záměr to nebyl, moc se omlouvám. Prosím o smazání. Měla by to být jediná věc, která se mi při zkoušení nepovedla. --Dvorapa (diskuse) 17. 1. 2016, 19:12 (CET)[odpovědět]
Smazáno. Omlouvat se nemáte za co, každý botovodič s robotem někdy začínal :). Smím se zeptat, co by Váš robot měl za úkol? --Urbanecm (diskuse) 17. 1. 2016, 19:20 (CET)[odpovědět]
@Urbanecm: Zatím pouze zkouším na pískovišti, nehodlám zasáhnout do článků ani jinam, až bude více času, poté založím účet bota a zažádám o příznak bota. Bota bych poté využíval na dva hlavní úkoly:
 • zrychlení některých ručních editací, které provádím u většího množství článků, a zmenšení požadavků na botovodiče z mojí strany, když je to množství článků příliš velké
 • pomoc botovodičům v žádostech a v nevyřešených žádostech.
Ale předtím musím samozřejmě načíst pravidla, co se botů týče, před pomocí na ŽOPP pak později také načíst další obecnější pravidla. --Dvorapa (diskuse) 17. 1. 2016, 19:32 (CET)[odpovědět]
Díky za odpověď. Pokud by byl nějaký problém, zeptejte se, rád poradím. --Urbanecm (diskuse) 17. 1. 2016, 19:43 (CET)[odpovědět]
Určitě nebudu váhat se zeptat, děkuji. --Dvorapa (diskuse) 17. 1. 2016, 20:07 (CET)[odpovědět]

Kateřina Cidlinská

Ahoj, mám vážné pochyby o encyklopedické významnosti Kateřiny Cidlinské, pročež jsem do článku o ní vložil požadavek na doložení významnosti. Dávám ti to na vědomí, protože jsem si všiml, žes na něm v minulosti pracoval. Letmo jsem ji progoogloval a našel vesměs jen zmínky kupříkladu o tom, jak dlouho si kde vybírala šaty :) --Michal Bělka (diskuse) 20. 1. 2016, 23:20 (CET)[odpovědět]

@Michal Bělka: Osobně si myslím, že encyklopedická významnost všech finalistek Miss 2008 (a nejen 2008) je většinou nulová, jenže já mám celkově k soutěžím Miss dost vyhraněný názor, takže za mě klidně můžeš smazat celý článek. --Dvorapa (diskuse) 21. 1. 2016, 09:14 (CET)[odpovědět]

Robot

Dobrý den, mohu se zeptat, jaký smysl mají tyto editace, kromě zatížení serverů? To je jako byste nahrazoval [[mikroprocesor]] za [[Mikroprocesor]]. Děkuji za odpověď, --Urbanecm (diskuse) 23. 1. 2016, 17:29 (CET)[odpovědět]

@Urbanecm: Aje, chyba. Díky za upozornění, okamžitě zastaveno. Mělo jít jenom o překlad Documentation > Dokumentace (narovnání přesměrování), cca u prvních deseti to šlo bez problému, tak jsem to nechal běžet na pozadí. Pro příště mi nebude stačit ani prvních dvacet. --Dvorapa (diskuse) 23. 1. 2016, 17:41 (CET)[odpovědět]
Aha, rozumím. Zkuste ./pwb.py replace -nocase -always -search:'{{Documentation}}' '{{Documentation}}' '{{Dokumentace}}'. --Urbanecm (diskuse) 23. 1. 2016, 17:43 (CET)[odpovědět]
@Urbanecm: Super, zkusím, děkuji. --Dvorapa (diskuse) 23. 1. 2016, 17:47 (CET)[odpovědět]

Tlačítko dolů odkazuje na patičku Hlavní strany

Zelené tlačítko Dolů, které je v záhlaví vaší diskusní stránky nebo třeba v záhlaví Wikipedie:WikiProjekt Chemie/Pod chemickou lípou, přesunuje místo na zápatí diskusní stránky na zápatí Hlavní strany. V tuto chvíli míří na #footer. Na svojí diskuzní stránce jsem to vyřešil opravením URL z #footer na {{FULLPAGENAME}}#footer, do vaší diskuzní stránky jsem nechtěl zasahovat.

S pozdravem, --Wesalius d|p 24. 1. 2016, 09:53 (CET)[odpovědět]

@Wesalius: Sice je to zvláštní chování tlačítka, ale přesto děkuji za objevení chyby, opravím to rád. --Dvorapa (diskuse) 24. 1. 2016, 11:26 (CET)[odpovědět]

Odstavení robota

Ahoj, omlouvám se za krátkodobé odstavení bota. Upravil v posledních hodinách zhruba tak 700 stránek, kde vyměňuje HTML kód pro zrušení obtékání za šablonu {{Clear}} na základě starší žádosti o provedení práce. To je jistě v pořádku. Myslím si však, že ten krok by mohl chvíli počkat - na diskusní stránce šablony vyplývá z debaty poměrně jasný konsensus pro počeštění jejího názvu (byť jeho konkrétní podoba se stále ladí). Sám se té diskuse koneckonců už od prosince účastníš. Pokud by se s těmito - z mého pohledu neurgentními - editacemi článků a šablon počkalo do chvíle, než se nový název šablony vyladí, bude možné kód přepisovat rovnou na šablonu v češtině.

V opačném případě bych měl obavu, že krátce po dokončení současného úkolu (vkládání clear) by přišla další akce, v rámci které by robot hromadně přepisoval čerstvě vložené odkazy na šablonu clear novým názvem v češtině - podobně jako jsi před časem DvorapaBota nechal přepisovat všechny výskyty {{Documentation}} na {{Dokumentace}}. Mysli na to, že při každé drobné robotické úpravě se na server znovu ukládá kompletní obsah článku, což se teď po případném počeštění šablony clear u těch 700 již botem "zpracovaných" stránek stane zřejmě dvakrát.

Možná jsem bota stejně zastavil už docela pozdě - nemám tušení, kolik editací teď ještě plánoval udělat. A také to samozřejmě není žádná tragédie, kvůli které by se měla Wikipedie zhroutit. Chtěl bych ale poprosit, aby robotické editace probíhaly nejen s odvahou, ale také s rozvahou - pokud je pravděpodobné, že se kód, který teď vkládáme, bude v brzké době měnit, nechme doběhnout příslušnou diskusi a pak namísto dvou editací sáhněme jen k jedné, která vyřeší oba problémy. Díky za pochopení! --Michal Bělka (diskuse) 1. 2. 2016, 01:12 (CET)[odpovědět]

Poznámka: bot po odblokování okamžitě pokračoval v činnosti, proto jsem mu teď nastavil devět hodin. Prosím případného kolegu, který si tuto diskuzi ráno přečte dříve než já, aby účet odblokoval, až Dvorapa skript přeruší, případně pokud se zde dospěje k názoru, že jsou botovy současné editace žádoucí i přes pravděpodobné brzké přejmenování šablony. --Michal Bělka (diskuse) 1. 2. 2016, 01:33 (CET)[odpovědět]

@Michal Bělka: Sám se té diskuse účastním a přesto mě to vůbec nenapadlo, děkuji za provedená opatření a moc se omlouvám. Pravděpodobně už bylo trochu pozdě, bot už včera přes celý den kontrolovaně nahrazoval (asi 700 výskytů), když jsem si byl jist, že je vše v pořádku, nechal jsem ho na noc dodělat zbylých asi 700. Bylo jich provedeno celkem asi 800.
Na druhou stranu teď na WP:WPSZ probíhá diskuse ohledně narovnávání přesměrování, ze které vyplývá, že to vlastně není vždy dobře a je to akorát zátěž pro servery, přesně, jak říkáš, takže po přejmenování šablony by se nemuselo zasahovat do článků, kam už byla vložena. Původní název by mohl zůstat přesměrován a spolu s dalšími přesměrováními jej nahrazovat ve všech skoro 7 000 výskytech by pak bylo naprosto zbytečné. Počkal bych tedy i na výsledky té diskuse.
Na stranu třetí jakmile se rozhodne o novém názvu a pokud bude žádoucí robotická úprava, bude potřeba provést i tuto předchozí úpravu. Pokud tu však nebudu já, abych si to jako původce návrhu hlídal, pak se může stát, že botovodič, který se toho ujme, nemusí tušit, že se to již na WP:ŽOPP řešilo a že to čeká na dokončení. --Dvorapa (diskuse) 1. 2. 2016, 08:51 (CET)[odpovědět]
Robota jsem odblokoval, aby byl volný pro případné další robotické akce. --Urbanecm (diskuse) 1. 2. 2016, 08:58 (CET)[odpovědět]
To vyřízení přesměrování servery skutečně zatěžuje mnohem více, než narovnání rediru. Vyjma případů zavádějících redirů to smysl dle mě nemá. Mimochodem netuším, jaký český název zvolit, napadá mě leda vyčistit. --Urbanecm (diskuse) 1. 2. 2016, 08:58 (CET)[odpovědět]
@Urbanecm: V diskusi se zatím líbilo „podsadit“ nebo „obtékání“. --Dvorapa (diskuse) 1. 2. 2016, 09:06 (CET)[odpovědět]
Počešťování nesmí jít až za hranici srozumitelnosti. Nebyl by spíš lepší název „stop obtékání“, což lépe vystihuje funkci? --Urbanecm (diskuse) 1. 2. 2016, 09:09 (CET)[odpovědět]
@Urbanecm: Nebo třeba „neobtékat“. Další návrh v dané diskusi, který je podle mě docela dobrý. Každopádně svůj názor kdyžtak spíš napište tam. --Dvorapa (diskuse) 1. 2. 2016, 09:22 (CET)[odpovědět]

WP:Dítě na Wikipedii

Zdravím, měl bych perličku, kdyby se hodilo... OJJ, Diskuse 2. 2. 2016, 11:22 (CET)[odpovědět]

@OJJ: ESO. Na dítěti se snažím jen vyměnit perličky, které jsem dočasně převzal z Wikipedie:Přátelé homosexuálů by neměli editovat Wikipedii, aby bylo dítě originální. Doporučuji to vyměnit s odvahou, pokud se to na dítěti hodí namísto některé perličky převzaté z homosexuálů, a pokud ne, pak doporučuji přidat to třeba do WP:KK :-). --Dvorapa (diskuse) 2. 2. 2016, 11:40 (CET)[odpovědět]

m n. m.

Ahoj, mohu se zeptat na smysl a shrnutí tvých posledních editací se shrnutím m n. m.? Za mě jsou m n. m. metry nad mořem, pletu se? Díky, — Jagro (diskuse) 9. 2. 2016, 01:12 (CET)[odpovědět]

@Jagro: Metry nad mořem to jsou, u tohoto (a dalších asi 9 článků) mi to ale na správný tvar se správnými mezerami nešlo opravit ani roboticky, ani ručně. V této editaci jsem nahradil všechny zkratky metrů nad mořem za {{subst:mnm}}, ale šablona měla zdá se stejný tvar jako zkratky, takže to ve výsledku neudělalo nic. A i přesto se mi tento článek stále jeví jako neopraven, protože tam uvnitř (a já nemohu přijít na to kde) je pořád jedna chybná zkratka. --Dvorapa (diskuse) 9. 2. 2016, 06:42 (CET)[odpovědět]
Ahoj, chtěl jsem se zeptat na to samé, ale Jagro mě předběhl. Pokud vím, šablona Subst:Mnm vkládá zkratku s pevnými mezerami, které nejsou zapsané HTML entitou, ale přímo unicode znakem. Nemůže to být tím? Kromě těchto nahrazení se mi také zdají zbytečné editace tohoto typu. --Petr Kinšt (diskuse) 9. 2. 2016, 07:02 (CET)[odpovědět]
@Petr Kinšt: Ano to jsou editace, kde jsem to ani ručně ani botem nedokázal nahradit. Napadlo mě, že je to možná součástí infoboxu (kterého kód bot v článku nemůže změnit, a přesto se pak článek objevuje v seznamu článků, které obsahují chybný tvar, stále dokola). Omlouvám se za takto zbytečné editace a doufám, že už se příště nestanou. --Dvorapa (diskuse) 9. 2. 2016, 07:18 (CET)[odpovědět]

 m n. m.

Dobrý den. Vaše úpravy vedly v článcích Chan Tengri, Seznam ostrovů Japonska, Tropická noc a Vysoká (Novohradské hory) k degradaci textu. Prosím upravte do správné formy. Děkuji Herigona (diskuse) 9. 2. 2016, 13:13 (CET)[odpovědět]

Omlouvám se, OpravenoOpraveno Opraveno. --Dvorapa (diskuse) 9. 2. 2016, 16:16 (CET)[odpovědět]

DvorapaBot vnáší chyby

Prosím napomeňte svého bota a co nejdříve mu zabraňte, aby vnášel chyby do hodnot konstant. Příklad (článek Fyzikální konstanty):

Coulombova konstanta:

 • Z definice platí:
κ=(μ0c2)/(4π) = (299 792 458)2·10−7
 • Hodnota před zásahem bota:
8,987 742 438…×109 N·m2·C−2 (=kgm3s−4·A−2) (přesně)
 • Hodnota po zásahu bota:
8,987 742 438×109 N·m2·C−2 (=kgm3s−4·A−2) (přesně)

Ve druhém případě již závorka "přesně" neplatí, bot vytvořil falešné tvrzení. Je to o to víc zavádějící, že se v tomto článku uvádějí i přesné konstanty s ukončeným desetinným rozvojem, příklad:

Normální tíhové zrychlení (na Zemi):

 • Hodnota
9,806 65 m·s−2 (přesně).

Děkuji za pochopení. Petr Karel (diskuse) 11. 2. 2016, 08:56 (CET)[odpovědět]

@Petr Karel: Aha, omlouvám se, my jsme neukončený rozvoj dosud značili trochu odlišně, proto mi vůbec nedošlo to botovi předem přidat do výjimek. Už jsem to přidal, ale asi bude pozdě, nahradil to pravděpodobně úplně všude. Zkusím to napravit, kde to najdu, kdybyste narazil na botem rozbitý článek, pište a já se postarám o opravu. --Dvorapa (diskuse) 11. 2. 2016, 09:10 (CET)[odpovědět]
Ještě k úpravě semilog. zápisu čísel: Je botem prováděné vypouštění mezer kolem "×" v souladu s ČSN ISO 80000-1 a ČSN 01 6910 (ani jednu nemám)? Enwiki považuje vypuštění mezer za "méně obvyklé" (což nemusí nic znamenat, česká norma má přednost), v praxi se setkávám zpravidla s mezerami či úzkými mezerami (půlmezerami, či jak se to jmenuje), tak se mi to moc nelíbí (což už vůbec neznamená nic :-)) Petr Karel (diskuse) 11. 2. 2016, 10:06 (CET)[odpovědět]
@Petr Karel: Ve druhé zmíněné jsem nic konkrétního nenašel. Pouze, že znaménka +−×… mají být ve stejné výši a pár dalších podobných obecných věcí, které máme vesměs všechny vypsané ve WP:TYP. Podle WP:TYP jsem se také řídil (sekce Vědecký zápis čísel, případně sekce Chyba měření). První zmíněnou normu také bohužel nevlastním. --Dvorapa (diskuse) 11. 2. 2016, 10:23 (CET)[odpovědět]

DvorapaBot - znak u vědeckého zápisu čísel

Dobrý den, navážu na předchozí téma: je nějaký důvod toho, že DvorapaBot nahrazuje ve vědeckém zápisu čísel symbol násobení tečku (.) křížkem (×)? Tečka je podle mých zkušeností jednak používanější (vím, že v pravidlech Wikipedie je obojí, pak by se ale stávající tečky nemusely měnit), jednak článek vypadá nekonzistentně, když se pro násobení používají různé znaky (a v matematických výrazech se používá tečka skoro vždycky). --Strepon (diskuse) 12. 2. 2016, 10:33 (CET)[odpovědět]

@Strepon: Počkat počkat, v pravidlech se rozhodně nikde nedoporučuje klasická tečka ., kterou uvádíte. K násobení se standardně používají znak násobení × a operátor násobení . Jestli myslíte operátor násobení , ten bot nahrazovat neměl. Ovšem nahrazoval všechny tomu podobné znaky (středová tečka, bodová odrážka, interpunkční středová tečka apod.), stejně tak nahrazoval i klasickou tečku nebo x, to vše by se používat rozhodně nemělo. U matematických článků se ve většině článků používá většinou LaTeX (math), který mívá trochu odlišný zápis, kterého si bot nevšímá. Pokud jste narazil na nevhodnou editaci (nebo nevhodné editace) bota, vložte sem prosím odkazy, rád se na to podívám a případně opravím, kde bot způsobil nejednotnost v článku. Nejednotnost zápisu v článku u editací bota bohužel tolik ovlivnit nelze (nebo to neumím). --Dvorapa (diskuse) 12. 2. 2016, 10:54 (CET)[odpovědět]
Máte pravdu, má to být speciální tečka pro násobení. Ovšem v případě, kdy bot nahrazuje obyčejnou tečku, by asi bylo vhodnější, aby místo ní použil tečku pro násobení, a ne křížek. Tím by zůstala vizuální podoba (a tím i konzistence článku) zachována. Jinak je snaha o správnou typografii chvályhodná, díky za ni! --Strepon (diskuse) 12. 2. 2016, 11:01 (CET)[odpovědět]

Infobox - farnost

Děkuji za nabídku. Ono stačí se podívat na Infobox - farnost, kde už kolega Jan Polák dodělal ten rozdíl, adresa farnosti a doručovací adresa, což opravdu rozdíl občas je. Já bych se asi spíš soustředil na postupné přenesení stávající údajů o farnostech na wikidata (tam klidně pak mohou být i další databázové údaje, které se zrovna nehodí pro ib), ale chtělo by to, aby ib uměl tu zázračnou kolonku: Některá data mohou pocházet z datové položky. S pozdravem Martin Davídek (diskuse) 13. 2. 2016, 18:44 (CET)[odpovědět]

@Martin Davídek: Zázračnou kolonku není problém do infoboxu přidat, myslel jste ale asi, aby infobox ta data z Wikidat opravdu přebíral do svých kolonek. Nyní je potřeba vytvořit kolonky na Wikidatech, s čímž bohužel nemám mnoho zkušeností (ale zkusím se na to podívat), ale každopádně poté bych se postaral o úpravu infoboxu, aby si data získával z Wikidat a na závěr bych se postaral o robotické (případně ruční) přepsání dat z infoboxů do Wikidat. Souhlasí? --Dvorapa (diskuse) 13. 2. 2016, 18:52 (CET)[odpovědět]
S ukládáním na wikidata bych zkušenosti měl. Dá to sice trochu práce a je to věc postupná, ale překopírování z již vytvořených ib to jde celkem snadno. Mohl bych vytvořit na wikidatech nějakou farnost a ostatní nechám na Vás. Martin Davídek (diskuse) 13. 2. 2016, 18:58 (CET)[odpovědět]
PS: Vida, hned jsem jednu na wikidatech našel: https://www.wikidata.org/wiki/Q15221039 To by mohlo být jako vzor. Martin Davídek (diskuse) 13. 2. 2016, 19:03 (CET)[odpovědět]
@Martin Davídek: Zkusil jsem tam přidat pár položek z infoboxu v článku, ale nějak se to zadrhlo u třetí položky, kterou jsem chtěl přidat. Pomůžete mi a přidáte další podle údajů v infoboxu v článku o Bakovské farnosti? Poté již nebude problém je přidat do samotného infoboxu a roboticky data přesunout na Wikidata i odjinud… --Dvorapa (diskuse) 13. 2. 2016, 19:19 (CET)[odpovědět]
Tak na tom jsem se teď také zasekl. Když ťuknu na vlastnost tak mi to nebere např. vikariát (ten je tam např. jako nachází se v administrativní jednotce). Tzn. potřebovali bychom někoho, kdo umí definovat základní výroky (Property:). Potom už jednotlivé položky jsou pouhou mechanickou záležitostí. Tady u wikidatech tedy opravdu nevím. Teď nad tím koumám, ale moc se mi nedaří. Martin Davídek (diskuse) 13. 2. 2016, 20:05 (CET)[odpovědět]
Přesně tak, zasekli jsme se oba na stejném problému, ještě se o to pokusím později, ale třeba pomůže někdo Pod lípou. --Dvorapa (diskuse) 13. 2. 2016, 20:38 (CET)[odpovědět]

Obrázky farností

Po úpravě infoboxu farnosti jsou obrázky příliš velké. Co se děje? OISV (diskuse) 13. 2. 2016, 20:29 (CET)[odpovědět]

@OISV: Udělal jsem chybu, omlouvám se, hned to napravím. --Dvorapa (diskuse) 13. 2. 2016, 20:38 (CET)[odpovědět]

Automatický NOINDEX uživ. stránek

Zdravím, jen tak pro zajímavost jsem se koukl na způsob, jakým se neindexace nastavuje. Je v pořádku, že kromě NS_USER prostoru se nebude indexovat i NS_USER_TALK? Píšu to Vám, protože jste založil žádost na Phabricatoru a asi lépe víte, o co tam mělo jít. Díky za odpověď, --Urbanecm (diskuse) 14. 2. 2016, 10:00 (CET)[odpovědět]

@Urbanecm: Jestli se nepletu, tak to v pořádku není, okamžitě to jdu řešit a děkuji za dobrý postřeh. --Dvorapa (diskuse) 14. 2. 2016, 10:17 (CET)[odpovědět]

Infobox - medaile

Trošku usnula náhrada medailových infoboxů. Budeš na tom něco dělat? Já jsem zatím asi 1500 článků upravil, ale mám problém s regexem. Používám

replace "-transcludes:Infobox medaile" "-regex" "-nocase" "\{\{Infobox medaile\}\}\n\s*\{\{Infobox medaile soutěž\|(.*?)\}\}\n\s*\{\{Medaile(.*?)\}\}\n\ *\{\{Medaile(.*?)\}\}\n *\{\{Medaile(.*?)\}\}\n\{\{infobox konec\}\}" "{{Infobox - medaile\n | soutěž1 = \1\n | medaile1 =\n {{Medaile\2}}\n {{Medaile\3}}\n {{Medaile\4}}\n}}" "-summary:náhrada substovaného infoboxu medaile"

případně modifikaci na infobox s obrázkem

replace "-transcludes:Infobox medaile" "-regex" "-nocase" "\{\{Infobox medaile\|(.*?)\|(.*?)\|(.*?)\}\}\n\s*\{\{Infobox medaile soutěž\|(.*?)\}\}\n\s*\{\{Medaile(.*?)\}\}\n\ *\{\{Medaile(.*?)\}\}\n *\{\{Medaile(.*?)\}\}\n\{\{infobox konec\}\}" "{{Infobox - medaile\n | obrázek = \1\n | velikost obrázku = \2\n | popisek = \3\n | soutěž1 = \4\n | medaile1 =\n {{Medaile\5}}\n {{Medaile\6}}\n {{Medaile\7}}\n}}" "-summary:náhrada substovaného infoboxu medaile"

Ale vždy musím zvýšit o jedničku počet medailových řádků, marně pátrám, jak bych zadal libovolný počet řádků \s*\{\{Medaile(.*?)\}\}\n Když zkusím -dotall, ignoruje to šablonu {{Infobox medaile soutěž}}. A pokusy o výjimky mi taky nefungují. Nemáš nějaký nápad, případně už odladěný ten skript? JAn (diskuse) 18. 2. 2016, 14:56 (CET)[odpovědět]

@JAn Dudík: Zatím jsem se k tomu nedostal, mám jenom nefunkční nástřel kódu, který to řeší for cyklem, ale to je tak všechno. V práci mám teď hodně noční, tak se k tomu ještě stále nějakou kratší dobu nedostanu. Pak bych případně hned dal vědět, jakmile bych to lépe sesmolil. --Dvorapa (diskuse) 18. 2. 2016, 15:31 (CET)[odpovědět]
@JAn Dudík: Já to tedy nakonec vyřešil trochu jinak vlastním skriptem (viz zde), nechám to běžet přes noc. --Dvorapa (diskuse) 20. 2. 2016, 22:52 (CET)[odpovědět]

Infobox medaile

Kolega Zelenymuzik upozornil na problém zaviněný DvorapaBotemDiskuse k portálu:Sport#Medaile. Zatím není jasné, zda jde o ojedinělý případ, nebo jde o problém většího rozsahu. --Vachovec1 (diskuse) 22. 2. 2016, 00:45 (CET)[odpovědět]

OpravenoOpraveno Opraveno. --Dvorapa (diskuse) 22. 2. 2016, 07:03 (CET)[odpovědět]
Rozsah poměrně značný (445 oprav), ale už by mělo být všude opraveno.
BTW, [4] atypický případ. JAn (diskuse) 22. 2. 2016, 13:07 (CET)[odpovědět]
Děkuji, koukám, že mi toho hodně uniklo. Už by to ale u všech nově nahrazených mělo být v pořádku. --Dvorapa (diskuse) 22. 2. 2016, 15:12 (CET)[odpovědět]

Fotbalové iboxy

Zdravím. Ty náhrady medailových šablon ve fotbalových infoboxech nefungují podle předpokladů, viz Petr Čech. Bot je proto zatím bloknut (aby nevnášel další chyby), jakmile převezmete kontrolu, můžete požádat o odblokování. --Vachovec1 (diskuse) 23. 2. 2016, 22:23 (CET)[odpovědět]

@Vachovec1, Michal Bělka: Kontrola převzata (respektive ani neopuštěna). Bot vše prováděl pod mojí kontrolou (zatím to byla zkušební dvacítka článků, kde jsem jeden po druhém procházel, zda se vše provedlo, jak má) a vše provedl správně, chyba je tedy v šabloně infobox - medaile, která z nějakého záhadného důvodu nepracuje, jak má. Podmínka ifeq prostě nedělá, co jsem od ní očekával. Náhrady prosím nerevertujte, pokusím se vyřešit chybu uvnitř šablony a vše bude v pořádku. --Dvorapa (diskuse) 23. 2. 2016, 22:28 (CET)[odpovědět]
Rozumím. Jen si dovolím upozornit, že chyba pravděpodobně není v medailovém iboxu, ale v "nespolupráci" mezi iboxy {{Infobox - medaile}} a {{Infobox - fotbalista}}. --Vachovec1 (diskuse) 23. 2. 2016, 22:33 (CET)[odpovědět]
@Vachovec1: Myslím, že spolupracují dobře, viz třeba Cristiano Ronaldo. Kdyby bylo po mém, vyjmul bych úspěchy jak z infoboxu fotbalisty, tak z infoboxu atleta samostatně pod hlavní infobox, ale takhle je to již zažité, takže to nechávám, jak to je. --Dvorapa (diskuse) 23. 2. 2016, 22:37 (CET)[odpovědět]
Problém daného přístupu (konkrétně u fotbalistů) je v tom, že {{Infobox - fotbalista}} je standardně třísloupcový, a proto širší než běžný ibox, navíc je často šířka ještě automaticky natahována textem (není možné nastavit šířku tak, aby "pojala" všechno, to by muselo být 400+ px, což je prostě moc). Takže ve většině případů to vycházelo tak, že byly nad sebou dva iboxy výrazně se lišící šířkou, což nepůsobilo dobře. Současné řešení také nepovažuji za ideální, ale s ničím lepším zatím nikdo nepřišel (viz diskuse k šabloně {{Infobox - fotbalista}}). --Vachovec1 (diskuse) 23. 2. 2016, 22:46 (CET)[odpovědět]
@Vachovec1: Máte úplnou pravdu, není to ideální. Navíc u infoboxu atleta je sice šířka v pořádku, ale zase neladily barvy, takže bylo nutné i zde vložit infobox medaile do infoboxu atleta. U infoboxu plavce to bylo řešeno jinak, nemohu říci že lépe či hůře, ale pracuji na sjednocení s atletem a fotbalistou. Zkusím se nad tím ještě zamyslet, ale jak šířka, tak barva by mohly být opravdu řešeny jinak než vložením infoboxu do infoboxu. Uvidíme. Třeba něco vymyslíme. --Dvorapa (diskuse) 23. 2. 2016, 22:57 (CET)[odpovědět]

Zdravím. Chtělo by to asi větší kontrolu práce Vašeho robota – např. Emil Svoboda. --Vlout (diskuse) 24. 2. 2016, 00:28 (CET)[odpovědět]

@Vlout: Omlouvám se, ale ještě včera neměla šablona {{Infobox medaile}} ani jeden výskyt v jakémkoliv článku (nahradil jsem všechny její výskyty), z nějakého záhadného důvodu se však dnes začala v článcích znovu objevovat. Bot už s ní nepočítá (vzhledem k tomu, že by měla být všude kompletně nahrazena). --Dvorapa (diskuse) 24. 2. 2016, 00:33 (CET)[odpovědět]
@Vlout: Tak změna, v daném článku byla chyba ještě předtím, než do něj zasáhl bot. Infobox medaile nebyl nijak ukončen. Bot pouze přispěl k odhalení chyby. --Dvorapa (diskuse) 24. 2. 2016, 00:39 (CET)[odpovědět]
Je jich stejně chybných ještě 38, dávám sem odkaz na jejich seznam [5] jako připomínku pro sebe a jako označení známé chyby. --Dvorapa (diskuse) 24. 2. 2016, 06:25 (CET)[odpovědět]
+ zjišťuje se, že by bylo potřeba dát pro podobné chybné případy do kosmetiky infoboxů natvrdo výjimky pro řetězce {| class=, | align= a |}\n JAn (diskuse) 24. 2. 2016, 08:31 (CET)[odpovědět]

Ahoj, opět zjišťuji rozbitý kód u náhodně prošlých tenistů – Steffi, Gigi, Rafael (JAnova editace), Justine (JAnova). Škoda, že jinou než vizuální kontrolu zřemě provádět nelze. Kdyby bot rozpoznal chybové články, byla by kontrola lepší.--Kacir 24. 2. 2016, 13:18 (CET)[odpovědět]

@Kacir, JAn Dudík: Nyní vím o všech chybách (napsal jsem si malý skript na hledání chybných editací), co udělal můj bot, je jich asi 450, pokusím se napravit toho co nejvíc. Nápad zavést výjimku je dobrý, bohužel taková výjimka v kódu už jedna je a nefunguje asi úplně jak má. Zkusím něco vymyslet, jak jsem již psal, tam je prostě problém, že když někde není něco ukončeno (jako třeba infobox), tak to prostě zvesela formátuje jako infobox dál a nic to neřeší. --Dvorapa (diskuse) 24. 2. 2016, 13:45 (CET)[odpovědět]

Šablona:Infobox medaile soutěž

Zdravím, šablonu Šablona:Infobox medaile soutěž jsem smazal dle žádosti. Chtělo by však aktualizovat dokumentaci infoboxu fotbalista, protože tam je stále používána. Také je vložena do několika osobních stránek. Navrhoval bych dočasné obnovení, vysubstování šablony a jejího smazu. Souhlasíte? Kdybych tady v dobu vyřizování nebyl, prosím, napište na WP:NS. --Urbanecm (diskuse) 24. 2. 2016, 22:09 (CET)[odpovědět]

@Urbanecm: Dokumentaci upravím, už jsem se na to chtěl vrhnout. Co se týče vysubstování, tam nemám příliš zkušeností (nemám rád substování šablon k tomu určených, protože nikdy nevím, co to udělá). Přenechal bych to někomu, kdo má ponětí, co to udělá (někomu zkušenějšímu). --Dvorapa (diskuse) 24. 2. 2016, 22:13 (CET)[odpovědět]
Prefix subst prostě nahradí volání šablony jejím kódem, čili ji je možné smazat. Nic víc nic míň. Takhle by to ale asi zůstat nemělo. Budu rád, když to nějak vyřešíte, kdyby byla potřeba nějaká smazané verze, napište. --Urbanecm (diskuse) 24. 2. 2016, 22:16 (CET)[odpovědět]
@Urbanecm: HotovoHotovo Hotovo. --Dvorapa (diskuse) 24. 2. 2016, 22:28 (CET)[odpovědět]

Diskuse:Rozpadová řada

Dobrý den, mohu Vás požádat jako chemika o reakci zde? Děkuji, --Urbanecm (diskuse) 6. 3. 2016, 18:34 (CET)[odpovědět]

@Urbanecm: Podívám se na to, děkuji za upozornění. --Dvorapa (diskuse) 6. 3. 2016, 18:41 (CET)[odpovědět]
Já děkuji za reakci. --Urbanecm (diskuse) 6. 3. 2016, 18:45 (CET)[odpovědět]

Zastaralé názvy projektů

Zdravím, díky za přesun zastaralých názvů. Aby jsem Vás nenutil vkládat šablony ke smazu, ptám se, jsou ke smazu? Diskuse hádám ano, ale nevím, zda to u projektů je stejně, jako v hlavním JP. S pozdravem, --Urbanecm (diskuse) 13. 3. 2016, 19:01 (CET)[odpovědět]

@Urbanecm: Právě jsem chtěl napsat na NS, jestli by se někdo nepostaral o zbylá přesměrování. Jde o opravy odkazů na nový název a poté smazání přesměrování (kromě jediného Wikipedie:Wikiprojekt, které by asi mělo zůstat zachované). --Dvorapa (diskuse) 13. 3. 2016, 19:06 (CET)[odpovědět]
Jdu na to. Případné linky prosím zkontrolujte. --Urbanecm (diskuse) 13. 3. 2016, 19:09 (CET)[odpovědět]
HotovoHotovo Hotovo. Narazil jsem ještě na Diskuse k Wikipedii:Wikiprojekt Islám/Úkoly, což koliduje s Diskuse k Wikipedii:WikiProjekt Islám/Úkoly. Proto prosím o nějakou akci a případnou žádost o smaz. --Urbanecm (diskuse) 13. 3. 2016, 19:18 (CET)[odpovědět]
@Urbanecm: Narazil jsem na to také, jelikož původní autor zastaralého názvu je i autorem nové podstránky Úkoly se správným názvem, tak je na smaz, požádáno. --Dvorapa (diskuse) 13. 3. 2016, 19:20 (CET)[odpovědět]
VyřešenoVyřešeno Smazáno kolegou. Díky za přesuny. --Urbanecm (diskuse) 13. 3. 2016, 19:22 (CET)[odpovědět]
@Urbanecm: Já děkuji za provedená opatření (smazání). --Dvorapa (diskuse) 13. 3. 2016, 20:55 (CET)[odpovědět]
Od toho tady jsem, ne? Ať se daří, --Urbanecm (diskuse) 13. 3. 2016, 21:04 (CET)[odpovědět]

Seznam pro robotické úpravy

Zdravím, pomohl Vám nějak ten seznam 1000 nejčastějších hodnot anon parametrů? Jak jsem psal v mailu, bohužel, nejsem schopen zajistit, aby se nezobrazovaly "vnořené parametry". --Urbanecm (diskuse) 15. 3. 2016, 19:55 (CET)[odpovědět]

@Urbanecm: Zatím jsem se nedostal k vymyšlení a nahrazení jediného regexu, ale určitě postačí, je tam dost podnětů. Pokud překáží, klidně může být přesunut někam do mého uživatelského prostoru, já už si s ním pak kdyžtak budu dál pracovat. --Dvorapa (diskuse) 15. 3. 2016, 20:49 (CET)[odpovědět]
Nenapadlo mě, že to můžete vzít takhle :). Nevadí mi to tam, osmé pískoviště si můžu založit vždycky :). Jen mě zajímalo, jak to postupuje. --Urbanecm (diskuse) 15. 3. 2016, 20:53 (CET)[odpovědět]
@Urbanecm: Dobře, uvidíme, kdy se k tomu dostanu. --Dvorapa (diskuse) 15. 3. 2016, 21:06 (CET)[odpovědět]

Změny v průběhu soutěže

Ahoj, vidím, že jsi změnil hranici uzavření o + 200 000 článků. Navrhl jsi to někde, nebo to vychází z manuálu? Jedná se o sranda-soutěž a samotná hodnota není podstatná. Přesto změny za běhu, kdy se libovolný wikipedita rozhodne upravit hranici uzavření, znejišťuje průběh. Za rok může přijít další wikipedista a posune to na 850 atd. Píšu tedy proto, že by takové změny měly být nejdříve navrhnuty někde věřejně, třeba pod oznamovací lípou a až poté změněny. Jakožto pojistka k revertům a přetahování se. Nepíšu ale, abych provedl revert, o číslo tady nejde. Zdraví.--Kacir 16. 3. 2016, 00:09 (CET)[odpovědět]

@Kacir: Vychází to z toho, že jsem na WP:TM přidal obecná pravidla, kde jsem specifikoval hranice pro jakýkoliv milník (většina z pravidel byla převzata ze 400k). Soutěže o 1M a 500k dosud neměla pravidla vůbec, takže jsem je poté upravil podle těch (staro)nových pravidel. V případě 1M byla hranice posunuta o 200 000, ale klidně se na to v diskusi ještě zpětně zeptám. --Dvorapa (diskuse) 16. 3. 2016, 04:04 (CET)[odpovědět]
Já jsem to četl, ale obecně platí, že na Wiki je vždy dobré pravidla nejdřív někde veřejně zmínit, i když se zde jedná jen o zábavu. Přesto se i tipovací stránky mohou stát místem revertačních válek. Pokud se nemýlím, tak pravidla nebyla nikde diskutována a snad je sepsal Marek Genius. U nových soutěží jsou podmínky IMO věcí zakladatele, u probíhajících už je ale situace jiná, tam bychom si měli dát větší pozor se změnami, jakou je např. moment uzavření.--Kacir 16. 3. 2016, 04:19 (CET)[odpovědět]

Modulární infoboxy

Hezký den, k tomuto příspěvku nabízím reakci. Nevím, při jakých jiných příležitostech a jestli o tom uvažoval někdo další. Mně to vyplynulo jako možné ideální řešení při několika diskusích o infoboxech osob. Třeba že některé osoby jsou encyklopedicky významné ve více oblastech, ale panují spory o to, který ze specializovaných infoboxů by měl do článku patřit a přitom oba (nebo více) infoboxů se do článku vkládat nehodí. Taky když se řeší, že různé infoboxy mají různou šířku a pak se k nim lepí další rozšíření v podobě příbuzných nebo třeba medailí.

Myšlenka o výsledné podobě je víceméně prostá: Jeden ucelený rámeček se základními univerzálními biografickými daty typu datum a místo narození a úmrtí, pak v rámci tematických sekcí oddělených nadpisy (vizte Šablona:Infobox) údaje z různých oblastí, z různých specifických infoboxů. A nakonec další univerzální, ale podružné nebo z nějakého důvodu závěrečné údaje typu odkazu na oficiální stránky apod. Toť výsledná podoba. Složitější je to s tím, jak by to mělo vypadat a fungovat uvnitř. Základní dilema spočívá už ve volbě vkládání oněch modulů - jestli je dávat jako šablony vložené do parametru šablony univerzální (třeba podobně jak se řeší Seznamy dílů), nebo je mít jako sled samostatných šablon (jako třeba {{Obsazení začátek}}+{{Obsazení herec}}+{{Obsazení konec}}), anebo jako nějaké součásti jedné jediné šablony, které by se zapínaly a vypínaly podle vyplněných parametrů… anebo úplně jinak. Přiznám se, že další úvahy o případném začátku přípravných prací se zarazily taky na otázce, jestli by z nějakého důvodu nešlo něco z toho řešit lépe pomocí Lua, což jde mimo horizont mých znalostí a představ. --Bazi (diskuse) 17. 3. 2016, 10:57 (CET)[odpovědět]

@Bazi: Zpětně děkuji a zvu vás do diskuse nad možným technickým řešením takových infoboxů, kterou nastartoval JAn Dudík. Wikipedie:WikiProjekt Infoboxy/Modulární infobox. --Dvorapa (diskuse) 16. 12. 2016, 19:27 (CET)[odpovědět]

MediaWiki:Common.css - cedule

Zdravím, radši jsem ten kód z globálního stylopisu smazal úplně. Po testech rád znovuvložím. Napadá mě ještě testovací gadget includovaný z Vaší podstránky, ale kromě většího betatestu jiný přínos nevidím. --Urbanecm (diskuse) 17. 3. 2016, 20:45 (CET)[odpovědět]

Dodatek: Vidím několik příliš určených elementů (overqualificated, lepší český překlad mě nenapadá). Není to tak, že bych Vám nevěřil, ale že testy v commons.css opravdu nejsou úplně košer... --Urbanecm (diskuse) 17. 3. 2016, 20:49 (CET)[odpovědět]

@Urbanecm: Aktuální verze už mi funguje na 100 %, může být tedy nasazeno. Co se týče těch MediaWiki testů, když odeberu to, co se jim nelíbí, tak mi vzhled nefunguje, takže tam to overqualificated holt bude muset zůstat, pokud někdo nevymyslí, jak to spravit. --Dvorapa (diskuse) 17. 3. 2016, 20:59 (CET)[odpovědět]
Připomínám, že je ale nutné nahradit i původní kód pro ceduli. --Dvorapa (diskuse) 17. 3. 2016, 21:02 (CET)[odpovědět]
VyřešenoVyřešeno Prosím o zpětnou vazbu, zda jede. Když už jste v editaci, nebyl byste schopen uspokojit externí validátor? --Urbanecm (diskuse) 17. 3. 2016, 21:04 (CET)[odpovědět]
Podívám se na to. --Dvorapa (diskuse) 17. 3. 2016, 21:13 (CET)[odpovědět]
@Urbanecm: Nechápu, proč to nefunguje, když mi to v testech fungovalo. Respektive funguje všechno, ale hází to jednu blbou chybu. Z nějakého důvodu se nechce kód níže zobrazit a zobrazuje se kód výše. Takže asi poslední úprava, prosím o náhradu celého div.labelced-talk {…} za tento kus kódu:
div.labelced-talk {
	border: 1px 5px solid #aaa orange;   /* Vychozi: Oranzova "zprava" */
}
A k tomu uspokojení validátoru. Smysl řádku 1121 je v tom, že opravuje chybu zobrazení v Internet Exploreru 6. Záleží na nás, jestli ho chceme podporovat nebo ne. --Dvorapa (diskuse) 17. 3. 2016, 21:43 (CET)[odpovědět]
No, silně pochybuji, že dneska ještě někdo používá IE6… I ten, kdo ještě používá Windows XP, bude mít pravděpodobně IE8. --Vachovec1 (diskuse) 17. 3. 2016, 21:54 (CET)[odpovědět]
@Vachovec1: Pak asi může jít celý řádek v pohodě pryč :) Když už jsme u toho, je tam ještě pár věcí pro IE 7, tak někdy (dnes už ale asi ne) se na to můžu podívat a mohlo by se probrat i to. Vůbec to ale myslím nespěchá, jenom mě to tak napadlo. --Dvorapa (diskuse) 17. 3. 2016, 22:23 (CET)[odpovědět]
VyřešenoVyřešeno Nahrazeno. IE6 je s vysokou pravděpodobností tak zastaralý, že ten, kdo ho používal (pochybuji) by si v něm nic jiného než WP nezobrazil. Byl bych pro smaz. --Urbanecm (diskuse) 18. 3. 2016, 07:35 (CET)[odpovědět]
Btw. teď validátor hlásí dvě chyby, mj. právě v nastavení parametrů pro diskusní ceduli (nelíbí se mu definice hranice, zřejmě ty "dvojité" pixely, údaj udávající šířku rámečku by měl být podle všeho pouze jeden). --Vachovec1 (diskuse) 18. 3. 2016, 20:35 (CET)[odpovědět]
@Vachovec1: Vím o tom, kolega Urbanecm totiž špatně zkopíroval kód z mého pískoviště (ale možná to byla moje chyba, že jsem dostatečně nespecifikoval, která verze je ta aktuální) a já se tímto hackem snažil opravit tuto chybu v domnění, že je chyba v mém kódu. Čekám jenom na to, jestli se nepohne diskuse pod návrhovou lípou o třech mých návrzích na pozadí cedule, abych o úpravu common.css na NS neprosil každou chvíli, ale naráz. Lze to opravit zkopírováním aktuální verze na mém pískovišti. --Dvorapa (diskuse) 18. 3. 2016, 20:48 (CET)[odpovědět]

┌───────────────────────────┘@Urbanecm: Ten řádek s kódem pro IE6, kvůli kterému řve validátor, tam zůstal. Chceme s tím tedy něco dělat? Přidávám výpis problematické pasáže pro její snadnější nalezení:

.treeview li {
  padding: 0;
  margin: 0;
  list-style-type: none;
  list-style-image: none;
  zoom: 1; /* BE KIND TO IE6 */;
}

--Vachovec1 (diskuse) 22. 3. 2016, 01:10 (CET)[odpovědět]

Máme nějaké statistiky o návštěvách Wikipedie, třeba i jen anglické, s rozlišením podle prohlížečů? Myslím, že aspoň nějaká orientační anketa mezi uživateli by nebyla na škodu. --Bazi (diskuse) 22. 3. 2016, 02:57 (CET)[odpovědět]

DvorapaBot

Ahoj, domnívám se, že není vhodné opravovat viz. na viz v tisících starých diskusních stránek a jejich archivů. Zvaž prosím přínos odstranění jedné tečky oproti vytvoření kopie úplně celého obsahu v historiích takového kvanta stránek. Doporučuji omezit se v tomto případě na hlavní jmenný prostor. --Michal Bělka (diskuse) 23. 3. 2016, 20:40 (CET)[odpovědět]

@Michal Bělka: Dobře, omezím. --Dvorapa (diskuse) 23. 3. 2016, 21:59 (CET)[odpovědět]
Zásadně ProPro Pro omezení. --Bazi (diskuse) 23. 3. 2016, 23:09 (CET)[odpovědět]
Diskusní stránky bych skutečně neřešil, navíc to mohou být upozornění na příslušnou chybu, kde náhrada akorát rozhodí smysl upozornění. Naopak nahrazení v hlavním jmenném prostoru plně podporuji. Plus možná jmenné prostory Šablona a Wikipedie (zde raději se zpětnou kontrolou) --Vachovec1 (diskuse) 23. 3. 2016, 23:34 (CET)[odpovědět]
Ve jmenných prostorech Šablona i Wikipedie bych viděl nahrazení jako spíše kontraproduktivní a málo užitečné. U Šablon je dosti rizikové měnit samotný kód šablony a v dokumentaci to může být lhostejné. Ve Wikipedii pak máme i stránky typu Pod lípou nebo Nástěnka správců, což je podobný případ jako diskuse. Případný užitek je minimální a nestojí za to, že by byly zpětně bez pádného důvodu měněny příspěvky jiných wikipedistů. --Bazi (diskuse) 24. 3. 2016, 00:11 (CET)[odpovědět]
Zcela obecně: robot nemá co měnit diskusní příspěvky uživatelů. V diskusních příspěvcích jsou možné technické změny jako podpis, aktualizace odkazů, mazání off-topic příspěvků, refaktorizace vulgarit atd., ale jakékoli jiné měnění textu diskusních příspěvků, jako je oprava pravopisných chyb, je neskutečná drzost. To nepřísluší ani robotovi, ani živému wikipedistovi (což je de facto totéž; robot je jen váš výtvor, pokud mi tedy jen tak z plezíru bez zmíněných vážnějších důvodů změníte bez mého vědomí text mého příspěvku, je to de facto osobní útok a falšování toho, co jsem napsal a pod čím jsem podepsaný, včetně mých chyb, a na co ostatní reagují, tedy potenciálně v důsledku i falšování průběhu diskuse). Lze to s úspěchem brát jako porušení pravidel nebo etikety Wikipedie. Navíc robot nemá umělou inteligenci a není schopen poznat, kdy dělá pitomost, tedy kdy „opravuje“ něco, co je v té diskusi v takové podobě napsáno schválně, třeba jako příklad (i toho už jsem byl svědkem; na české Wikipedii je zásah robotů vytvořených uživateli do diskuse nějaká zvláštní kratochvíle, na anglické Wikipedii si nedovedu představit, že by si tohle někdo dovolil). Robot opravující pravopis prostě nemá v diskusním prostoru co dělat. V článcích ano, ty jsou psány kolektivně za Wikipedii. Ale diskusní příspěvek jednotlivce je diskusní příspěvek jednotlivce. Tak jak byl napsaný. – J. M. (diskuse) 23. 3. 2016, 23:55 (CET)[odpovědět]

@Michal Bělka, Vachovec1, Bazi, J. M.: Je poznat, že nám tu chybí nějaké stručné pravidlo nebo doporučení, od kterého bychom se my botovodiči mohli odpíchnout a kde by takové věci byly v bodech sepsané. Mě by to třeba bez přispění vás všech (a hlavně Michala, který mi včas stopnul bota, za což děkuji) ani nenapadlo, že editace starých příspěvků v diskusích není úplně optimální a proč tomu tak je. A přitom je to logické, jenom mě to prostě dosud nenapadlo. Nedávno jsem doplňoval šablonu nobots do šablon označujících archivy, protože taková základní věc dosud také nikoho asi nenapadla. A i to je přitom logické. Pokud byste souhlasili, mohli bychom tuto diskusi přesunout někam pod komunitní fórum nebo tam na ni navázat a pokračovat na téma pravidla pro botovodiče tam. --Dvorapa (diskuse) 24. 3. 2016, 00:32 (CET)[odpovědět]

Pardon, ale k tomu není potřeba další speciální pravidlo. Stačí prostě sledovat, učit se a přemýšlet o tom, proč co dělám, jak co dělají ostatní a proč je to či ono tak, jak to je. Opravdu není potřeba vymýšlet všechny možné situace, na které by kdy botovodič mohl narazit, a ošetřovat je pravidlem. Konkrétně doporučení neupravovat zpětně cizí diskusní příspěvky je obecné známé a užívané a platí jak pro boty, tak pro všechny wikipedisty. Vizte Wikipedie:Diskusní stránka#Standardy a konvence v diskusích, bod „Neměňte, co řekli jiní“. Vlastně asi ani nikoho dosud nenapadlo, že by někoho mohlo napadnout upravovat diskusní příspěvky hromadně botem. Boti mají dělat potřebnou práci, opravovat zpětně diskusní příspěvky prostě potřebné není. Jinak též vizte Wikipedie:Bot: „Na Wikipedii by měli bez lidského dozoru běžet jen pečlivě odladění boti a o jejich spuštění by měl panovat obecný konsensus; činnost bota byste vždy měli konzultovat, nejlépe Pod lípou.“ --Bazi (diskuse) 24. 3. 2016, 05:44 (CET)[odpovědět]
Nobots v archivech není taky úplně nejlepší - ano, úprava textu příspěvku tak sice nehrozí, ale nepůjdou ani zafixovat odkazy po přesunu se smazáním redirectu nebo neexistující šablony. I tady by se to mělo ale dělat opatrně.
Trochu medvědí službu nám v tomto udělala před časem změna chování vyhledávání, když se ve výsledcích (včetně parametru -search v robotovi) automaticky objevují všechny jmenné prostory (a to i soubor z commons). A pokud zapomenu omezit namespace na 0, dojde k nežádoucím editacím. JAn (diskuse) 24. 3. 2016, 07:23 (CET)[odpovědět]
@Bazi: Jasně, však neříkám, že by dané (v tomto případě spíš) doporučení mělo obsahovat informace obsažené v jiných doporučeních a pravidlech. Pro boty i pro botovodiče samozřejmě platí všechna pravidla i doporučení Wikipedie v plné míře. Problémem je, že to prostě toho botovodiče občas nenapadne. Člověk si řekne, co tím můžu zkazit?, ale důsledky si prostě neuvědomí. Opravdu by bylo dobré mít na to nějaké kratičké doporučení, ve kterém by byla věta o tom, že pro bota platí všechna pravidla v plném rozsahu, a poté pár bodů, na které si dávat pozor. Čili třeba formulka, že veškeré úpravy by měly být omezeny na co nejnutnější míru (např. omezením JP) nebo třeba, že úpravy by neměly zasahovat do textu diskusních příspěvků viditelných čtenáři (ale mohou např. upravit cíl odkazu nebo šablony). Takových drobných vět a formulek, které jsou logické, ale ne každého to hned napadne, by se jistě dalo najít více. Kdyby nebylo této diskuse, vůbec by mě nenapadlo, že není dobré botem zasahovat do diskusních příspěvků, byť ten důvod pro to je velmi jasný. Proč tedy neshrnout takové body na jedno místo, abychom se propříště vyvarovali diskusí u dalších nových wikipedistů botovodičů? Nemuselo by to být možná ani doporučení, ale jenom stránka např. nápovědy (s Urbanecm jsme myslím nedávno hovořili, že by bylo také dobré vytvořit stránku na téma Jak vytvořit bota, i tam by to šlo myslím zakomponovat). --Dvorapa (diskuse) 24. 3. 2016, 10:45 (CET)[odpovědět]

Tohle také snad ani nemůžete myslet vážně. Vraťte to a příště podobné úpravy omezte na hlavní jmenný prostor. --Jan KovářBK (diskuse) 24. 3. 2016, 07:25 (CET) Beru zpět, ono to je již zrušené, to jsem přehlédl. No, žádost o omezení na hlavní jmenný prostor bych ale raději ponechal. Nechápu ty neustálé změny botem a následné reverty. To je tak těžké si tu práci připravit tak, aby se pak nemuselo revertovat? --Jan KovářBK (diskuse) 24. 3. 2016, 07:33 (CET)[odpovědět]

Není to zrušené, koukal jsem na jinou stránku. Takže všechno znovu, žádám vás, abyste nedělal podobné úpravy minimálně v jmenném prostoru „Diskuse s wikipedistou“. Omlouvám se za ty zmatky. --Jan KovářBK (diskuse) 24. 3. 2016, 07:45 (CET)[odpovědět]

@Jan Kovář BK: Polepším se, slibuji. --Dvorapa (diskuse) 24. 3. 2016, 10:45 (CET)[odpovědět]

Opravy „pravopisu“ ve starých diskuzích

Ahoj, co prosím tvůj robot měnil tady? Zaprvé šlo asi jen o nějaké mezery a nikoliv podle shrnutí editace zkratky (je to vůbec nutné?), za druhé mi přijde divné po někom opravovat pravopis na diskuzních stránkách a zatřetí tím spíš divné zasahovat do diskuzních příspěvků pět let starých. Už s ohledem na historický charakter těch diskuzí a současně jejich „neviditelnost“ čtenářům encyklopedie a tedy neškodnost v jakékoliv podobě bych byl velmi pro ponechávat diskuze, a zvláště ty už neaktivní, v jazykově a typograficky původní podobě. --Blahma (diskuse) 24. 3. 2016, 20:48 (CET)[odpovědět]

@Blahma: Viz diskuse výše, opravoval viz. > viz, úplně jsem ale pozapomenul to omezit jen na hlavní jmenný prostor. --Dvorapa (diskuse) 24. 3. 2016, 21:59 (CET)[odpovědět]
Díky za zvláštní vysvětlení, té diskuze nahoře jsem si předtím nevšiml, protože jsem to bral za čerstvou věc. Šlo zjevně o velký přehmat, jsem rád, že panuje konsenzus, a předpokládal jsem od počátku tvou dobrou vůli a věřím, že už se to znovu nestane. --Blahma (diskuse) 25. 3. 2016, 00:45 (CET) P.S. Tvé „Viz diskuse výše“ je dobré, v kontextu právě toho „viz. > viz“, vlastně taková názorná ukázka správného tvaru :-) --Blahma (diskuse) 25. 3. 2016, 00:46 (CET)[odpovědět]

Kategorizace

Četl jste vůbec tu odpověď kolegy JAna? Jak to chcete plnit? Nebo jste zase jen udělal další zbytečnou revizi stránky? Že jste totiž neodpověděl a místo toho přidal šablonu. Věřím, že nehodláte těch 1390 stránek plnit do kategorie tím vaším botem. Protože to by byla ještě zbytečnější akce než to přidání šablony. --Jan KovářBK (diskuse) 25. 3. 2016, 22:00 (CET)[odpovědět]

@Jan Kovář BK: Četl, promýšlím odpověď. Plnit botem by ta kategorie šla, proč by ne? Šablonu jsem přidal proto, že jsem ji zapomněl přidat předtím, když jsem startoval diskusi. Šablona mimojiné kategorizuje do údržbové kategorie, kde si ji mohou všimnout další wikipedisté a připojit se k diskusi ohledně mého návrhu. --Dvorapa (diskuse) 25. 3. 2016, 22:06 (CET)[odpovědět]
Ještě k té zbytečnosti, podobnou blbinu už jsem jednou udělal (viz Kategorie:Údržba:Články s referencemi v nadpisech). Do skoro 800 článků jsem botem vložil kategorii. A slavím úspěch, už jich skoro 100 z kategorie ubylo a nové bot nenachází. Mimochodem myslím na enwiki nebo dewiki jsem na subjektivní formulace viděl moc pěknou šablonu (něco podobného jako Šablona:Doplňte zdroj). Třeba by se mohla přeložit a mohla články do dané kategorie kategorizovat ona. --Dvorapa (diskuse) 25. 3. 2016, 22:13 (CET)[odpovědět]
Můžu se zeptat, jak dlouho bude Buněčné jádro (a další stovky článků, které interwiki mají) v té nové údržbové kategorii, kterou jste založil? --Jan KovářBK (diskuse) 26. 3. 2016, 17:34 (CET)[odpovědět]
@Jan Kovář BK: Cca tak dlouho, dokud je server neaktualizuje. --Dvorapa (diskuse) 26. 3. 2016, 17:47 (CET)[odpovědět]

Atributy u obrázků

Pěkný den

Zdá se, že české ekvivalenty atributů u obrázků nefungují tak jako anglické (nebo že by to byl rozdíl mezi File: a Soubor:?). V článku SMT vidím po uvedené úpravě obrázky s nadpisy „Rozměry pouzder SMA, SMB a SMC“ a „Rozměry pouzder SOD 123, SOD 323“ velmi roztažené, zatímco u předchozí verze jsou v pořádku. Zdraví Kolarp (diskuse) 30. 3. 2016, 13:08 (CEST)[odpovědět]

@Kolarp: Nikoliv, problém je, že v současném nastavení nelze překládat frameless jako bez rámu. V důsledku toho, jak zmíněný článek demonstruje, nefunguje nastavení velikosti obrázku. --Vachovec1 (diskuse) 30. 3. 2016, 14:43 (CEST)[odpovědět]
Po zpětném přejmenování funguje vše dle předpokladů. --Vachovec1 (diskuse) 30. 3. 2016, 14:57 (CEST)[odpovědět]
@Dvorapa: Pohledem do MessagesCs.php vidím, že překlad parametru je definován pouze bez mezery, tj. fungovat bude pouze bezrámu. --Vachovec1 (diskuse) 30. 3. 2016, 14:57 (CEST)[odpovědět]
Aha, překlep, děkuji za nalezení chyby, hned opravím a napravím, kde to již bot chybně přeložil. --Dvorapa (diskuse) 30. 3. 2016, 20:10 (CEST)[odpovědět]

Votočkovo činidlo

Právě jsem dokončil přestavbu článku o Votočkově činidle a rád bych požádal o menší recenzi (přeci jen se občas vloudí nějaká ta chybička), abych ho mohl odebrat ze seznamu článků ke smazání, a možná i o přidání nějaké té hodnotící šablony, když už se to zavedlo :). Děkuji Harrison Bored (diskuse) 31. 3. 2016, 01:01 (CEST)[odpovědět]

@Harrison Bored: Zkouknu to. --Dvorapa (diskuse) 31. 3. 2016, 11:35 (CEST)[odpovědět]

Šablona:Cycling race/infobox

Není to duplicitní s {{Infobox Cyklistický závod ročník}}? Případně by se to dalo sloučit. --Vachovec1 (diskuse) 6. 4. 2016, 01:01 (CEST)[odpovědět]

@Vachovec1: Pokud jsem nic nepřehlédl, tak ano, jenom v infoboxu mnou označeném k přesunu pouze chybí celkový čas vítěze, se sloučením bych souhlasil. --Dvorapa (diskuse) 6. 4. 2016, 01:07 (CEST)[odpovědět]

Šablona:Penshootoutbox

Zdravím, před smazem prosím nějak vyřešit Speciální:Co_odkazuje_na/Šablona:Penshootoutbox. Nechávám to na Vás, protože jste (asi) řešil i ostatní vložení, tak ať je to systémové. S pozdravem, --Urbanecm (diskuse) 6. 4. 2016, 06:47 (CEST)[odpovědět]

@Urbanecm: Nahrazeno všude (netuším, proč bot vynechal), může být smazáno. --Dvorapa (diskuse) 6. 4. 2016, 06:49 (CEST)[odpovědět]
Kolega smazal. --Urbanecm (diskuse) 6. 4. 2016, 07:39 (CEST)[odpovědět]

Šablony bez využití

Zdravím, vím, že jste se v poslední době věnoval úklidu v šablonách. Při brouzdání na Tool Labs jsem našel dotaz generující šablony bez využití. Výstup jsem dal na svou podstránku. Jedná se o seznam šablon neobsahující znak / (pomocné podstránky šablony hlídat netřeba) a které nejsou redirecty. Třeba Vám to při úklidu pomůže. S pozdravem, --Urbanecm (diskuse) 9. 4. 2016, 08:51 (CEST)[odpovědět]

@Urbanecm: Super, děkuji, určitě se bude hodit. Nevím ale, kdy se k tomu dostanu, tak jenom prosím, jestli byste stránku nemazal, klidně nechal prázdnou, abych mohl seznam v historii stránky později dohledat. --Dvorapa (diskuse) 10. 4. 2016, 19:38 (CEST)[odpovědět]
Ještě dotaz: jsou vyfiltrované šablony určené pouze k substituci? --Dvorapa (diskuse) 10. 4. 2016, 19:40 (CEST)[odpovědět]
Stránku mazat nebudu, takže si klidně uložte trvalý link :). A kdybych to přesto omylem udělal, napište mi, obnovit to jde vždycky. Takové šablony se v seznamu také vyskytují, v té době mě nenapadlo, jak s nima pryč. Zkusím je ale dostat pryč pomocí kategorie z Kategorie:Šablony:Pouze_pro_substituci. Vložím to na stejnou stránku. --Urbanecm (diskuse) 10. 4. 2016, 20:30 (CEST)[odpovědět]
Šablony v kategorii Kategorie:Šablony:Pouze_pro_substituci jsou vyřazeny. Jestli jsou šablony pro substituci i jinde, dejte vědět, vyřadíme je taky. --Urbanecm (diskuse) 10. 4. 2016, 20:40 (CEST)[odpovědět]
@Urbanecm: Super, děkuji, uložím si trvalý odkaz na aktuální verzi. Šablony určené k substituci, které nejsou v kategorii šablon určených k substituci v seznamu samozřejmě nechte, ty bude třeba správně kategorizovat, aby se krom jiného v takovém seznamu příště nevyskytovaly. I k tomu by seznam mohl pomoci. --Dvorapa (diskuse) 10. 4. 2016, 20:50 (CEST)[odpovědět]
Nemáte zač, rád jsem Vám v údržbě šablon pomohl. Kdybyste měl nějaký nápad, jaký další seznam by Vám pomohl, klidně mi napište, zkusím ho vytvořit. --Urbanecm (diskuse) 10. 4. 2016, 20:55 (CEST)[odpovědět]

Přesun modulu

Dobrý den, mohu vědět, jak se Vám povedlo přesunout modul bez založení přesměrování? Dle seznamu skupin jste v automaticky schválených a v AS a ani jeden by neměl mít možnost přesouvat bez založení přesměrování. Budu rád za osvětlení, tohle je zajímavý bug systému :-). Zkoušel jsem to pod test účtem (UrbanecmTest), neúspěšně. S pozdravem, --Urbanecm (diskuse) 21. 4. 2016, 11:09 (CEST)[odpovědět]

@Urbanecm: Mně to tak funguje u všech modulů a pouze u nich. U jejich podstránek (např. dokumentačních) už ale ne. Použil jsem běžný postup běžného wikipedisty s nesprávcovskými právy (odkaz na přesunutí v rozbalovacím menu na liště nad článkem). Také tomu moc nerozumím, zkuste to nahlásit na Phabricatoru. --Dvorapa (diskuse) 21. 4. 2016, 11:37 (CEST)[odpovědět]
Díky za odpověď. Zeptám se vývojářů, čím to je. S pozdravem, --Urbanecm (diskuse) 21. 4. 2016, 11:43 (CEST)[odpovědět]
@Urbanecm: Zjistil jste něco nového? --Dvorapa (diskuse) 26. 4. 2016, 19:53 (CEST)[odpovědět]
O phab:T133266 asi víte, když jste ho editoval. Nic víc, než je psáno tam, zatím nevím. Zkusím to popostrčit na IRC. Ono to možná nevypadá jako vážný problém, ale kdyby se to stalo s tlačítkem zablokovat nebo smazat, radši si nepředstavovat, co by se mohlo stát. Zažádám si o AS na testovací účet, aby účty měly stejná práva a alespoň zjistím, zda to půjde i u mě. Funguje Vám přesun vždycky, nebo jen někdy, když se systému chce? --Urbanecm (diskuse) 26. 4. 2016, 20:01 (CEST)[odpovědět]
@Urbanecm: Tam právě nic, proto se ptám, jestli nevíte něco navíc. Chování asi vždy, postup viz screenshoty:
--Dvorapa (diskuse) 26. 4. 2016, 20:17 (CEST)[odpovědět]
Už něco vím, vizte ticket na phabu. --Urbanecm (diskuse)

Geomorfologické členění Krkonoš

Zdravím, všiml jsem si, že jste včera do několika šablon s geomorfologickým členěním (Krkonoš‎e, Novohradské hory a Tatry) přidal kód {{Upravit šablonu|na šablonu navbox}}. Jako původní autor těchto šablon bych chtěl vysvětlit, proč nejsou založeny na šabloně Navbox a zeptat se, jestli nevíte o nějakém lepším řešení.

Původně všechny tyto šablony používaly šablonu Navbox, ale v roce 2013 byla šablona Navbox změněna/zjednodušena tak, že už nešlo nastavit, jestli má být konkrétní navbox v článku rozbalený nebo sbalený (a když jeden článek obsahoval 2 a více navboxů, tak se automaticky všechny sbalily) a navíc už nešla nastavit jiná šířka navboxu než roztažení na 100% šířky stránky. Tyto 3 šablony jsou vloženy do článků Krkonoše a Novohradské hory (které mají na konci další navbox s nejvyššími horami) a Tatry, kde jsou na konci dokonce 2 další navboxy (Tatry a Slovenské regiony) a kde je pěkně vidět, že se automaticky zobrazují jako sbalené. Šablony s geomorfologickým členěním se po změně šablony Navbox staly nepoužitelnými (kvůli sbalení, roztažení a navíc kvůli nemožnosti je použít na začátku článku s infoboxem, protože navbox automaticky odskakolval až pod infobox a nechal po sobě jen bílé místo), a proto jsem je předělal. Vzhled zůstal stejný, ale není použita šablona Navbox, která by je sbalila/roztáhla/odskočila.

Souhlasím, že kód šablon není příliš přehledný a že s navboxem byl přehlednější, což je zřejmě důvod, proč jste vložil tu šablonu Upravit šablonu. Ale nepřišel jsem na žádný lepší způsob jak zachovat funkčnost těchto šablon. Jestli máte nápad, jak to vyřešit lépe, tak budu rád, když mi ho pošlete. Děkuji, Maoman (diskuse) 24. 4. 2016, 19:03 (CEST)[odpovědět]

@Maoman: Děkuji za vysvětlení, myslím, že můžete šablony Upravit šablonu odebrat. Vložil jsem je ke třem a pak jsem si všiml, že je to u všech navigačních šablon geomorfologických členění. Teď už chápu i proč. Na druhou stranu pokud se šablony používají hlavně uvnitř článku (a nikoliv na jeho konci), asi bych doporučoval je předělat na klasickou tabulku (viz nápověda). Bylo by to nejjednodušší řešení, nebyl by zde problém s odsazením pod infobox nebo automatickým sbalováním a šablony by vypadaly mnohem lépe a přehledněji (jak navenek, tak v kódu). Výška řádků i velikost písma, stejně tak pozadí nebo šířka se dá lehce nastavit (jak pro celou tabulku, tak pro jednotlivé řádky/buňky), proto lze docílit klidně i naprosto stejného vzhledu. --Dvorapa (diskuse) 24. 4. 2016, 19:17 (CEST)[odpovědět]
Díky za rychlou odpověď i za radu. Šablony Upravit šablonu tedy odstraním. Jenom na dovysvětlení - uvnitř těch šablon jsou klasické tabulky a jako šablony je to udělané jenom proto, aby se daly jednoduše vložit i do článků o nižších geomorfologických jednotkách (podcelek, okrsek atd.). Kdyby byla tabulka přímo v článku (např. Krkonoše), tak by se musela zkopírovat i do těch dalších článků (např. Český hřbet, Slezský hřbet apod.), což by komplikovalo případné opravy nebo změny. --Maoman (diskuse) 24. 4. 2016, 19:35 (CEST)[odpovědět]
@Maoman: Jasně. Jsem na to narazil, když jsem procházel šablony v podkategoriích kategorie Navigační šablony a hledal, které šablony nejsou založené na šabloně Navbox, případně které do těch podkategorií vůbec nepatří. Šablonu Upravit šablonu jsem vkládal hlavně z toho důvodu, že ty šablony nejsou příliš přehledné (pro laika už vůbec) a nevypadají příliš dobře. Škrtnu si tedy tyto šablony jako v pořádku. --Dvorapa (diskuse) 24. 4. 2016, 19:57 (CEST)[odpovědět]
@Maoman: Není nutno to roubovat na navbox. Lze mít i šablonu v podobě klasické tabulky, pokud je potřeba tutéž tabulku vkládat opakovaně (jako navbox). --Vachovec1 (diskuse) 27. 4. 2016, 00:39 (CEST)[odpovědět]

Žádosti o smazání

Zdravím a předně Vám musím poděkovat za údržbu cswiki. Měl bych ale drobnou prosbu, alespoň pro mě je pohodlnější, když je šablona {{smazat}} nad přesměrovávacím textem, než pod ním. Když je pod ním, musím buď přidat redirect=no na konec URL, nebo po přesměrování kliknout na odkaz, který mě již dovede skutečně na stránku, kterou mám smazat. Díky, --Martin Urbanec (diskuse) 14. 5. 2016, 21:05 (CEST)[odpovědět]

Já je právě vkládal pod, aby fungovalo přesměrování. Omlouvám se, vůbec mě nenapadlo, že to pro správce bude vlastně na překážku. --Dvorapa (diskuse) 14. 5. 2016, 21:08 (CEST)[odpovědět]
Nemáte se proč omlouvat ;). --Martin Urbanec (diskuse) 14. 5. 2016, 21:15 (CEST)[odpovědět]

Kategorie:Šablony pro informace o článku

Zdravím, prosím nějak vyřešit Kategorie:Šablony pro informace o článku, zobrazují se tam šablony, které jsou dávno již jinde, null edit ani vyprázdnění serverové cache nepomohlo. Díky, --Martin Urbanec (diskuse) 15. 5. 2016, 06:35 (CEST)[odpovědět]

@Urbanecm: HotovoHotovo Hotovo. U mě null edit zabral, většinou pomůže null edit dokumentace a null edit šablony v tomto pořadí. --Dvorapa (diskuse) 15. 5. 2016, 10:23 (CEST)[odpovědět]
Díky. Drobnost, ale nechal jsem si změnit jméno. --Martin Urbanec (diskuse) 15. 5. 2016, 10:24 (CEST)[odpovědět]
Ajo, já to napsal tak nějak automaticky a úplně na to zapomněl :) --Dvorapa (diskuse) 15. 5. 2016, 10:28 (CEST)[odpovědět]

Části šablony

Zdravím, Vážím si páce, kterou děláte, ale musím se zeptat, proč jste šablony Šablona:Legenda senát ČR a Šablona:Legenda sněmovna ČR‎ a (míč), vyřadil z Kategorie:Části šablon? Jedná se ve všech případech o šablony, které si nikdy nepoužívají v článku samostatně, ale vždy jako součást konkrétních šablon.--Fafrin (diskuse) 16. 5. 2016, 11:14 (CEST)[odpovědět]

@Fafrin: Důvodem bylo, že při letmém pohledu na šablony na stránce Speciální:Co odkazuje na: Speciální:Co odkazuje na/Šablona:Legenda senát ČR a Speciální:Co odkazuje na/Šablona:Legenda sněmovna ČR jsou šablony vložené pouze přímo v článcích, jiné šablony je nepoužívají. Každopádně je klidně zařaďte zpět, pokud tam patří. --Dvorapa (diskuse) 16. 5. 2016, 11:50 (CEST)[odpovědět]
U šablony míč jsem se spletl, vrátil jsem ji zpět, děkuji. --Dvorapa (diskuse) 16. 5. 2016, 11:53 (CEST)[odpovědět]
Ještě mě napadlo, jestli se v těch článcích nevkládají dovnitř nějaké určité šablony? pak by tam skutečně patřily. Každopádně bny to chtělo zmínit v jejich dokumentaci. --Dvorapa (diskuse) 17. 5. 2016, 09:54 (CEST)[odpovědět]

Nadvakrát

Mám dotaz. Nebo možná námět k vylepšení bota. Proč provádí náhrady v rámci téhož úkolu nadvakrát? Tuším, že se ty dvě náhrady liší velkým a malým začátečním písmenem. Ale přijde mi, že se historie editací zbytečně zapleveluje, když to musí zvládat dvěma editacemi. Nešlo by nastavit bota tak, aby když už v jednom článku najde něco k úpravě, rovnou prošel i všechny další úpravy a provedl je najednou? --Bazi (diskuse) 26. 5. 2016, 12:22 (CEST)[odpovědět]

@Bazi: Omlouvám se, také jsem se tomu zpočátku divil. Občas se to stane a já netuším proč. Obojí běželo stejným procesem, stejným botem, stejným příkazem, jenom prostě bot napoprvé neprojde článek více průchody (což by měl dělat automaticky). Vývojáři na toto téma mlčí, ale pravděpodobně je to chyba v algoritmu bota, která se projeví jen někdy. No zkusím je zas trochu urgovat na vyřešení tohohle dlouhodobého problému. Děkuji za povšimnutí. --Dvorapa (diskuse) 26. 5. 2016, 12:37 (CEST)[odpovědět]
Já jsem si toho všiml zatím právě dvakrát (druhý diff ale nemůžu najít) a v obou případech se to lišilo právě velikostí písmen. OK, díky za vysvětlení, třeba se to podaří nějak vychytat. --Bazi (diskuse) 26. 5. 2016, 13:23 (CEST)[odpovědět]
Je dost možné, že s tou velikostí písmen ta chyba má co dělat. --Dvorapa (diskuse) 26. 5. 2016, 13:55 (CEST)[odpovědět]

Rozcestníky

[6] - Je otázkou, jak řešit, pokud je rozcestník zároveň obecný, zároveň místopisný a zároveň třeba příjmení. Ruční kategorizace byla právě tou možností, jak rozcestník lépe zařadit. Nebo jestli je lepší tyto mixované zařadit pod obecné a nma specializované kategorie u nich rezignovat... ? JAn (diskuse) 27. 5. 2016, 07:15 (CEST)[odpovědět]

@JAn Dudík: To je dobrá otázka. Já se snažil vyhnout kategorizaci do obecného (Rozcestníky), když už je kategorizováno v konkrétním (Rozcestníky - příjmení). Přijde mi takto úmyslně kategorizovat i do obecné kategorie trochu zbytečné, vzhledem k tomu, že čtenáři by mělo dojít, o čem rozcestník je i bez kategorie a v kategorii rozcestníků jsou stejně tisíce stránek, takže se jeden ztratí. Je tu totiž také otázka, zda je vůbec potřeba tyto rozcestníky kombinující obecné s např. příjmením kategorizovat i do obecného. Takto jsem to řešil ale pouze u rozcestníků kategorizovaných ručně. Častěji jsem ale narazil na horší případ, kdy rozcestník byl kategorizován do těchto kategorií šablonami vloženými za sebou. Zatím jsem to nechal být, ale určitě je ti jasné, jak vypadají tři podobné texty za sebou:
{{Rozcestník}
{{Rozcestník - příjmení}
{{Rozcestník - místopisné jméno}
--Dvorapa (diskuse) 28. 5. 2016, 13:06 (CEST)[odpovědět]

Zkratky

Nenechte se vůbec rušit a v klidu pokračujte v úklidu zkratek. Připadá mi to užitečné, hlavně to cizinec friendlines je fajn. Tvořte, protože můžete. To je v podstatě původní princip Wikipedie. Nenechte se otrávit názory, že tvořit se má jen to, co je kýmsi dovoleno či povoleno, aby se tvořilo, nedejbože že ten, kdo takto povoluje a dovoluje je sám původce takového názoru. A musím vám dát za pravdu, myslím, že jste byl opravdu v omylu, PDV bohužel samozřejmostí mnohdy nebývá.--DeeMusil (diskuse) 1. 6. 2016, 22:23 (CEST)[odpovědět]

Musím poděkovat. --Dvorapa (diskuse) 1. 6. 2016, 22:44 (CEST)[odpovědět]
Ano, kolego Dvorapo, nenechte se odradit nikým a ničím. Všichni ti wikipedisté vydatně pracující na rozvoji encyklopedického obsahu Wikipedie a neřešící si žádné staré spory Vám za to budou vděční, máte jejich plnou podporu. --Bazi (diskuse) 2. 6. 2016, 00:24 (CEST)[odpovědět]
Však jsem se tomu tady od klávesnice smál a vysvětloval spolubydlícímu, proč jsem si poprskal monitor. Správce a byrokrat, který má na české Wikipedii mnoho nepřátel jenom proto, že se snaží wikipedisty trochu krotit v jejich nadšení, což vcelku chápu, se snažil krotit i mě v úpravách zkratek. Já se trochu hájil a trochu chápal, že jsem to přepískl. A do toho mi jeden z jeho nepřátel na plný úvazek vyjádří podporu a začne ve mě vidět svého souputníka. Někdy se ani nedivím, že do naší komunity mnoho žen nedostaneme, minimálně ne na takovouhle chlapskou zábavu :D Přemítám, zda bych neměl místo chemického článku koncem týdne napsat humornou úvahu na téma Typy wikipedistů: pedant - objevuje se hlavně v diskusích kde uzemňuje nápady a návrhy ostatních; konfliktář - vyskytuje se hlavně u ŽoKů a v diskusní stránce protivníka; volnomyšlenkář - ve všech možných diskusích se snaží prosadit nějaký svůj nápad, který ale vůbec nikoho nezajímá; atd. atp. :D --Dvorapa (diskuse) 2. 6. 2016, 00:36 (CEST)[odpovědět]
Zdravím, nevím zda o tom víte, ale pokus o podobné humorné „rozdělení“ wikipedistů je možné najít již dnes na stránce Wikipedie:Evoluce wikipedisty. Pokud tedy pozorujete existenci rúzných „wikisociologických“ jevů (dřív nebo později si toho povšimne snad každý aktivní wikipedista), pak dávám do pozornosti rovněž některé další články z kategorie Kategorie:Wikipedie:Wiki-humor :). S pozdravem --Mario7 (diskuse) 2. 6. 2016, 03:25 (CEST)[odpovědět]
Ajo, na evoluci Wikipedisty jsem úplně zapomně, děkuji za připomenutí. --Dvorapa (diskuse) 2. 6. 2016, 06:57 (CEST)[odpovědět]
Na souputnictví zapomeňte, to rozhodně nebylo cílem a vašeho monitoru je mi líto, ani to nebylo cílem, navíc: kdo ten svinčík pak má čistit, že? Náplň mého plného úvazku se změní až na konci léta, až skončím ban Wikipedie z mého života s výjimkou upozornění na události a žádostí o reakci. Nicméně rudohaderná odpověď od uživatele Bazi výše je k zamyšlení a k zapamatování...--DeeMusil (diskuse) 4. 6. 2016, 16:09 (CEST)[odpovědět]

Přeložit

Dobrý den, nic ve zlém, ale tohle mi připadá moc přísné. Podle WP:OS se tato šablona vkládá pro články „s textem v cizím jazyce nebo nesrozumitelném strojovém překladu, které je nutné přeložit do češtiny, přičemž článek nelze do přijatelné podoby jednoduše upravit odmazáním cizojazyčného textu“ (zdůrazněno mnou), což asi nebyl úplně ten případ. Zakomentoval jsem tu poslední část s nepřeloženými jmény a myslím, že zbytek je na normální jazykovou úpravu, jakou tady potřebuje mnoho článků. Hezký den,--Ioannes Pragensis (diskuse) 2. 6. 2016, 20:47 (CEST)[odpovědět]

@Ioannes Pragensis: Dobře, ještě tam je tedy anglický popisek k obrázku a protože tomu nerozumím, tak bych vás poprosil o přeložení nebo také zakomentování. --Dvorapa (diskuse) 2. 6. 2016, 20:52 (CEST)[odpovědět]
Díky za upozornění, opraveno.--Ioannes Pragensis (diskuse) 2. 6. 2016, 20:57 (CEST)[odpovědět]

ŽOPS

Ahoj, neuvažoval si o tomhle? Editací a času zde stráveného už máš víc než dostatečně, jak jsem koukal na koláč dost se věnuješ technickým záležitostem a "úklidu", na což by se Ti práva hodily. Zkus popřemýšlet, budeme se těšit :-) --Horst (diskuse) 8. 6. 2016, 16:35 (CEST)[odpovědět]

@Horst: Děkuji ti za návrh a podporu, už jsem o tom uvažoval, když mi to navrhoval Michal. Zatím odpovím to samé co jsem říkal jemu, ale třeba zanedlouho změním názor. Jednak jsem plavec v pravidlech. Poprat se s pravidly a doporučeními by zabralo čas, kterého poslední dobou moc nemám. Což je důvod dva. Zatřetí bych ani jako správce aktivně nezasahoval v boji proti vandalismu nebo editačním válkám. Ani by mě nebavilo číst pravidla a odpovídat na otázky u žádosti vztahující se k tomu, byť obdivuji a podporuji každého, kdo se těm věcem zde věnuje. A začtvrté nevím, jak si stojím u komunity, protože jak mě přesně vystihl Michal, často se snažím „opravovat věci, které nejsou rozbité“, což se ne každému líbí. No a protože těch nápadů mívám vždy dost, asi jsem u některých wikipedistů známý jen tím (bohužel). Každopádně až se budu nudit, zkusím si pročíst něco víc o správcovství a třeba to i zkusím. Nicméně pak se všichni správci připravte na velké množství otázek ode mě :) --Dvorapa (diskuse) 9. 6. 2016, 17:37 (CEST)[odpovědět]

Wikidata workshop 2016

Dobrý den, 3. září 2016 plánujeme na Univerzitě Pardubice uspořádat Wikidata workshop. Na něm se budeme zajímat o Wikidata Query Service a o nástroje QuickStatements a PetScan, které umožňují analýzu Wikidat a jejich robotickou editaci. Více informací je na koordinační stránce na Wikidatech. Máte-li zájem, prosím, zapište se. S pozdravem, --Martin Urbanec (diskuse) 8. 6. 2016, 19:36 (CEST)[odpovědět]

Děkuji za pozvání, pro mě bohužel relativně daleko. --Dvorapa (diskuse) 9. 6. 2016, 16:14 (CEST)[odpovědět]

Taxobox

Zdravím, revertoval jsem Vaši editaci v taxoboxu. Prosím, opravte ji tak, aby nezpůsobovala obrovské zvětšení obrázku v článku Rak bahenní. Zajímavé je, že ta změna ovlivnila pouze některé články, i když možná je na vině cache. Díky, --Martin Urbanec (diskuse) 12. 6. 2016, 18:09 (CEST)[odpovědět]

@Martin Urbanec: Ona byla chyba už u popisku obrázku, upravil jsem to tedy použitím podmínek a už by to mělo být v pořádku. Rád bych ještě přejmenoval parametry šířka obrázku(2) a popis obrázku(2), když na to tak koukám, ale teď na rozsáhlé robotické úpravy bohužel nemám čas. Jinak děkuji za rychlý zásah. --Dvorapa (diskuse) 12. 6. 2016, 18:58 (CEST)[odpovědět]
Díky za opravu. Kde byla ta chyba? V popisu obrázku v článku, nebo v šabloně? --Martin Urbanec (diskuse) 12. 6. 2016, 19:05 (CEST)[odpovědět]
V mojí původní úpravě šablony, byť v článku byla zjevně taky drobná (neviditelný znak za velikostí, ten by však neměla nic rozhodit). --Dvorapa (diskuse) 12. 6. 2016, 19:11 (CEST)[odpovědět]
Aha. Díky za vysvětlení. --Martin Urbanec (diskuse) 12. 6. 2016, 19:26 (CEST)[odpovědět]

Deadlinks

Zdravím, byl byste schopen dle mnou vyhotoveného seznamu mrtvých linků přidat do citační šablony URL na zaarchivovanou referenci botem? Prosím o veřejně dostupné logy kvůli kontrole. Díky, --Martin Urbanec (diskuse) 13. 6. 2016, 10:35 (CEST)[odpovědět]

@Martin Urbanec: Myslíte ve výskytech v článcích? To by asi šlo, jen na to budu mít čas až tak koncem týdne. --Dvorapa (diskuse) 13. 6. 2016, 12:03 (CEST)[odpovědět]
Přesně tak. Ty výskyty robot i (ke dnu vygenerování výpisu, což je sedmý květen) vypsal pro každý mrtvý odkaz. --Martin Urbanec (diskuse) 13. 6. 2016, 12:13 (CEST)[odpovědět]
Momentálně aktualizuji databázi mrtvých linků, jestli si vzpomenu, tak za týden by měl být aktualizovaný výpis. --Martin Urbanec (diskuse) 13. 6. 2016, 12:16 (CEST)[odpovědět]

Číslo revize

Ahoj, prosimtě... díky za opravu překlepu... jen mě zajímá jak se dá to číslo revize zjistit. Zkoušel jsem pročítat všelijaký návody a nikde jsem nic nenašel... :/ Díky za odpověd. Tayari (diskuse) 13. 6. 2016, 17:05 (CEST)[odpovědět]

Ahoj, odpovím za kolegu. Číslo revize se dá zjistit pomocí kliknutí na Trvalý odkaz v levém menu. Číslo za oldid= je číslem revize. Měj se, --Martin Urbanec (diskuse) 13. 6. 2016, 17:07 (CEST)[odpovědět]
Ajo, ajo... děkuji mnohokrát. Tayari (diskuse) 13. 6. 2016, 17:09 (CEST)[odpovědět]
Nz. Jinak pro podobné otázky je dobré WP:POMOC, tu sleduje velké množství kolegů, kteří mohou a chtějí pomoci. --Martin Urbanec (diskuse) 13. 6. 2016, 17:11 (CEST)[odpovědět]
Ani jsem nestihl zareagovat, jak rychle odpověděl Martin Urbanec, děkuji mu za to. Po třech editačních konfliktechtedy jen malé doplnění: Na anglické Wikipedii je to kdyžtak odkaz Permanent link a na německé (to myslím byl tento případ) pak Permanenter link. --Dvorapa (diskuse) 13. 6. 2016, 17:14 (CEST)[odpovědět]

Jazyky Evropské unie

Zdravím, předpokládám, že oznámení o revertu jste si všiml, pro jistotu ale i zde. Prosím, udělejte něco s odkazy (popřípadě řekněte, že je mám nechat červené), pak smažu. Díky, --Martin Urbanec (diskuse) 19. 6. 2016, 11:28 (CEST)[odpovědět]

@Martin Urbanec: Právě jsem chtěl psát, lépe je nechat červené a podpořit tak tvorbu nového článku než je smazat. --Dvorapa (diskuse) 19. 6. 2016, 11:29 (CEST)[odpovědět]
Smazáno tedy. Díky za ujištění. --Martin Urbanec (diskuse) 19. 6. 2016, 11:31 (CEST)[odpovědět]

Ještě podobné Vytvořit článek, prosím, prozkoumejte https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:N%C3%A1st%C4%9Bnka_spr%C3%A1vc%C5%AF/Archiv61#Vytvo.C5.99it_.C4.8Dl.C3.A1nek . Také vizte historii a delete logy. --Martin Urbanec (diskuse) 19. 6. 2016, 11:37 (CEST)[odpovědět]

Hned po revertu jsem zkoumal, děkuji za kontrolu a revert, jedu víceméně automaticky. --Dvorapa (diskuse) 19. 6. 2016, 11:37 (CEST)[odpovědět]
Nemáte zač. Tohle mám taky smazat? --Martin Urbanec (diskuse) 19. 6. 2016, 11:41 (CEST)[odpovědět]
No já nevím, odkazuje to na kategorii, radši bych byl teda za článek. Můj pohled je ten, že článek nikdo nevytvoří, když to bude modré. --Dvorapa (diskuse) 19. 6. 2016, 11:43 (CEST)[odpovědět]
To já taky, oboje ale vytvořil univerzitní wikipedista-rezident vcelku nedávno (15. únor 2016), asi za nějakým účelem. Já bych možná spíš počkal na to, co on na to, co myslíte? --Martin Urbanec (diskuse) 19. 6. 2016, 11:45 (CEST)[odpovědět]
Zeptejme se. --Dvorapa (diskuse) 19. 6. 2016, 11:46 (CEST)[odpovědět]
Ok, zatím tedy revert. --Martin Urbanec (diskuse) 19. 6. 2016, 11:48 (CEST)[odpovědět]
@Martin Urbanec: Ještě jsem se chtěl zeptat, co s asi 30 přesměrováními typu Sportovní_aktuality_2005 (z hlavního JP na portál). S tím si nevím rady a roboticky to všechno označit ke smazání, pokud by to pak muselo být třeba revertováno, není dobrý nápad. --Dvorapa (diskuse) 19. 6. 2016, 11:57 (CEST)[odpovědět]
Pokud všechno vzniklo přesunem, tak je to myslím na smazání jako relikt. --Martin Urbanec (diskuse) 19. 6. 2016, 12:01 (CEST)[odpovědět]
Možná ano, problém je, že na to odkazuje celkem dost stránek. --Dvorapa (diskuse) 19. 6. 2016, 12:14 (CEST)[odpovědět]
Fixlink botem? Jinak máte nějak ověřeno, že se skutečně jedná o relikty po přesunu? Popřípadě někde list těch asi třiceti, abych si to mohl ověřit sám. --Martin Urbanec (diskuse) 19. 6. 2016, 12:15 (CEST)[odpovědět]
První tabulka na mém pískovišti: Wikipedista:Dvorapa/Pískoviště/Písek v revizi 13846806 --Dvorapa (diskuse) 19. 6. 2016, 12:23 (CEST)[odpovědět]
Díky. Zatím to vypadá, že vše vzniklo přesunem, takže jestli to zafixujete, smažu to. --Martin Urbanec (diskuse) 19. 6. 2016, 12:27 (CEST)[odpovědět]
Bude to piplačka, ozvu se, až to nějak udělám. Zatím na to teď nebude moc čas. --Dvorapa (diskuse) 19. 6. 2016, 12:28 (CEST)[odpovědět]

Ahoj, přesměrování na kategorie jsem založil z praktických důvodů. Co vám přijde lepší: Pahýl se seznamem, který bude nutně zastaralý, protože na jeho aktualizaci je třeba myslet a zakladatelé článků o nových časopisech o něm ani nemusí vědět. Nebo kategorie, kde je seznam generován automaticky, a v textu stránky je základní úvod k tomu, co se v seznamu zobrazuje (vysvětlení o tom, co je to MU, a že vydává časopisy, jejichž seznam následuje). Běžný čtenář nerozlišuje článek od kategorie a běžný čtenář jen tak sám od sebe nevyťuká „Kategorie:…“, aby si seznam našel. Většina čtenářů vlastně ani hierarchii kategorií neprochází nebo si odkazů na ně hluboko pod článkem ani nevšimne (to by chtělo doložit čísly, ale po zkušenostech s propagací Wikipedie tomu věřím). Když budeme mít červený odkaz, čtenář se k informacím nedostane. Když naopak odkaz povede na kategorii, čtenář najde to, co hledá – tedy propracuje se k časopisům a odkazům na články o jednotlivých z nich. Wikipedista chtějící napsat pojednání o časopisecké produkci MU si k tomu cestu najde – ten fungování kategorií a přesměrování rozumí. Efekt červené působící jako hadr na býka bychom neměli nadužívat, jde-li to proti užitečnosti Wikipedie pro čtenáře. Bude-li se mi chtít (nebo donutíte-li mne k tomu), příslušné články založím (byť nad ručně tvořený seznam dám stejně nějaké „Viz též“ a odkaz na související kategorii), ale nepřijde mi to teď užitečné, když nemám nastudovány žádné informace navíc a výsledkem by tedy byla zejména jen ztráta aktuálnosti seznamu. Všechno toto by samozřejmě definitivně vyřešilo nějaké větší propojení s Wikidaty (co je už několik let v plánu a teď to začíná dělat Listeriabot), ale do té doby musíme improvizovat. Chcete-li, mohu též ona přesměrování zrušit a odkazovat z článků a šablon přímo na stránky kategorie (což snad nikde zakázané/nedoporučované není), ale pak nám zase přibude práce s pamatováním na to předělávat ty odkazů na kategorie zpět na články, až jednou ten opravdový článek nakonec bude založen (což mám v dlouhodobém výhledu skutečně v plánu). P.S. Analogicky aplikujte na Knihovny MU a Jazyky Evropské unie. --Blahma (diskuse) 20. 6. 2016, 14:49 (CEST)[odpovědět]

@Blahma: Dobře, chápu, necháme to tedy asi tak. Ale k zamyšlení:
 1. Proč článek na dané téma musí být jen seznamem? Máme tu mnoho článků, které obsahují nejen výčet (často neúplný), ale zároveň obsahují i mnoho dalších důležitých informací k jednotlivým položkám.
 2. Když na článek s tímto odkazem narazí třeba knihovník knihovny MU a odkaz bude červený. Knihovník si řekne: Aha, dělám tady v knihovně už mrtě let a chybí tady na to článek, no to musím napravit! Na druhé straně stojí čtenář, který narazí na článek s tímto odkazem, a odkaz bude modrý a povede přesměrováním na kategorii. A čtenář si řekne: Aha, to je přesně to co hledám, seznam knihoven MU! Jenže co je důležitější? Čtenář nebo editor? To podle mě nelze rozhodnout a byť bych chtěl řešení, asi ho jen těžko najdu v tomto rozporu.
 3. Seznamy a jejich aktuálnost, úplnost a přesné vymezení je na české Wikipedii celkem velký problém (mnoho seznamů bylo v poslední době odsouzeno k zániku v DoSech). Tento problém s tím dost souvisí. Dalo by se tu najít nějaké hromadné řešení? Škoda, že neexistuje stránka kategorie, ve které by jednotlivé články mohly být zároveň trochu popsány (nové by tam byly, protože je to kategorie, ale nebyly by popsány, než by si toho někdo všiml a popisky přidal), a ve které by byla možnost vlastního řazení a seskupování článků. Taková by se mi líbila a nahradila by mnoho neaktuálních seznamů napříč Wikipedií.
--Dvorapa (diskuse) 20. 6. 2016, 15:10 (CEST)[odpovědět]

Bug - udělátko - shrnutí

Zdravím, z nějakého důvodu se udělátko opět začalo objevovat i při předání parametru &section=new. Prosím o opravu. --Martin Urbanec (diskuse) 25. 6. 2016, 11:20 (CEST)[odpovědět]

@Martin Urbanec: Omlouvám se, úplně jsem na tuto chybu při opravě druhé chyby zapomněl. Oprava zde, vyzkoušejte a nasaďte. --Dvorapa (diskuse) 25. 6. 2016, 11:32 (CEST)[odpovědět]
Díky, nasazeno. --Martin Urbanec (diskuse) 25. 6. 2016, 18:09 (CEST)[odpovědět]

Alma mater

Ahoj, nezlob se, ale tuto robotickou úpravu, všechny ostatní tohoto typu a rovněž přesun daných kategorií považuji za nesmysl. Moje alma mater není na Univerzitě Karlově. To by znamenalo, že mojí matkou živitelkou je dejme tomu vedoucí katedry žurnalistiky. Alma mater je univerzita jako taková. Google test ukazuje, že v tomhle kontextu spojení alma mater na univerzitě používáš jen ty ve Wikipedii a Mostecká uhelná... --Michal Bělka (diskuse) 25. 6. 2016, 18:29 (CEST)[odpovědět]

@Michal Bělka: Já vím, navrhni něco lepšího. Mně se to zdálo lepší než to původní. Přesné by bylo něco jako Wikipedisté, kteří studovali nebo studují na …, což jsem pokrátil na to původní alma mater, na jehož změně se předtím nikdo neshodl, takže zůstalo. Mohl bych to přejmenovat na tu přesnou a delší verzi, pokud to bude vyhovovat. --Dvorapa (diskuse) 25. 6. 2016, 18:35 (CEST)[odpovědět]
Možná jsem to alma mater nepochopil, já původně googlil, co že to je za živočicha, jehož název se tu musí uvádět v latině a co by s tím měly mít společného VŠ a univerzity. Pak jsem vygooglil, co by to mohlo být a podle předcházející diskuse to přejmenoval, aby mi to dávalo smysl. Momentálně to (asi chybně) chápu tak, že to studovali nebo studují na škole, čili něco jako se základnou na škole. --Dvorapa (diskuse) 25. 6. 2016, 18:46 (CEST)[odpovědět]
Ta škola je jejich „matkou“, coby vzdělanci z ní vzešli, proto se to chápe jako že je „porodila“, resp. v minulosti možná že na té škole nejen studovali, ale i bydleli, byli její součástí a vyšli z ní. Ta škola samotná je jejich almou mater. --Bazi (diskuse) 25. 6. 2016, 19:45 (CEST)[odpovědět]
Nojo, jenže co s těmi kategoriemi? Jestli to chápu nyní více, tak by stačilo změnit 6. pád instituce na 2. nebo 1. pád, např. tedy Wikipedisté s alma mater Vysokého učení technického v Brně nebo třeba Wikipedisté s alma mater Vysoké učení technické v Brně (čili něco jako Wikipedisté s matkou Jarmilou Novotnou). --Dvorapa (diskuse) 25. 6. 2016, 19:55 (CEST) (upraveno 25. 6. 2016, 19:57 (CEST))[odpovědět]
Více se mi líbí druhá varianta, možná ještě lépe Wikipedisté dle alma mater Vysoké učení technické v Brně. Každopádně změny tohoto rázu by se měly diskutovat :-). --Martin Urbanec (diskuse) 25. 6. 2016, 20:03 (CEST)[odpovědět]
Wikipedisté dle alma mater Vysoké učení technické v Brně prosím ne, jestli to už teď chápu správně, tak tohle není zrovna sémanticky správný název. Já bych preferoval zase ten první (ve 2. pádě). --Dvorapa (diskuse) 25. 6. 2016, 20:13 (CEST)[odpovědět]
Úplně nejlepší by pak bylo Wikipedisté dle alma mater:Vysoké učení technické v Brně, ale to bychom byli prakticky na začátku. --Martin Urbanec (diskuse) 25. 6. 2016, 20:15 (CEST)[odpovědět]

Nejsem sice latiník, ale nezní genitiv od „alma mater“ správně „almae matris“?--Hnetubud (diskuse) 25. 6. 2016, 20:17 (CEST)[odpovědět]

V latině možná, ale v češtině viz [7] (zmíněno i v předchozí diskusi o názvu daných kategorií). --Dvorapa (diskuse) 25. 6. 2016, 20:22 (CEST)[odpovědět]
V latině určitě, ale jak vidím, Ústav pro jazyk český je jiného názoru, což bychom měli respektovat. Každopádně máme i hezká česká slova jako „studenti XY“ nebo „absolventi XY“, což alespoň nevypadá tak divně, jako tenhle podivně pidžinizovaný výraz...--Hnetubud (diskuse) 26. 6. 2016, 00:20 (CEST)[odpovědět]
Také bych souhlasil s českým názvem, ale jak dát v češtině dohromady studenty a absolventy (a nejlépe ještě nyní i v minulosti působící) tak, aby název kategorie byl krátký a výstižný? --Dvorapa (diskuse) 26. 6. 2016, 00:25 (CEST)[odpovědět]
Vlastně nevím — Wikipedisté podle školy (což by mělo výhodu, že to třeba zahrne i školy střední)? Koneckonců je mi to jedno, jen mi používání výrazu „alma mater“ bez znalosti latiny poněkud zavání laciným snobismem. Ale samozřejmě, i tím o sobě někdo nějak vypovídá.--Hnetubud (diskuse) 26. 6. 2016, 00:33 (CEST)[odpovědět]
Wikipedisté podle školy už máme, v ní jsou Wikipedisté podle alma mater jako podkategorie. --Dvorapa (diskuse) 26. 6. 2016, 00:41 (CEST)[odpovědět]
Ještě by šlo užít český překlad ("matka živitelka"), což bude ale ještě matoucí... A mimochodem, proč vlastně tolik řešíme název téhle kategorie (resp. zda ponechat latinský název, či český), když i v iboxech máme alma mater :). Aby to nevypadalo, že nevíme, co do těch iboxů píšeme :D. --Martin Urbanec (diskuse) 26. 6. 2016, 09:52 (CEST)[odpovědět]

Dobrý den, přestaňte přesouvat kategorie bez předchozí diskuse, jen podle vlastní preference. Tento krok u alma mater považuji také za nesmysl. Bot měl být zablokován. Opakovaně se snažíte měnit záležitosti Wikipedie a není to poprvé bez prodiskutování.--Kacir 26. 6. 2016, 04:03 (CEST)[odpovědět]

Nevidím důvod, proč bych měl být blokován za editace, které se někomu nelíbí, zvlášť pokud je v nich pouze chybná gramatika, kterou se zde nyní snažíme vyřešit, a proto bych vás prosil, jestli byste spíše nepřispěl s nápadem nebo nepodpořil jiný nápad, jak by tyto kategorie měly být pojmenovány. --Dvorapa (diskuse) 26. 6. 2016, 09:42 (CEST)[odpovědět]
Jestli bych se mohl přimluvit, tak také bych byl pro to, abyste vždycky nejdříve nějakou změnu navrhl a až po pozitivním ohlasu je prováděl. Minimálně by nevznikaly takové nesmysly, jako je označení „Wikipedisté s alma mater na…“ --Vlout (diskuse) 26. 6. 2016, 09:48 (CEST)[odpovědět]
Já se snažil z názvů odebrat strukturu kategorií, navíc mi to nepřišlo tolik důležité, zvlášť když to nezasahuje do hlavního jmenného prostoru. Omlouvám se za chybu, příště se raději zeptám. --Dvorapa (diskuse) 26. 6. 2016, 09:55 (CEST)[odpovědět]
Já jsem nepsal, že byste měl být zablokován, to jste se zmýlil. Řešit věci se mají předem, nikoli ex post po dokončených změnách.--Kacir 26. 6. 2016, 12:35 (CEST)[odpovědět]
Psal jste, že bot by měl být zablokován, já ovládám bota, tudíž já bych měl být zablokován. Řeším většinu věcí předem, ovšem občas mi přijde věc natolik nedůležitá a natolik opodstatněná, že se pak divím, jaké kontroverze dokáže vyvolat. Nemyslím si, že bych se měl ptát na každou opravu něčeho dle platného pravidla. Zvlášť když je to pouze oprava kategorie mimo hlavní jmenný prostor a zvlášť, když v té opravě jen udělám drobnou pravopisnou chybu. Udělal jsem chybu, kterou může udělat kdokoliv, mýlka v pravopise je v našem jazyce velmi častá záležitost u mnoha lidí a kdo se někdy nezmýlil v pravopise, kecá. Neočekávané chyby také nelze předpokládat, tudíž se nemohu ptát na něco, co mi nepřijde kontroverzní. Z mého pohledu to byla rutinní záležitost dle pravidel, které tu máme, a holt jsem se upsal (cizí jazyky mi holt nikdy nešly). --Dvorapa (diskuse) 26. 6. 2016, 12:51 (CEST)[odpovědět]
A prosím, rád bych se soustředil spíše na nápravu svojí chyby než ztrácel čas handrkováním se, kdože má být zablokován nebo cože to mám diskutovat předem. Máte nějaké konstruktivní návrhy, jak by se mohly kategorie jmenovat? --Dvorapa (diskuse) 26. 6. 2016, 12:56 (CEST)[odpovědět]
Zablokování bota a zablokování uživatele jsou dvě různé věci, které spolu nesouvisí. Nedávno jste začal upravovat zkratky ve wikistránkách, což vyvolalo revertační války. Proto jsem psal o prodiskutování takových kroků. Nad pojmenováním jsem nepřemýšlel, takže se k tomu vyjádřím snad/možná později.--Kacir 26. 6. 2016, 13:03 (CEST)[odpovědět]
To už je celkem dávná záležitost, ale jasně, i tam jsme se nikdo z účastníků nepohodli, každý měl totiž jiný názor na to, kolik zkratek, jaké zkratky a kolik zkratek na stránce vypsat. Sice to nebyly revertační války v pravém smyslu, ale díky za připomenutí, na to jsem se chtěl pod lípou také zeptat. --Dvorapa (diskuse) 26. 6. 2016, 13:12 (CEST)[odpovědět]

To mě vždy dokáže spolehlivě rozesmát (čímž se nesnažím v žádném případě zlehčovat nastíněný seriosní problém). Kontroverze v 90 % případů vyvolají ty moje editace, které s hlavním jmenným prostorem a encyklopedickým obsahem nemají víceméně vůbec nic společného :D --Dvorapa (diskuse) 26. 6. 2016, 13:51 (CEST)[odpovědět]

Signifikantní spojitost tkví ovšem v něčem jiném: Ty editace zasahují buď do „soukromého“ prostoru wikipedistů (rekategorizace jejich stránek), do nejexponovanějších komunitních míst nebo do pravidel coby textů, které by se měly upravovat s největší uvážlivostí. A taky jsou mnohdy hromadné, rychlé, šířeji neprojednané, hlouběji nepromyšlené, ukvapené. To je zřejmě pro reakce určující víc než to, v kterém jmenném prostoru editace probíhají. --Bazi (diskuse) 26. 6. 2016, 13:57 (CEST)[odpovědět]
Věřte mi, že veškeré editace promýšlím delší dobu a i tyto jsem promýšlel měsíce předem (přibližně od půlky března, kdy jsem dával do kupy kategorie nálepek a ostatní kategorie wikipedistů), než jsem se do nich pustil. --Dvorapa (diskuse) 26. 6. 2016, 14:13 (CEST)[odpovědět]
Stejně tak jsem i promýšlel zkratky, jejich použití, četnost, formu, vypsání na stránkách, strategii. Jenže jsem pak při započetí promyšlených prací tvrdě narazil na vás :D --Dvorapa (diskuse) 26. 6. 2016, 14:15 (CEST)[odpovědět]

Dobrý den. Váš robot v souvislosti s touto úpravou poškodil vzhled mé osobní stránky. Prosím uveďte to do pořádku. Děkuji Herigona (diskuse) 27. 6. 2016, 15:39 (CEST)[odpovědět]

Opraveno, omlouvám se, nahlášeno jako chyba. --Dvorapa (diskuse) 27. 6. 2016, 17:41 (CEST)[odpovědět]

MediaWiki:Guidedtour-tour-BeBoldStudent.js a související

Zdravím, jak to funguje? --Martin Urbanec (diskuse) 1. 7. 2016, 12:12 (CEST)[odpovědět]

Jsou to interaktivní průvodci postavení na základě rozšíření Extension:GuidedTour, první, pro wikikód, tu už máme celkem dlouho a nyní je dostupný odkazem ze stránky Průvodce (původní), druhý, pro VE, jsem připravil nově a je dostupný odkazem buď z Nápověda:Úvod nebo z Wikipedie:Průvodce/Pískoviště. Obecně fungují tak, že pokud k odkazu na libovolnou stránku Wikipedie (některé jsou kvůli bezpečnosti zakázané, ale těch je minimum) přidáte ?tour=wikiedbebold (případně BeBoldStudent nebo libovolný název zvolený v definici průvodce), spustí se série dialogových okének, které provádí uživatele libovolným prostředím/procesem (ty dvě konkrétně editací po pískovišti). Každý krok zobrazí dialogové okénko svázané s určitým prvkem stránky (pomocí ID) a ukazuje na něj. Po provedení určité akce nebo odklepnutí tlačítka se zobrazí další krok. Po opravě toho staršího pro wikikód a přípravě toho novějšího pro VE (vlastně víceméně jenom přeložením z enwiki a opravami chyb) se v tom teď trochu vyznám, mohl bych připravit i nějakého složitějšího (je libo průvodce pro založení ŽoKu nebo třeba detailní průvodce po prostředí VE?), ale není to nic složitého, stručný návod k přípravě vlastního je zde. Stačí takto? --Dvorapa (diskuse) 1. 7. 2016, 12:33 (CEST)[odpovědět]
Díky moc! --Martin Urbanec (diskuse) 1. 7. 2016, 12:54 (CEST)[odpovědět]

Bot

Ahoj, jen takovy mozna hloupy dotaz, robot funguje automaticky s nejakou periodicitou, anebo pokazde jen jednorazove? Pokud se to lisi pripad od pripadu, tak mam na mysli tyhlencty veci [8], ktere se ale mezitim zacaly v cervnovych clancich znovu objevovat. Ja jen jestli je mam resit rucne (kdyz uz jich neni tolik jako pred zadosti), nebo pozadat robota pri velkem narustu znovu, ci staci v klidu pockat (pripadne jak dlouho?) a on to Skynet junior casem zvladne. --CCCVCCCC (diskuse) 2. 7. 2016, 09:45 (CEST)[odpovědět]

Bot funguje často jednorázově, tedy zadám příkaz a spustím, on plní příkaz až jej dokončí. Někteří boti ale fungují s určitou dávkou pravidelnosti, ti opravují různé předzadané nedostatky třeba jednou za měsíc nebo aktualizují nějaký údržbový seznam. Dřív tu fungoval automatický bot na opravy pravopisu, který to pravidelně opravoval chyby zadané na určité stránce, kdo ví, kde je mu konec (zkusím zjistit). --Dvorapa (diskuse) 2. 7. 2016, 10:25 (CEST)[odpovědět]

phab:T136114

Zdravím, existuje u Vás na PAWS soubor /srv/paws/user-config.py? Mate mě totiž ten typ výjimky NoUsername... --Martin Urbanec (diskuse) 3. 7. 2016, 11:02 (CEST)[odpovědět]

Pravděpodobně ne, ls nevypíše vůbec nic.-měl jsem v cestě překlep. --Dvorapa (diskuse) 3. 7. 2016, 11:21 (CEST)[odpovědět]
Zkoušel jste přesně příkaz ls /srv/paws/user-config.py anebo prosté ls? Druhý příkaz totiž zjišťuje obsah Vašeho domovského adresáře, ten je prázdný. --Martin Urbanec (diskuse) 3. 7. 2016, 11:24 (CEST)[odpovědět]
Zkoušel jsem ls /srv/paws/, ale měl jsem v cestě překlep. Soubor existuje, pokud ho smažu, nic mi to nepomůže, a pokud stopnu server a nastartuji nový, vytvoří se znovu. --Dvorapa (diskuse) 3. 7. 2016, 11:32 (CEST)[odpovědět]
Aha. Existovat by měl, podle všeho obsahuje nastavení. Bohužel nic více mě nenapadá, zarážející je, že se tomuto nevěnují vývojáři... --Martin Urbanec (diskuse) 3. 7. 2016, 11:40 (CEST)[odpovědět]
Ono pro pywikibot, paws a quarry je na Phabricatoru jediný aktivnější yuvipanda a sám to neutáhne. --Dvorapa (diskuse) 3. 7. 2016, 12:17 (CEST)[odpovědět]
Celkově paws je ještě dost nevyladěná služba, server mi často bez příčiny hází error 500 (hlavně pokud v terminálu zrovna běží nějaký náročnější nebo obsáhlejší příkaz), terminál neumí některé znaky nebo našeptávač a nelze kopírovat do ani z. Je to skvělý, ale nedotažený nástroj. --Dvorapa (diskuse) 3. 7. 2016, 12:22 (CEST)[odpovědět]
Ono PAWS snad ani nevyvíjí Nadace, ale staví na projektu en:Jupyter. Ale s chybou 500 jsem se snad setkal jen jednou. Mimochodem, kopírovat alespoň ze shellu jde, byť pouze pomocí pravého tlačítka. --Martin Urbanec (diskuse) 3. 7. 2016, 12:29 (CEST)[odpovědět]
Mimochodem, zkuste nahradit ten soubor /srv/paws/user-config.py za soubor publikovaný zde. Mělo by to vypnout autorizaci pomocí OAuth a pwb.py login -lang:cs by po Vás měl chtít heslo. Třeba to bude fungovat alespoň jako workaround (počítejte s tím, že se ten soubor při nejbližší příležitosti sám od sebe vrátí do původního stavu). --Martin Urbanec (diskuse) 3. 7. 2016, 12:35 (CEST)[odpovědět]
Trochu jsem se v tom vrtal a zjistil příčinu. Soubor s konfigurací je poškozený. Pokud jej nahradím svým (ze svého PC), tak vše funguje jak má. Pokud jej smažu a pomocí gitu aktualizuji pwb, také vše funguje jak má, ale soubor se vytvoří v adresáři pwb (což je také správně, paws má v sobě pravděpodobně upravenou verzi pwb, která tento konfigurační soubor přenáší do nadřazené složky). Vše tedy mohu zprovoznit a funguje to, dokud nezastavím server a nenastartuji nový, pak se vše vrátí do chybového stavu (naštěstí není nutné). (po e. k.) --Dvorapa (diskuse) 3. 7. 2016, 12:43 (CEST)[odpovědět]
Už jen tak pro zajímavost, jak ten poškozený konfigurák vypadá? --Martin Urbanec (diskuse) 3. 7. 2016, 12:47 (CEST)[odpovědět]
I nad tím jsem přemýšlel, podívám se. --Dvorapa (diskuse) 3. 7. 2016, 12:48 (CEST)[odpovědět]
Takto. Je možné ho porovnat se správným, v čem je chyba? Abychom to kdyžtak naservírovali vývojářům přímo před nos na zlatém podnose? :) --Dvorapa (diskuse) 3. 7. 2016, 12:54 (CEST)[odpovědět]
Zajímavý je, že já mám totožný (doufám) konfigurák, pro jistotu viz [9]. --Martin Urbanec (diskuse) 3. 7. 2016, 12:57 (CEST)[odpovědět]
Jinak delší dobu přemýšlím nad tím, jestli je to tím, že se přihlašuje DvorapaBot anebo Vaším počítačem (mě to totiž funguje v pořádku). Možná by nebylo od věci zkusit vytvořit nový účet a vyzkoušet, co se stane a zda to bude fungovat. Pokud ano, klidně Vám na ten druhý přidělím bot flag, než se to vyřeší. --Martin Urbanec (diskuse) 3. 7. 2016, 13:01 (CEST)[odpovědět]
není třeba, workaround funguje. Mým počítačem to být nemůže, zkoušel jsem i odjinud. Může to však být v konfiguraci k mému účtu (mým účtům). Myslím si, že u mých účtů pádem serveru tento soubor dostal chybná oprávnění. Mimochodem soubor upřednostní ~/user-config.py, máte na serveru nahraný svůj vlastní? Možná máte také chybný soubor, ale chyba se neprojeví, protože máte vlastní konfigurační soubor. --Dvorapa (diskuse) 3. 7. 2016, 13:11 (CEST)[odpovědět]
Až do chvíle pár sekund zpět jsem tam měl kopii /srv/paws/user-config.py (kterou jsem tam měl kvůli zkopírování do pastebinu). Ta by nic ovlivnit neměla... Ad oprávnění) Která tam máte? Já 0644. --Martin Urbanec (diskuse) 3. 7. 2016, 13:20 (CEST)[odpovědět]
Také 644. Sakra to je divný. No nic, už vážně nevím, tak se tím nebudu zabývat a budu rád, že mi to funguje. --Dvorapa (diskuse) 3. 7. 2016, 13:43 (CEST)[odpovědět]

┌───────────────────────────────────┘ Ad našeptávač) Našeptávač bash umí, slouží k tomu klávesa tabulátoru :-). Napovídá názvy souborů a názvy příkazů (pokud jsou uvedeny v cestě umístěné v proměnné PATH, její obsah zjistíte pomocí echo $PATH). První stisknutí tabu doplňuje pouze tehdy, pokud je doplňovaný text jednoznačný, druhé zobrazí možnosti, je-li jich více. --Martin Urbanec (diskuse) 3. 7. 2016, 13:25 (CEST)[odpovědět]

U některých příkazů funguje našeptávač klasicky, u jiných však vůbec. I když možná je to tím, že tohle je starší Debian Jessie se starším jádrem, kde bude asi i starší terminál, a já jsem zvyklý pracovat spíš v aktuálním Ubuntu, doma na PC mám pak aktuální distribuci postavenou na Archu. --Dvorapa (diskuse) 3. 7. 2016, 13:43 (CEST)[odpovědět]
Aha. --Martin Urbanec (diskuse) 3. 7. 2016, 13:47 (CEST)[odpovědět]

Shrnutí bota

Jen jsem se podíval na příspěvky bota, netušíte, proč bot vyplňuje shrnutí podobná https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedista:Mat%C4%9Bj_Such%C3%A1nek&diff=prev&oldid=13886862 ? --Martin Urbanec (diskuse) 3. 7. 2016, 13:53 (CEST)[odpovědět]

Koukám, že mezi námi funguje asi telepatie :D Divná nebo chybná shrnutí jsem už dávno opravil na translatewiki, ale pywikibot je stále neakceptuje a používá ta stará. Více píšu na vaší diskusní stránce. --Dvorapa (diskuse) 3. 7. 2016, 14:01 (CEST)[odpovědět]
:D, odpovím tam. --Martin Urbanec (diskuse) 3. 7. 2016, 14:44 (CEST)[odpovědět]

ExperimentyUP

Zdravím a díky ještě jednou za kvítek :-). Když už Vás tu mám, potřeboval bych ještě poradit. Snažil jsem se vložit do jisté šablony vložit přednastavitelný text, jako máte třeba Vy v pozvánce chemického projektu. Bohužel všechny pokusy skončily tak, že se to nezobrazovalo a podobně to dopadlo, i když to dělal Martin Urbanec. Jak tedy konkrétně tento kód funguje? Já jsem si alespoň myslel, že to vím, ale asi ne. Díky --OJJ, Diskuse 4. 7. 2016, 16:05 (CEST)[odpovědět]

V oné pozvánce to funguje tak, že k určitým klíčovým slovům jsou připojeny předdefinované úseky vět, které se vkládají, pokud některý z parametrů obsahuje klíčové slovo. Pokud šablona při vložení (substování) obsahuje více klíčových slov v parametrech, úseky vět se skládají za sebe jako puzzle. Pokud chcete pouze k stávajícímu textu šablony přidávat svůj vlastní konkrétní důvod, postačí funkce {{#if: {{{parametr|}}} | co zobrazit, pokud je vyplněný? třeba samotný {{{parametr}}}? | co zobrazit, pokud je prázdný? }}, která vloží důvod do textu, pokud je parametr vyplněn. pokud chcete předdefinovat úseky vět a přiřadit je ke klíčovým slovům (jako je to v oné pozvánce), pak bych vám s tím pomohl, stačí, když mi dáte jejich seznam. --Dvorapa (diskuse) 4. 7. 2016, 16:27 (CEST)[odpovědět]
On pravděpodobně bude problém i v tom, že těch textů bylo hodně a šablona byla na substování nepřiměřeně dlouhá. Chtělo by to nějak zařídit, aby se substovala rekurzivně, jde-li to. --Martin Urbanec (diskuse) 4. 7. 2016, 16:44 (CEST)[odpovědět]
Tomu úplně nerozumím, ale kdybyste oba měli čas mi na příkladech ukázat, jak by měl výstup šablony vypadat, rád ji podle toho upravím. --Dvorapa (diskuse) 4. 7. 2016, 16:52 (CEST)[odpovědět]
Rekurzivně myslíte zpracování jednotlivých parametrů? To by se vymyslet dalo, u pozvánky jsem na to byl akorát líný. Nebo rekurzivně, že se text zobrazí částečně skrytý? --Dvorapa (diskuse) 4. 7. 2016, 17:10 (CEST)[odpovědět]
Pokud by uživatel substoval třeba {{experimentyUP|spam}}, substovaly by se i všechny šablony v {{experimentyUP}} vložené (tedy zejména funkce #if a související). Srozumitelné? --Martin Urbanec (diskuse) 4. 7. 2016, 17:43 (CEST)[odpovědět]
Ve výsledku by pak nebyla do DS vložena hromada větví, ale až ten konečný výsledek. --Martin Urbanec (diskuse) 4. 7. 2016, 17:44 (CEST)[odpovědět]
Ještě viz související diskusi u kolegy. --Martin Urbanec (diskuse) 4. 7. 2016, 17:46 (CEST)[odpovědět]
Už to asi chápu, já si původně myslel, že chcete přidat nějakou funkcionalitu do šablony tak, aby se zobrazoval nějaký text, jako to dělá ta pozvánka. Chcete však jen, aby se všechny šablony a funkce uvnitř šablony experimentyUP substovaly, tudíž aby se do DS nedostalo nic než čistý text? To je celkem jednoduché, zařídím večer, je však nutné, aby byly substovatelné (tj. aby byly podobně upraveny) i šablony uvnitř šablony experimentyUP a šablony uvnitř těch šablon, které jsou uvnitř experimentyUP, atd. Můžete si něco načíst v návodu na MediaWiki: Manual:Substitution#Multilevel substitution a zkusit to podle návodu, než budu mít chvíli se na to podívat. --Dvorapa (diskuse) 4. 7. 2016, 18:41 (CEST)[odpovědět]
Mimochodem doporučuji spíš než prázdné parametry, které doporučují oni, použít alternativní includeonly (viz Manual:Substitution#Includeonly v tom samém návodu níže), lépe se mi to osvědčilo v praxi. Nicméně pro plné pochopení musíte nejprve přečíst kapitolku o Multilevel substitution a až poté se zabývat alternativní metodou. --Dvorapa (diskuse) 4. 7. 2016, 18:45 (CEST)[odpovědět]
No chceme i substování dle parametru, pokus o tvorbu takové šablony je zde. Každopádně díky za odkazy. --Martin Urbanec (diskuse) 4. 7. 2016, 18:51 (CEST)[odpovědět]
Ten pokus jsem narychlo trochu upravil, zkuste, jak to funguje pro různé případy. Mně se nyní (pokud substovaná bez parametrů) zobrazuje čistě text, ale nevím, jaké všechny varianty mohou nastat, tak to raději zkuste. --Dvorapa (diskuse) 4. 7. 2016, 19:00 (CEST)[odpovědět]
Jinak pokud chcete do šablony přidat i podpis, zkuste --~~<noinclude />~~ --Dvorapa (diskuse) 4. 7. 2016, 19:02 (CEST)[odpovědět]
Díky. Ale jsem z toho zmaten, zjevně jsem tady povídal něco jiného, než chci :D (nemám se spoléhat na paměť, ale radši si to ověřit, ach jo). Šablona zjevně funguje. A nemohu si vzpomenout, kde byl problém. @OJJ: Poradíš? --Martin Urbanec (diskuse) 4. 7. 2016, 19:12 (CEST)[odpovědět]
@Martin Urbanec: Mně se zdá, že ne... Mělo to fungovat tak, že třeba {{ExperimentyUP|spam}} mělo vytvořit: byla smazána, protože obsahovala propagační obsah... Atd. Asi nereálné udělat.OJJ, Diskuse 4. 7. 2016, 19:44 (CEST)[odpovědět]
@OJJ: Zkus teď. --Martin Urbanec (diskuse) 4. 7. 2016, 19:50 (CEST)[odpovědět]

┌───────────────────────────┘ @Martin Urbanec: Tak takhle jsem to měl taky. Teď už se s tím netrapte, pak se na to juknu. Asi to opravdu nepůjde, i když jednu možnost bych měl. Tajné :-). OJJ, Diskuse 4. 7. 2016, 20:00 (CEST)[odpovědět]

@OJJ: Ta šablona se musí substovat. Pak funguje. Má pouze první nepojmenovaný parametr, další možností je parametr žena zobrazující text v ženském rodě. --Martin Urbanec (diskuse) 4. 7. 2016, 20:10 (CEST)[odpovědět]
@Dvorapa: Šlo by nějak užít kouzelného slůvka gender, že bychom se zbavili parametru žena? --Martin Urbanec (diskuse) 4. 7. 2016, 20:10 (CEST)[odpovědět]
Nešlo, gender lze použít pouze v systémových hlášeních, už jsem se to jednou snažil řešit na T137717. --Dvorapa (diskuse) 4. 7. 2016, 20:33 (CEST)[odpovědět]
Jinak OJJ, šlo by to, tak jako to jde u té pozvánky. Já ale stále tápu v tom, čeho chcete tedy dosáhnout (v šablonách experimentů jsem se nikdy moc nevyznal). --Dvorapa (diskuse) 4. 7. 2016, 20:33 (CEST)[odpovědět]
Dobře, díky. Mělo se docílit toho, že třeba mimopřispíváte do chemických článků>obsahovala známky propagace. Hezké svátky. OJJ, Diskuse 5. 7. 2016, 05:12 (CEST)[odpovědět]

@OJJ: Všiml jsem si, že jste na tom zapracoval, zatímco já stále moc nechápal, co se po mně chtělo. Funguje vše jak má? Je ještě potřeba s něčím pomoct? --Dvorapa (diskuse) 14. 7. 2016, 21:33 (CEST)[odpovědět]

Funguje! Jinak, nechcete fakt jít do ŽoPSu? Jako čistě technický správce byste se hodil a kdybyste občas nakoukl na RC a bloknul vandaly, bylo by to ještě lepší. OJJ, Diskuse 15. 7. 2016, 06:20 (CEST)[odpovědět]
Možná později, ale s tím blokováním už dopředu říkám, že bych byl opatrný jak rybenka a raději to přenechal na zkušenějších :) --Dvorapa (diskuse) 15. 7. 2016, 06:23 (CEST)[odpovědět]

Zpětná úprava příspěvků

Dobrý večer, kolego, k tomuto, resp. už tomuto, bych chtěl doplnit, že oceňuji Vaši snahu zpětně zmírnit rétoriku, ale protože na Váš příspěvek a hlavně na jeho znění navázala další debata, je to zpětně poněkud nekorektní prostě odmazat a zaměnit tu problematickou formulaci. Bylo by vhodnější ji škrtnout a doplnit novou, i s novým podpisem, z čehož by bylo jasné, že k úpravě došlo až dodatečně a další diskuse není úplně nesmyslná, jak by se mohlo zdát. --Bazi (diskuse) 14. 7. 2016, 21:19 (CEST)[odpovědět]

Mně z mého pohledu nepřijde, že by se následující diskuse zabývala danou formulací, nicméně děkuji za váš návrh na opravu, to je celkem dobrý nápad. Ještě se dodatečně omlouvám, neuhlídal jsem se a ujelo mi to. --Dvorapa (diskuse) 14. 7. 2016, 21:27 (CEST)[odpovědět]
Omluvu přijímám. --Bazi (diskuse) 14. 7. 2016, 22:18 (CEST)[odpovědět]

Bot se zbláznil

Asi byste měl zastavit svého bota, hromadně přidává šablonu Kategorie k zaplnění do kategorií, které prostě zaplnit nejdou, protože není čím.--Rosenfeld (diskuse) 14. 7. 2016, 22:21 (CEST)[odpovědět]

K tomu se připojuji. Opravdu nechápu, podle čeho jsou ty kategorie vybírány. Není to na zablokování bota? --Bazi (diskuse) 14. 7. 2016, 23:18 (CEST)[odpovědět]
@Bazi, Rosenfeld~cswiki: Zdravím, bota jsem na základě žádosti kolegy Rosenfelda na Nástěnce správců zablokoval. Prosím, domluvte se na dalším postupu. Díky. --Jan Polák (diskuse) 14. 7. 2016, 23:22 (CEST)[odpovědět]

Podle [10] :-). Asi... --Martin Urbanec (diskuse) 14. 7. 2016, 23:30 (CEST)[odpovědět]

Kategorie byly vybírány na základě toho, že obsahovaly 1 článek/podkategorii. Takové kategorie jsou většinou na tři věci: k zaplnění, k údržbě nebo ke smazání. Jaké jsou konkrétně nevhodně označené kategorie? Ani na NS, ani zde zatím není lepší vysvětlení, nedokážu si o chybných editacích udělat obrázek. Omlouvám se, pokud jsem způsobil jakoukoliv blbost a prosím o dovysvětlení. Bota jsem zastavil, nebude na tento účel již spuštěn, dokud nenapravím případné chybné editace a neupravím bota, aby je nedělal. Ještě upřesním, že bot měl výjimku na údržbové kategorie s předponou Údržba:, čímž jsem chtěl objevit všechny údržbové kategorie bez dané předpony a údržbové kategorie mimo kategorii Wikipedie:Údržba a provést jejich přejmenování a správnou kategorizaci. --Dvorapa (diskuse) 15. 7. 2016, 00:07 (CEST)[odpovědět]

Kritérium, že kategorie obsahující 1 článek potřebuje zaplnit, je nesmyslné. Mnoho kategorií nepotřebuje žádné články obsahovat, protože především vytváří logickou strukturu, v níž jsou zaplněné až podkategorie. Jen namátkou z těch kategorií, které má ve sledovaných, třeba Leonard Bernstein. Je vcelku pochopitelné, že v samotné kategorii je jen jeho vlastní biografický článek, protože všechna jeho díla jsou obsažena v subkategorii. Takže taková kategorie nepotřebuje nutně něčím zaplňovat. --Bazi (diskuse) 15. 7. 2016, 00:15 (CEST)[odpovědět]
Tato kategorie by měla obsahovat alespoň ještě článek onoho skladatele, pokud nemá být podle mého na smazání nebo ke sloučení. Ten jsem do kategorie doplnil, nyní už obsahuje dvě položky a můj bot by si ji nevšiml, kdyby je obsahovala předtím. Zrovna u této kategorie to je nejlepší příklad, že vypíchnutí kategorie tímto úkonem mělo smysl. --Dvorapa (diskuse) 15. 7. 2016, 06:24 (CEST)[odpovědět]

@Dvorapa: Vzhledem k tomu, že dle svého vyjádření byl bot zastaven, odblokoval jsem, aby ho bylo možné využít pro jiné účely. --Martin Urbanec (diskuse) 15. 7. 2016, 08:28 (CEST)[odpovědět]

ad) „vypíchnutí kategorie tímto úkonem mělo smysl,“ to nemyslíte vážně. Četl jste, kdy se daná šablona vkládá? Do této kategorie je zařazeno málo již existujících článků. Pokud existují dva, tři, čtyři nekategorizované články, tak to ještě není důvod ke vložení šablony. Ale např. pokud z 10+ hesel jsou v kategorii dvě. Máme očekávat další použití bota k podobným akcím? Takže použití, či přesněji zneužití, bota k bezdůvodnému plošnému spamování šablon bez analýzy stavu kategorií (kolik reálně existuje založených hesel), mělo smysl? Věřím, že alespoň někdo činnost bota do budoucnosti pohlídá.--Kacir 15. 7. 2016, 08:41 (CEST) / --Kacir 15. 7. 2016, 08:43 (CEST)[odpovědět]

Možná bude lépe příště udělat nejprve výpis WP:Údržba:Jednočlenné kategorie a zveřejnit na něj odkaz, následně ručně vyházet/zkontrolovat, a teprve poté pouštět bota. Osobně si myslím, že kategorie, které dlouhodobě budou mít jediný prvek (např. jediná opera nějakého autora) jsou na smazání. JAn (diskuse) 15. 7. 2016, 09:32 (CEST)[odpovědět]
I ty mají smysl, protože zapadají do samostatného kategorizačního stromu, tedy nejsou zakládány jen mechanicky kvůli hlavní kategorii (zde kvůli skladateli).--Kacir 15. 7. 2016, 09:41 (CEST)[odpovědět]
@JAn Dudík: Výpis všech kategoriích s jedním členem je na [11], dělal jsem výpis pro kolegu Dvorapa na jeho žádost na mé DS, odkaz výše. --Martin Urbanec (diskuse) 15. 7. 2016, 09:45 (CEST)[odpovědět]
@Kacir: Na jednoclenne kategorie mam podobny nazor jako JAn.
@JAn Dudík: Mel jsem to probrat trochu více. Dvorapa (diskuse) 15. 7. 2016, 10:29 (CEST)[odpovědět]
Máme WP:DOS, stačí ke kategorii založit, a pokud bude souhlas, smazat.--Kacir 15. 7. 2016, 10:37 (CEST)[odpovědět]
Nevím, jestli si tím nepřihodím polínko na svoji hraničku, ale ono je možná lepší označit cca 9 000 kategorií k zaplnění než vytvořit naráz cca 9 000 DoSů. I kdyby se mi to podařilo shrnout do jednoho obsáhlého a dobře seskupit, těch různých případů, různých důvodů, různých příčin a různých důsledků, které bude třeba posuzovat u jednotlivých skupin nebo jednotlivých kategorií je prostě mnoho. --Dvorapa (diskuse) 15. 7. 2016, 14:46 (CEST)[odpovědět]
A to skutečně myslíte vážně, že všech 9 tisíc kategorií je zralých na smazání? --Bazi (diskuse) 15. 7. 2016, 14:59 (CEST)[odpovědět]
Byl mi zde doporučen DoS, tak jsem reagoval na toto doporučení. Nejsem ani delecionista, ani inkluzionista, ale něco mezi. Část z nich je podle mého zralá ke smazání, část je zralá ke sloučení a část je zralá k zaplnění. Netroufnu si odhadovat poměr, ale volil jsem cestu nejmenšího odporu (údržbovou šablonu). Nicméně pokud by na to přišlo, i smazání a zahrnutí článku do nadkategorií by mohlo být řešením, ovšem neprosazuji je. Navíc DoS nemusí být založen pouze s tím, že chci kategorii smazat, ale třeba také s tím, že chci zjistit, jak její existenci vidí ostatní. Jen velmi malé procento jednosložkových kategorií je dle mého v pořádku. Obecně mám opačnou filosofii, že by kategorie pro jediný článek za žádných okolností neměla ani vzniknout, a to ani tehdy, když má 100% pravděpodobnost, že se v budoucnu zaplní. Stejně tak jako zakládám neexistující kategorie až poté, co obsahují nejméně dva články. Nicméně pokud myslíte, že je tento názor chybný, poučte a opravte mě. Máme tohle třebas někde v doporučení? Pokud byste mě přesvědčil, dozaložil bych všechny neexistující kategorie obsahující jeden článek, které jsem dosud ignoroval. --Dvorapa (diskuse) 15. 7. 2016, 15:37 (CEST) (upraveno 15. 7. 2016, 15:43 (CEST))[odpovědět]
To je pak spíš otázka imediatismu vs. eventualismu. Z hlediska imediatistického je pochopitelné, že momentálně prázdná nebo nepříliš zaplněná kategorie je chápána jako problematická, z hlediska eventualistického však nikoli, pokud je součástí širší struktury, která dává smysl, a ne jenom nějakým ojedinělým výstřelkem či slepou uličkou. --Bazi (diskuse) 15. 7. 2016, 15:48 (CEST)[odpovědět]
Tento úhel pohledu je celkem dobrý, já jsem tedy spíše imediatista, jak patrno z mého předchozího příspěvku (a vlastně i tak nějak ze všeho, co dělám). Což není dobré, protože i tyto dva náhledy na věc by asi měly být v rovnováze. --Dvorapa (diskuse) 15. 7. 2016, 16:18 (CEST)[odpovědět]

Zdravím, kolego, shledal jsem, že změny, o kterých se zde mluví, se netýkají stovek, nýbrž tisíců kategorií. Jelikož tento počet dost možná přesahuje deset tisíc, musím konstatovat, že mě to poněkud zaskočilo. Nemyslíte, že tak rozsáhlé změny by bylo vhodné nejdřív prodiskutovat Pod lípou? --Mario7 (diskuse) 15. 7. 2016, 10:03 (CEST)[odpovědět]

Pod lípou bych se určitě zeptal, kdyby to bylo něco většího, ale každý z nás týdně vloží desítky údržbových šablon, já to tady vzal trochu víc hopem, mohl jsem to udělat ručně, měl bych to do konce července hotové taky, ale chybám bych se nevyhl stejnak. Vzhledem k tomu, že většina označených (i neoznačených, botovi ještě trochu zbývalo) kategorií si zaslouží údržbu a zaplnění a jen velmi málo bylo chybně označených, stojím si za tím, že to bylo víceméně v pořádku. --Dvorapa (diskuse) 15. 7. 2016, 14:54 (CEST)[odpovědět]
Pod lípou bych se určitě zeptal, kdyby to bylo něco většího: To není něco většího, když bot vloží šablonu do tisíců kategorií?!?! Jak to můžete srovnávat s vložením několika desítek údržbových šablon týdně?
...většina označených (i neoznačených, botovi ještě trochu zbývalo) kategorií si zaslouží údržbu a zaplnění a jen velmi málo bylo chybně označených: Cože? Po prohlédnutí editací bota bych řekl, že velkou většinu označených kategorií zaplnit nelze, protože žádné vhodné články neexistují. Jaký je smysl mít na stránce takové kategorie šablonu s textem: Do této kategorie je zařazeno málo již existujících článků? To je víceméně v pořádku? Kolega Kacir to vyjádřil přesně: použití, či přesněji zneužití, bota k bezdůvodnému plošnému spamování šablon bez analýzy stavu kategorií (kolik reálně existuje založených hesel).
Vaše reakce víceméně v pořádku mě opravdu zaskočila. Když jsem včera zjistil, co bot provádí, domníval jsem se, že jde o nějaký omyl a že se žádná větší diskuse konat nebude a vy vše uvedete do původního stavu. Což doufám učiníte.--Rosenfeld (diskuse) 15. 7. 2016, 17:33 (CEST)[odpovědět]
Vaše rozhořčení chápu, tak jako rozhořčení všech v této diskusi. Co mi však stále uniká je to, v čem tedy byla chyba, protože jsem zatím dostal pouze jeden jediný konkrétní příklad chybné editace (z těch 9 000 označených, i kdybych přimhouřil oči a řekl, že podobných kategorií je stovka, je to stále 1 %). Nicméně vizte prosím moji diskusi s Bazim výše, kde jsem zodpověděl všechny vaše otázky, které kladete. Nechci se opakovat, ale stručně: Pokud kategorie obsahuje jeden článek a nemůže obsahovat více, pak je a) ke smazání b) ke sloučení c) k zaplnění trochu odlišným způsobem. Já volil cestu nejmenšího odporu. Vše rád napravím, ale rád bych věděl, co a proč napravit. --Dvorapa (diskuse) 15. 7. 2016, 17:59 (CEST)[odpovědět]
Už to trochu začíná být špatný vtip. Kategorie, která má byť jeden nebo dokonce žádný článek, ale přitom má třeba subkategorie, rozhodně není ke smazání ani sloučení, pokud je zařazená ve standardní struktuře a lze výhledově očekávat její další plnění (ať už přímo, nebo plnění subkategorií). Je jistě možné individuálně posoudit některé kategorie jako nezaplněné nebo snad i nezaplnitelné (pak lze uvažovat o DOSu), ale rozhodně se to nevyřeší plošným olepením 9 tisíc kategorií šablonou, která vůbec nemusí být příhodná pro tu kterou kategorii. To je čirá nesoudnost. --Bazi (diskuse) 15. 7. 2016, 18:33 (CEST)[odpovědět]
Nechci pokračovat v diskusi, která nikam nevede, tedy jenom drobnost. Trochu si protiřečíte, pokud lze výhledově očekávat její další plnění, nevidím důvod, proč by neměla obsahovat údržbovou šablonu. Pokud bot provedl pár chybných editací a tisíce dobrých, pak odvedl dobrou práci. --Dvorapa (diskuse) 15. 7. 2016, 18:40 (CEST)[odpovědět]

┌───────────────┘ Pokud si stojíte za tím, že jen velmi málo kategorií bylo chybně označených, pak není nic snazšího, než to dokázat v praxi. Náhodně vybírám 7 položek z jedné strany 70 kategorií a zajímalo by mě, které články je do nich třeba zakategorizovat poté, co bot vložil šablonu – tj. ukažte, jak by měl wikipedista postupovat po vyslyšení výzvy:

 1. Narození v Brtníkách
 2. Narození v Bratronicích
 3. Narození v Bohousové
 4. Narození v Bobnicích
 5. Narození v Bhingaru
 6. Narození v Bountifulu (Utah)
 7. Narození v Arnstadtu
  --Kacir 15. 7. 2016, 18:43 (CEST)[odpovědět]
Myšlenka dobrá, ale asi tomu chtělo přidat trochu detailnější podmínku - pokud jako kandidát vystupuje skupina podobně pojmenovaných kategorií (třeba "shodují se v prvním slově"), nejspíš je to falešná detekce a takové vyřadit, protože to budou systematicky připravené kategorie podle jasného klíče, některé budou plnější, jiné jednočlenné, ale systém nad objemnost. Takže by to chtělo šablony vyházet, zkusit předložit nový seznam k posouzení a pak konat. Chrzwzcz (diskuse) 15. 7. 2016, 19:02 (CEST)[odpovědět]

Jestli se opravdu domníváte, že můj výrok je protimluv, tak jste to skutečně nepochopil. Šablona vyjadřuje přesvědčení, že už existuje nezanedbatelné množství článků, které je záhodno do kategorie zařadit. Já oproti tomu mluvil o tom, že sice nejspíš neexistují, ale výhledově možná vzniknou další články, které by se mohlo v budoucnu hodit sem zařadit. To je právě ten rozdíl mezi imediatistickým a eventualistickým principem. Pokud očekáváme budoucí rozvoj Wikipedie v oblastech, kterých se kategorie týká, není to důvod třeba k jejímu smazání, a přesto třeba v současnosti nemusí existovat vůbec žádné další články, které by se do ní měly zařadit, takže vložení šablony nemá opodstatnění. Šablona se má vložit tam, kde se opodstatněně domníváte, že už existují články dosud v ní nezařazené, které by tam měly patřit. Už si rozumíme? --Bazi (diskuse) 15. 7. 2016, 19:17 (CEST)[odpovědět]

Konečně ano, děkuji za konečně pořádné vysvětlení a omlouvám se za moji dezinterpretaci šablony. Změny u kategorií o jednom článku samozřejmě vrátím. Musím ale zmínit, co s tím bezprostředně souvisí, že jsem ji zároveň předtím odstranil z kategorií, které obsahovaly 20 a více článků (myslím, že to v této diskusi ještě nezaznělo), proto bych chtěl poprosit o posouzení, zda je to tatáž dezinterpretace. Doplním tedy dokumentaci, upřesním znění a doplním i popisek do údržbové kategorie.
Ale pokud to tak má být, pak by šablona neměla patřit ani tam, kam jsem ji přidal roboticky, ani do většiny z původních cca 4 000 kategorií, ve kterých byla už předtím. Domnívám se, že jsem nebyl jediný, kdo tuto šablonu nepochopil, protože si nemyslím, že by takto zaplnit potřebovaly 4 000 kategorií. Rád bych tedy něco navrhl. Šablona by měla být údržbová. Ať už tedy vrátím pouze svoji druhou sérii editací (o 1 článku) nebo i sérii první (o 20+ článcích), stále je šablonou označeno a kategorizováno více kategorií, než je možné jakkoliv projít a takto zaplnit. Nebylo by lepší ji odstranit ze všech kategorií (i z těch původních), případně z drtivé většiny a začít ji s čistým štítem?
PS: Také by mohlo být prospěšné ji přejmenovat a přejmenovat i související údržbovou kategorii, aby název nebyl zavádějící a dostatečně vystihoval účel, ale to už je jen detail, který se může vyřešit až následně. --Dvorapa (diskuse) 15. 7. 2016, 20:00 (CEST)[odpovědět]
Odstranění z kategorií obsahujících 20 a více článků je také chyba. Kategorie může obsahovat třeba 50 článků a může existovat 150 dalších článků, které by tam také měly být, šablona tam tedy patří. --Jowe (diskuse) 15. 7. 2016, 20:06 (CEST)[odpovědět]
Ale vždyť už jsem princip psal ráno a snad nejen já, takže nynější zvolání: „Konečně ano, děkuji za konečně pořádné vysvětlení,“ je dost překvapivé. Stačilo si pozorně přečíst účel šablony.--Kacir 15. 7. 2016, 20:43 (CEST)[odpovědět]

Taková robotická hromadná a sporná akce bez řádného projednání je zcela nepřípustná. Bot je ve vašich rukou nebezpečná zbraň hromadného ničení. Za toto by vám měl být odebrán příznak bota. --Jowe (diskuse) 15. 7. 2016, 19:51 (CEST)[odpovědět]

STOP CHAT Wikipedie není diskusní fórum, respektujte to, prosím. Děkujeme za pochopení. STOP CHAT

Vzhledem k tomu, že jsou různé pohledy na problematiku, doporučoval bych založit ŽoK ohledně jednoprvkových kategorií a případně i ohledně použití příslušné šablony. Fakt je, že nelze přesně určit hranici, kdy už šablonu odstranit, u různých kategorií to bude různé, ale lépe to řešit veřejně, než na soukromé diskusní stránce (byť pachatele). JAn (diskuse) 15. 7. 2016, 20:19 (CEST)[odpovědět]

@Kacir, Bazi, Jowe: Žádný stop-chat. Není to poprvé, co kolega bez jakéhokoliv předchozího projednání dělá poměrně zásadní změny v systému, na kterém naše Wikipedie stojí. Mám za to, že by mu mělo být naznačeno, aby toho již zanechal a pokud možno se věnoval encyklopedické práci. Souhlasí-li mnou upozornění kolegové, nechť se v tomto směru prosím také vyjádří. --Vlout (diskuse) 15. 7. 2016, 20:37 (CEST)[odpovědět]

Nechci nijak snižovat závažnost problému, ale zároveň si nemyslím, že by editace, které jsem provedl, dělaly poměrně zásadní změny v systému, na kterém naše Wikipedie stojí. Údržba je také (poměrně důležitá) encyklopedická práce a bohužel velmi opomíjená. --Dvorapa (diskuse) 15. 7. 2016, 20:54 (CEST)[odpovědět]
@JAn: ŽOK je podle mě zbytečný, stačí se řídit selským rozumem, ale především vždy dopředu vědět kolik skutečně existuje nezařazených článků v té které kategorii. V mnou odkázaných 7 příkladech nemá šablona co pohledávat, protože není co kategorizovat. Takhle naspamovat stovky/tisíce kategorií, to už je skutečně na odebrání příznaku. Harold už očistu začal. Pokud to zpětně neprojede žádný bot, pak se to bude muset udělat ručně. Není to bohužel první podobná akce, která mířila vedle. Takže kolegu varuju dopředu, že při další akci bota zablokuju a požádám o odebrání příznaku.--Kacir 15. 7. 2016, 20:43 (CEST)[odpovědět]
I já myslím, že je ŽoK zbytečný. Ovšem vy jste nepochopil, proč jsem udělal chybu. Nepochopil jsem účel šablony, tudíž jsem nemohl ani ověřit počet nezařazených článků, protože jsem šablonu chápal jako pahýl pro kategorie (u pahýlů přeci také neprověřujeme, kolik informací by v článku ještě mohlo být a bohužel chybí). Neříkám, že to nebyla moje chyba, ale dokud mi Bazi nevysvětlil, k čemu má daná šablona sloužit, netušil jsem, v čem je problém. Moje editace, které roboticky vrátím (jak už jsem se vyjádřil tisíckrát dříve) byla alespoň prospěšná v tom, že odhalila, že název šablony ani údržbové kategorie nevypovídá o jejich účelu a původní text šablony bylo možné snadno dezinterpretovat (což se také stalo a dle mého názoru také nejen mnou), čímž nechci nijak obhajovat chybu, které jsem se dopustil. --Dvorapa (diskuse) 15. 7. 2016, 20:54 (CEST)[odpovědět]
Každému se samozřejmě může stát, že něčemu ne úplně do detailu porozumí, na Wikipedii je celá řada míst a prvků, u kterých to chce důkladné zkušenosti. Ale v tomto případě jde o nebezpečnou kombinaci neporozumění (a neuvážlivosti) se zapojením bota, a to už je při takovém rozsahu následků opravdu problém. Neuvážlivost si člověk ještě může dovolit u jednotlivých ručních editací. Proto bych byl náchylný k podobnému postoji, jaký vyjádřil Kacíř. Nadšení a třeba i novátorské přístupy nejsou nutně špatné, ale všeho s mírou a s citem. --Bazi (diskuse) 15. 7. 2016, 22:31 (CEST)[odpovědět]

Revertační prosazování nedotaženého řešení

Kolego, co kdybyste se nejdřív pokusil domluvit, než šmahem zrevertujete editace, které odstraňovaly dlouhodobě nedotažený nápad rozdělaný jen na Vašem pískovišti? --Bazi (diskuse) 17. 7. 2016, 02:03 (CEST) Když máte otázku, nemusíte ji klást ve shrnutí Vašich hromadných revertů. --Bazi (diskuse) 17. 7. 2016, 02:04 (CEST)[odpovědět]

Já tam tu otázku vložil proto, abych od vás dostal zprávu tady a rovnou v ní dostal i odpověď. Což se stalo, jenom mě nenapadlo, že mi neodpovíte. --Dvorapa (diskuse) 17. 7. 2016, 02:06 (CEST)[odpovědět]
Osobně bych byl už pomalu také pro vrácení původního vzhledu. Zatím totiž jde jen o Vaši představu na Vašem pískovišti, která ještě nezískala podporu komunity. Proto by to myslím nemělo být tímto zvláštním způsobem nasazováno. Doufám tedy, že se s kolegou Bazim dohodnete a nebude nutné, aby se do revertů také zapojil. --Vlout (diskuse) 17. 7. 2016, 02:14 (CEST)[odpovědět]
Některé dílčí nápady nebo připomínky z předchozí diskuse o Vašem záměru U krbu jsem zapracoval do stávající tabulkové hlavičky. Celkový koncept byl ale problematický, nedotažený, nevypořádal se se všemi připomínkami. A jeho další rozvíjení v posledním návrhu na podivnou konstrukci grafu na hlavní Lípu se setkalo se zřetelným odporem. Je nejvyšší čas to odpískat a vrátit se ke starému dobrému osvědčenému řešení. Obzvláště byste své „nejšílenější nápady“ neměl takto silově prosazovat revertováním. --Bazi (diskuse) 17. 7. 2016, 02:21 (CEST)[odpovědět]
Po několika e.k.:@Vlout: Na daném řešení u všech lip kromě hlavní padla shoda wikipedistů pod plamennou lípou (kam bylo přesměrováno i z návrhové lípy), sice ne 100%, našel se jeden odpůrce (Bazi). U hlavní lípy naopak padla shoda na ponechání původního vzhledu a je to celkem pochopitelné (návrh měl mnoho chyb, všechny byly konkrétně zmíněny). Způsob nasazení je nejlepší možný, viz diskuse pod plamennou lípou, kde jsem způsob nasazení vysvětloval. @Bazi: Stojím si za tím, že jsem zapracoval veškeré připomínky, které se objevily. V čem byl problematický a nedotažený, na to se vás ptám pořád dokola (myslím, že v dané diskusi pod plamennou lípou nejméně 5×) a stále se mi nedostává konkrétní odpovědi (offtopic: obecně už mě trochu štve, že na otázky zde občas nedostávám příliš konkrétní odpovědi, čeští wikipedisté jsou občas v tomto ohledu horší, než čeští politici, a to už je co říci). K nejšílenějším nápadům: je lepší, když šílený nápad rovnou smeteme ze stolu pod lípou, než když budeme muset dlouho do noci revertovat jejich realizaci. Proč se to nelíbí vám také stále netuším, ptám se tedy znovu. --Dvorapa (diskuse) 17. 7. 2016, 02:39 (CEST)[odpovědět]
Je patrné, že ta nesoudnost a nechápavost bude obecnější problém, než jen u šablony {{Zaplnit kategorii}}. Je mi to opravdu líto. Spoustu námitek jste odignoroval nebo si je vyložil po svém a zohlednil jen částečně, pouze do té míry, jak se Vám to hodilo/pozdávalo. Zásadní námitky proti konceptu jste ovšem pominul, protože nebyly slučitelné s Vaším záměrem a při jejich zohlednění by byl ten záměr nerealizovatelný. A tak jste dospěl k tomu, že ostatní wikipedisté už se přestali vůbec snažit s Vámi o tom diskutovat, a ze mě jste učinil domněle osobního protivníka. Ten koncept je prostě celkově horší než předchozí, vysvětlení už jste obdržel nejen ode mne v předchozích diskusích, nemá cenu se opakovat, pokud nechcete naslouchat. --Bazi (diskuse) 17. 7. 2016, 02:48 (CEST)[odpovědět]
Jen krátce: Udělám si čas a vrátím tedy i ostatní změny. Nyní se zde sešli tři lidé, kteří proti návrhu protestuje, proč se (kromě Baziho) nevyjádřili i v předchozí diskusi? Nebyl bych na tom pracoval dále, kdybyste mi to zamítli již tam. Naslouchat chci, tisíckrát opakuji, ať mi dáte seznam chyb, které to má a já je zapracuji, tisíckrát volám po připomínkách, které nikde nevidím. Mimochodem (byť jsem to zjemnil) ze všech vašich úkonů doslova vyzařuje, že jsem vám hrábnul do vašeho písečku, což ani nepochází z mojí hlavy, vyjádřili mi to nezávisle na sobě v soukromých diskusích tři různí správci (vím, že to nezní věrohodně, když je nebudu jmenovat, ale nerad bych jim nějak uškodil), a pokud tomu tak není, pak asi naposledy volám po tom, zda byste mi nějaké ty připomínky nenapsal. Přijde mi to jak u blbejch se pořád dokola ptát na to samé a pořád dokola dostávat odpovědi charakteru: nic vám neřeknu! Vaše činnost je velmi přínosná, dokážete usměrnit wikipedisty tak, aby neprovedli pitomost, dokážete kriticky nahlížet na libovolné nápady i úpravy a velmi dobře posoudit, v čem vězí háček, a poté to dobře popsat a konkretizovat, ale občas vám to prostě trochu ulítne a vy se místo toho chováte jak malé dítě, které rázně plácá lopatičkou do písku řvajíc: a ne a ne a ne! Pročítám si dokola už asi po sté původní diskusi a zásadní námitku proti konceptu tam vidím pouze jednu, ne od vás, a ještě byla připojena k souhlasu s tím, že ani aktuální návrh nevadí. --Dvorapa (diskuse) 17. 7. 2016, 11:20 (CEST)[odpovědět]
Já osobně jsem se diskuze neúčastnil a asi ani účastnit nebudu, kromě toho posledního nápadu s jakýmsi zvláštním rozcestníkem mě to až tak „nevybudilo“. Ovšem jsem na původní verzi docela zvyklý, takže nevím, jestli bych vůbec měl potřebu výslovně vyjádřit souhlas s novou. Důležité je, co jsem už naznačil a co také píše kolega Kacir níže, dosavadní stav je matoucí, jakoby to snad již bylo zavedeno. Proto si myslím, že by to mělo být nadále diskutováno tak, jak jste to nakonec zvolil i u oněch rozcestníkových hlaviček (na nutnost probrat každou větší změnu dříve, než ji začnete realizovat, jsem Vás už několikrát upozorňoval). A když vidím reakci kolegy Juandeva níže, je zřejmé, že těch odpůrců bude více, než aby se změna oficiálně nasadila a případně ještě poté nějak upravovala. Vaše nadšení a odhodlání Wikipedii vylepšovat je pozitivní, možná ale že těch změn je už pro ostatní kolegy prostě mnoho. --Vlout (diskuse) 17. 7. 2016, 09:53 (CEST)[odpovědět]

Dobrý den, předně je neudržitelné, aby komunitní stránky jako je Pod lípou, měly v úvodu hlavičky pocházející z podstránky jmenného prostoru Wikipedista: Wikipedista:Dvorapa/Pískoviště/Wikipedie:Pod lípou/Obsah a nikoli k tomu určené stránky Wikipedie:Pod lípou/Obsah. Stav vypořádání námitek či konsenzu k nové verzi jsem nezkoumal, ale přinejmenším podle diskuse výše, námitky existují. Ten stav už trvá měsíc, takže je čas na vrácení podlípových hlaviček. Jejich obsah by se pak měl měnit podle toho, jestli ke změně existuje konsenzus.--Kacir 17. 7. 2016, 05:42 (CEST)[odpovědět]

@Bazi: Asi si tím přihodím další polínko na svoji hraničku, ale kde jste získal konsenzus na uzavření odkazů přispět do závorek? Takové zásadní změny komunitních diskusí byste měl nejprve diskutovat např. pod lípou. --Dvorapa (diskuse) 17. 7. 2016, 11:36 (CEST)[odpovědět]

@Bazi, Juandev: Nechci se v tom už vrtat, abych nedostal další reverty, ale mohli byste prosím doplnit/vrátit popisky, k čemu jednotlivé lípy jsou? Děkuji. --Dvorapa (diskuse) 18. 7. 2016, 01:12 (CEST)[odpovědět]

Je na zvážení, jestli jsou potřebné, resp. jestli je mít jako běžný text, nebo jako popisek k logu lípy. Dvakrát mi připadají zbytečné. A taky je ke zvážení jejich stylizace. --Bazi (diskuse) 18. 7. 2016, 02:43 (CEST)[odpovědět]
Ke stylizaci: Já se je snažil zvýraznit a zestručnit. K jejich potřebnosti: Nutné jsou, viz moje poslední prosba pod lípou, popisky v rozcestníku jsou příliš stručné a popisky k logu jsou spíše drobné tipy a poznámky. Dvakrát totožné se snažíte prosadit pouze vy, když se snažíte zrušit můj tip na šílené nápady a nahradit jej stejným textem jako textem popisku. Rozdílný účel obou textů jsem však již napsal výše. --Dvorapa (diskuse) 18. 7. 2016, 20:26 (CEST)[odpovědět]

Podoba hlaviček stolů Pod lípou

Jelikož je zbytečné diskutovat pod každou jednotlivou lípou, rozjíždím diskusi k Vašim změnám zde.--Juandev (diskuse) 17. 7. 2016, 09:04 (CEST)[odpovědět]

Zaplnit kategorii

Bylo úmyslné odstranit ze šablony {{Zaplnit kategorii}} „Návrhy na doplnění kategorie podle interwiki“? Matěj Suchánek (diskuse) 21. 7. 2016, 14:33 (CEST)[odpovědět]

@Matěj Suchánek: Nebylo, děkuji za objevení, vrátím, i když nevím, zda se pro účel šablony takový odkaz hodí. --Dvorapa (diskuse) 21. 7. 2016, 14:36 (CEST)[odpovědět]
Aha, tak možná bylo, už nevím, protože Mormegilův nástroj mi nefunguje. --Dvorapa (diskuse) 21. 7. 2016, 14:41 (CEST) chyba v odkazu --Dvorapa (diskuse) 21. 7. 2016, 14:49 (CEST)[odpovědět]

Request

Greetings.

Could you create in Czech Wikipedia, the article Demographics of Azerbaijan?

Thank you. -- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) 31.200.22.107 (diskuse)

@31.200.22.107: At first, you could create it too. Secondly, this topic is out of my scope. And finally, please don't ask multiple editors, just add your request to this page. --Dvorapa (diskuse) 27. 7. 2016, 16:00 (CEST)[odpovědět]

Neindexované stránky

Zdravím, kategorii jsem smazal. Z neznámého důvodu však jsou "oficiálně" stránky v nové kat., já je však stále vidím i ve staré kategorii. Zkoušel jsem vyprázdnit "svou" cache, serverovou cache pomocí ?action=purge a i null edit. Můžete se na to, prosím, podívat i Vy? --Martin Urbanec (diskuse) 6. 8. 2016, 21:05 (CEST)[odpovědět]

U indexovaných stránek zas pro změnu zmizely všechny stránky z původní i z té nové. Netuším, v čem je chyba, podívám se na to nejdřív zítra večer, ale spíš až někdy v týdnu. --Dvorapa (diskuse) 6. 8. 2016, 21:32 (CEST)[odpovědět]
Ty indexované jsem ručně deindexoval, proto tam už žádné nejsou. U neindexovaných je nutné provést hromadný purge s forcelinkupdate. Matěj Suchánek (diskuse) 6. 8. 2016, 22:00 (CEST)[odpovědět]
Aha. Mimochodem u těch neindexovaných je mnoho výskytů z uživatelského jmenného prostoru, který je nyní neindexován jako takový, mám to nějak řešit nebo to nechat být? --Dvorapa (diskuse) 6. 8. 2016, 22:05 (CEST)[odpovědět]
Hm, kategorizace je tedy vázána přímo na kouzelné slůvko. Na stavu stránky to jistě nic nemění, tak to asi nechme být, nicméně tu kategorizaci lze v daných jmenných prostorech potlačit. Matěj Suchánek (diskuse) 6. 8. 2016, 22:31 (CEST)[odpovědět]

Bílý

Neměla by v článku "Bílý" přece jen zůstat i kategorie "Rozcestníky"? Není to jen rozcestník příjmení, jak to teď vypadá. Zdraví --Sokoljan (diskuse) 13. 8. 2016, 17:35 (CEST)[odpovědět]

Pokud to neni jen rozcestnik prijmeni, pridejte radeji prislusnou sablonu (sablona Rozcestnik). Moji snahou predtim bylo hlavne nemit nic v kategorii naprimo, nybrz vse kategorizovat skrze sablony. --Dvorapa (diskuse) 14. 8. 2016, 11:12 (CEST)[odpovědět]
Mohu se zeptat proč? Zdraví --Sokoljan (diskuse) 14. 8. 2016, 11:42 (CEST)[odpovědět]
Proč co? Proč jsem tak učinil já nebo proč to máte udělat? Já tak učinil v rámci údržby, kdy v té údržbové kategorii byly tisíce stránek vloženy údržbovou šablonou a jen par natvrdo. Ty jsem kvůli budoucí údržbě buď označil příslušnou šablonou, nebo odebral podle uvážení, zda je to jen rozcestník takový nebo i makový --Dvorapa (diskuse) 14. 8. 2016, 19:56 (CEST)[odpovědět]

Problém jsou právě ty průnikové rozcestníky. Teoreticky něco může být zároveň jméno, příjmení, místopisný název, třípísmenná kombinace a ještě něco dalšího. Takže buď dát do hesla pět šablon (fuj), nebo jen obecný rozcestník (a pak bude chybět v tematických podkategoriích) a nebo dát ty čtyři kategorie ručně (což byl medle doposud preferovaný způsob).

Pokud budu chtít roboticky opravovat rocestníky, bot použije automaticky hlavní kategorii, zbytek se musí trochu pozměnit zadání. A někdy zase operátor chce jet třeba jen místopisné názvy a pak mu tam bude ta jedna stránka chybět.
Tipoval bych, že by bylo vhodné, aby se k problému vyjádřil více lidí (někde pod lípou). JAn (diskuse) 15. 8. 2016, 08:07 (CEST)[odpovědět]
Možná by bylo vhodné ten systém šablon rozcestníků trochu předělat, protože chápu argumenty obou dvou, na druhou stranu pokud určitý rozcestník je zároveň rozcestník příjmení i něčeho jiného, není příliš vhodné, aby měl jen šablonu Tato stránka je rozcestník příjmení a chybělo, že je také rozcestník něčeho jiného. Navíc si tak trochu myslím (i na základě této diskuse), že by ta kategorie neměla být údržbová. Možná by bylo nejlepší udělat z těch několika šablon jednu, která by podle zadaných parametrů vypsala, čeho všeho to je rozcestník a podle nich také kategorizovala do příslušné podkategorie. Nebo to ještě více osekat podobně, jako jsme se zbavili šablon pahýlů, kdy by zbyla opravdu jedna jediná šablona a kategorie na všechno (ta možnost se mně osobně úplně nelíbí, ale také by to bylo řešení). --Dvorapa (diskuse) 15. 8. 2016, 09:55 (CEST)[odpovědět]

Protože jsem nechtěl mít za sebou víc těch textových rámečků, dával jsem vždy jednu šablonu a další kategorii případně doplňoval ručně. Na to jsem se právě ptal, čemu to vadí? Zrušit kategorie rozcestníků bych určitě nechtěl: před dvěma roky jsem všech 3 500 rozcestníků příjmení (podle kategorie) ručně prošel, což by bez rozlišení kategorií prakticky nešlo udělat. Zjistil jsem, že v nich chybělo přes 4 500 článků. To je hloupé v případě, že člověk hledá článek podle příjmení (protože si křestní nepamatuje, píše se různě atd.), neboť pokud ho nenapadne "Hledat", článek nenajde a myslí si, že není. To je nevýhoda (neudržovaných) rozcestníků: kdyby vůbec nebyl, článek by se našel "automatickým hledáním". Jedna šablona s parametry by se mi líbila, ale hezkých pár tisíc existujících šablon by se muselo předělat - není to škoda práce? To byl smysl mé otázky. Zdraví --Sokoljan (diskuse) 15. 8. 2016, 12:22 (CEST).[odpovědět]

Na předělání není nic špatného. Od toho tu jsme, abychom vylepšovali, co se dá, a vytvářeli, co chybí. Ještě jednou zmíním, že mít v rozcestníku příjmení a ještě něčeho jiného jen šablonu říkající Tato stránka je rozcestník příjmení je blbost. Buď tam mít obě (které na sebe mohou navazovat) a nebo jednu společnou. A o tu se klidně a rád postarám, nebude to těžké ani příliš časově náročné. Jen dohodnout formu (víceméně už danou z předešlých šablon). --Dvorapa (diskuse) 15. 8. 2016, 13:39 (CEST)[odpovědět]

templatedata - do docu

Zdravím.

Bot nedal templatedata do /doc podstránky, nýbrž natvrdo do šablony. A doc ignoroval. Asi chybka? Přenesl jsem to do docu... Ikdyž samotnému se mi to tam nelíbí. Hlásim. --Franta Oashi (diskuse) 23. 8. 2016, 23:15 (CEST)[odpovědět]

Bot Templatedata nikam nepridaval a jejich umisteni take nebylo vylozene spatne. --Dvorapa (diskuse) 25. 8. 2016, 08:48 (CEST)[odpovědět]

Vyžádaný seznam šablon

Dobrý den, chtěl jste ode mě seznam šablon, které mají v noinclude kromě šablony dokumentace i něco jiného, vizte můj devátý archiv. Povedlo se mi tento seznam získat (resp zjistit, jak ho vygenerovat). Jakmile se wikikódy šablon s /doc stránkou dostahují, spustím skript a zašlu Vám ten seznam. Tak jen jsem Vám chtěl dát vědět, že na to stále myslím. Předem jen říkám, že jsou mezi těmi šablonami takové, které tam mají šablony jako dlouhodobě zamčeno atp. Také tam jsou komentáře, ale ty jsem si dovolil do zadání dopsat, není ale problém to umazat (je to jeden prostý sed v koloně).

Skripty fungují tak, že napřed předvedou perlem wikitext na malá písmena, pak z výsledku odstraní vše mimo noinclude včetně těch tagů, pak odstraní vše, co odpovídá výrazu <--.*--> (tedy pokud by tam byl nežádoucí obsah mezi dvěma komentáři, bude odstraněn i ten kvůli žravosti hvězdičky), pro jistotu odstraní prázdné řádky a následně výsledek porovnají s řetězcem {{dokumentace}}. Pokud bude návratový kód příkazu nenulový, vytiskne na obrazovku název souboru s testovaným wikikódem bez cesty (který je shodný s názvem šablony). Chcete-li zdrojáky shellskriptů, řekněte si. S pozdravem, --Martin Urbanec (diskuse) 28. 8. 2016, 00:55 (CEST)[odpovědět]

Seznam jsem publikoval na Wikipedista:Martin Urbanec/Random notes/Šablony, které mají v noinclude něco jiného, než dokumentační šablonu a mají doc podstránku (klidně si to přesuňte kam potřebujete, jednejte s tím jako s Vaší podstránkou). Je to čitelné ve wikitextu (de facto txt soubor). S pozdravem, --Martin Urbanec (diskuse) 28. 8. 2016, 16:48 (CEST)[odpovědět]

Děkuji, teď jsem mimo a navíc mi asi umřel PC, takže využiji později. Mimochodem co se týče seznamu článků pro kurz, myslím na to a mrknu na to co nejdřív (zatím to naštěstí nespěchá). --Dvorapa (diskuse) 30. 8. 2016, 03:35 (CEST)[odpovědět]

Šablona:Metakategorie

Zdravím. Je fakt, že šablona Šablona:Metakategorie zde má či měla opravdu velmi široké využití, tedy spíše použití. Včetně toho, že jí byly (chybně) označeny i desítky kategorií, které (a zcela správně) obsahují desítky článků, anebo kategorie, které články aktuálně neobsahovaly jen proto, že jejich obsah byl až hypervytříděn (tj. byly, nikoliv nezbytně, vytovřeny podkategorie třeba i pro jeden článek).

Domnívám se, že toto označení by nemělo být používáno pro každou vyšší kategorii, u které bychom rádi poprosili, aby uživatelé obsah pokud možno třídili do podkategorií, i když samozřejmě některé z takových kategorií lze uklidit "beze zbytku", tj. tak, že přímo v ní žádný článek není. Pro takové kategorie, je-li nějaké označení nutné, je vhodná šablona {{Frekventovaná kategorie}}, popřípadě je možné ji mít ve dvou variantách: jednu pro kategorie, které vyžadují trvalou péči a třídění obsahu, a druhou pro kategorie, kde je aktuálně bordel, který je jednorázově třeba uklidit.

Druhou otázkou je, zda má smysl šablonou {{Metakategorie}} označovat údržbové či monitorovací kategorie, do nichž jsou kategorie (či jiné stránky) zařazovány jen pomocí šablony. Tam by to spíš chtělo řešit úplně jinou šablonou, která bude varovat před přímým vkládáním stránek (popřípadě instruovat boty, aby z té kategorie přímo vložené stránky odstraňovaly). Je-li třeba zabránit vkládání článků, to by asi měla ošetřovat spíš podmínka v té vkládací šabloně.

Obecně je tu pak otázka, k čemu vlastně má šablona {{Metakategorie}} sloužit. Třeba v Commons (kde se používá právě jen pro ten specifický druh kategorií "něco podle něčeho") má zcela konkrétní praktické účely. Jednak brání botům, kteří automaticky kategorizují nekategorizované obrázky, aby do těchto kategorií něco vkládaly, a za druhé pomocí parametrů třídí ty "pravé" metakategorie (tj. ty kategorie zvláštního druhu, které z principu obrázky obsahovat přímo nemohou) do kategorií podle kritéria (tj. plní jimi údržbové ploché kategorie "kategorií podle země", "kategorií podle sériového čísla" atd.

Máte nějakou představu, jestli na české Wikipedii tato šablona něčemu konkrétnímu slouží, například jestli nějaký bot tyto kategorie pak kontroluje anebo podle přítomnosti této šablony řídí svoji činnost? Protože označovat touto šablonou třeba údržbové kategorie, do kterých stejně nikdo nemá důvod žádný článek dávat, mi připadá poněkdu zbytečné a samoúčelné. A označovat jimi normální tématické kategorie a snažit se tou šablonou pouze říkat "prosím, udržujte v této kategorii pořádek" také není úplně správné použití. --ŠJů (diskuse) 29. 8. 2016, 13:36 (CEST)[odpovědět]

Nápad automatického třídění do kategorií podle dělení se mi zdá dobrý. Zrealizuji, jestli se k tomu dostanu. --Dvorapa (diskuse) 30. 8. 2016, 03:31 (CEST)[odpovědět]

Kategorizace podle čísel - výklad

Váš návrh pod lípou, jsem podpořil aniž bych jej poctivě četl, protože jsem usuzoval, že se týká tohoto: https://phabricator.wikimedia.org/T8948 . Já jen jestli se bavíme o tomtéž, protože jsem četl originál, co je na metě a pochopil to jinak, z toho, co tam píšou:

When categories are sorted, numbers are not treated as numbers but rather as numerical characters. This means that 100 comes before 27, because 1 comes before 2 (en:Category:English-language films). This makes them more difficult to read, as it doesn't reflect how humans think about sorting. We need to treat numbers like numbers.

Prostě články (Antonovy) v kategoriích půjdou vzestupně, protože čísla nebudou vyhodnocována každé zvlášť jako znak, ale dohromady jako číslo. Čili Antonovy zůstanou pod A, ale nebudou zde jako

Antonov An-2
Antonov An-218
Antonov An-22
Antonov An-225
Antonov An-24
Antonov An-26
Antonov An-28
Antonov An-3
ale jako
Antonov An-2
Antonov An-3
Antonov An-22
Antonov An-24
Antonov An-26
Antonov An-28
Antonov An-218
Antonov An-225

Na jiné články (neobsahující čísla) to nebude mít vliv - což je něco jiného, než jste popsal a čemu Uživatel:Packa nerozumí (a já po důkladnějším přečtení vašeho návrhu také ne). Pokud jsem to špatně pochopil, tak vás prosím o vysvětlení. Díky. --Wesalius d|p 27. 9. 2016, 08:57 (CEST)[odpovědět]

Asi jste to pochopil správně, ale upravil jsem ten návrh tak, aby to bylo srozumitelnější. --Dvorapa (diskuse) 27. 9. 2016, 14:28 (CEST)[odpovědět]

Měnění dějin

Ahoj, adresoval jsem ti komentář ve shrnutí editace, kterou jsem zčásti zvrátil tebou nedávno provedenou změnu v jednom ze zápisů z brněnských wikisrazů. Prosím neber to příliš osobně, nebylo to myšleno nijak zle a spíš se ukazuje, že je to obecnější problém, na který může kdykoliv narazit i kdokoliv jiný. Stránka jako zápis ze srazu, která je i datovaná a popisuje stav aktuální k určitému konkrétnímu období, by až na technické výjimky neměla být aktualizována, protože tím by se podkopával samotný její smysl – být zápisem dokumentující dění a diskuze na jedné konkrétní události v minulosti. Když se v zápisu třeba píše, že na Wikipedii dosud něco chybí, taky to pak už nikdo nemaže v okamžiku, kdy to do Wikipedie někdo doplnil. Je ale asi trochu těžké najít hranici, to souhlasím. Uvažuji, že bych na tu stránku doplnil nějakou šablonu typu „archiv“ či „historické“, ale nepřišlo mi to zatím nutné, tím spíše řešit to nějakými polozámky. Tak je z toho zatím jen takovéto zamyšlení. S pozdravem Blahma (diskuse) 3. 11. 2016, 19:48 (CET)[odpovědět]

Aha, já se divil, co je to za stránku, ale neměl čas se tím moc zaobírat. Díky za nápravu. --Dvorapa (diskuse) 3. 11. 2016, 21:57 (CET)[odpovědět]

Náhled a shrnutí

Pro Vaši informaci

Dobrý den, děkuji za Vaše příspěvky. Zároveň Vás však prosím o častější používání tlačítka Ukázat náhled. To Vám ukáže, jak bude článek vypadat po Vašich úpravách, aniž by se úprava uložila. Až budete mít pocit, že jsou Vaše úpravy hotovy, vyplňte do pole shrnutí editace stručný popis provedených změn a změny uložte.

Uložením zároveň dáváte najevo, že další změny v nejbližších okamžicích neplánujete a že se jiní wikipedisté mohou pustit do dalších úprav, oprav a doplnění článku. Každá uložená změna se zapisuje do historie článku a do seznamu posledních změn na Wikipedii. Při častém ukládání se tyto zbytečně přeplňují a znepřehledňují. Hrozí také riziko, že dojde k tzv. editačnímu konfliktu, tedy stavu, kdy dva wikipedisté editují tentýž článek zároveň. Děkuji za pochopení. --Jan KovářBK (diskuse) 10. 11. 2016, 15:07 (CET)[odpovědět]

Pro Vaši informaci

Dobrý den, díky za Vaše příspěvky. Chci Vás však poprosit o pokud možno výstižné vyplnění shrnutí editace před uložením úprav. Je velmi žádoucí, aby měli ostatní wikipedisté představu, čeho se Vaše změny týkají. Umožníte tak snazší dohled nad stránkou posledních změn, ale i budoucí nalezení konkrétní změny v historii článku.

Registrovaní uživatelé mají navíc možnost si ve svém nastavení v sekci Editace zatrhnout položku Upozornit při vložení prázdného shrnutí editace a systém pak každé nevyplněné shrnutí před konečným uložením změn připomene. Děkuji za pochopení. --Jan KovářBK (diskuse) 10. 11. 2016, 15:07 (CET)[odpovědět]

@Jan Kovář BK: Co se děje? --Dvorapa (diskuse) 10. 11. 2016, 15:08 (CET)[odpovědět]
Prosím, používejte to. Dělal jste někdy patrolu? Opakované editace v řadě za sebou jsou opravdu nepříjemné. Zároveň si uvědomuji, že jsem mohl napsat prostý text a ne oficiální šablonky. Pokusím se na to myslet. Děkuji za pochopení. --Jan KovářBK (diskuse) 10. 11. 2016, 15:11 (CET)[odpovědět]
Používám v maximální možné míře, nejsem si vědom, že bych na to někdy v poslední době zapomněl, i když jsem to nevědomky udělat mohl. Každopádně díky za výstrahu, budu se hlídat. --Dvorapa (diskuse) 10. 11. 2016, 15:17 (CET)[odpovědět]

Commonscat místo Commons

Zdravím. Takováto náhrada určitě není správně, robot měl testovat, zda se na stránce už šablona {{commonscat}} nenachází. Prosím o kontrolu všech editací Vašeho bota a nápravu chyb. Děkuji. --Vachovec1 (diskuse) 12. 11. 2016, 00:03 (CET)[odpovědět]

Kontrolu, kterou požadujete, jsem již udělal, proto mě překvapuje, že jste našel něco chybně, ale opraveno. --Dvorapa (diskuse) 12. 11. 2016, 00:08 (CET)[odpovědět]
Koukal jsem na to, a v řadě případů příslušná galerie na Commons vůbec neexistuje. Napsal jsem kvůli tomu JAnu Dudíkovi, který do článků šablonu {{commons}} zhruba před půlrokem hromadně přidával. --Vachovec1 (diskuse) 12. 11. 2016, 01:33 (CET)[odpovědět]
V té době také občas přidal šablonu do článku, ve kterém již byla, i to jsem včera řešil a opravoval. Děkuji, že jste mu napsal. --Dvorapa (diskuse) 12. 11. 2016, 09:17 (CET)[odpovědět]

IRC help kanál

Zdravím, onehdá jsme se bavili o IRC help kanálu. Na enwiki to takhle funguje, vizte en:Wikipedia:IRC help disclaimer. Jen informuji. Otázkou je, zda má smysl tohle zkoušet u cswiki vytvořit, ale nebráním se :). --Martin Urbanec (diskuse) 21. 11. 2016, 21:34 (CET)[odpovědět]

V podstatě jednodušší přístup, než o co jsme se pokoušeli my, když jsme chtěli IRC vecpat do rámečku přímo na stránce vpravo dole. Jenom nemohu tu starší diskusi najít. Jsem pro, je to výhodná alternativa k WP:POMOC. --Dvorapa (diskuse) 22. 11. 2016, 05:22 (CET)[odpovědět]

Danny B

Na wv je získal na základě konsenzu komunity a žádosti u stewardu. Později se ale začali dít věci a objevovat sskutečnosti, které to celé činní problematické :

 1. práva dostal na určitou činnost po jejímž dokončení měl práva vrátit což ale neučinil
 2. práva užíval způsobem, který narusoval chod projektu. Normálně přesouvá projekt vývojář. Danny si ale vymohl, ze projekt přesune sám. To mu ale trvalo 2 měsíce. Když má studijní skupina 5 stránek na jedné doméně a druhých 10 na jiné, tak je to problém
 3. zastrasoval mě, když jsem si chtěl o práva požádat ; 2x "zařídil" odebrání mich práv, klamaje přitom stewarda
 4. nebyl komunitě napomocen a žádostem o import nevyhověl --Juandev (diskuse) 1. 12. 2016, 15:18 (CET)[odpovědět]
Super, to by byla asi druhá štace, kde bych rozběhl diskusi a hlasování na téma odebrání nadbytečných práv. Dokážete dohledat jeho žádost o práva na wv? --Dvorapa (diskuse) 1. 12. 2016, 15:23 (CET)[odpovědět]
Transparentní diskuse k tomu neexistuje. Pouze vznikl konsenzus, aby byl správce a byrokrat. Transparentní žádost ke stewardům jsem nedohledal, ale můžete se zeptat kolegy Zirlanda, který mu ta práva přidělil.--Juandev (diskuse) 1. 12. 2016, 16:27 (CET)[odpovědět]
Kolegy Zirlanda už se (aspoň na cswiki) asi nezeptám, ale každopádně díky moc za odkazy. --Dvorapa (diskuse) 1. 12. 2016, 16:45 (CET)[odpovědět]

kategorizace šablon

Je vážně nutné kategorizovat pracovní forky šablon? ;-) JAn (diskuse) 12. 12. 2016, 13:04 (CET)[odpovědět]

@JAn Dudík: Netušil jsem, že jde o pracovní fork, automaticky mi vyskočila jako nekategorizovaná, tak jsem ji zakategorizoval, jak mi to přišlo. Máš pravdu, že to možná úplně nutné není, jenom mi tedy bude viset jako jediná nekategorizovaná. Nebo vytvoř pro takové pracovní odnože novou kategorii, údržbovou, klidně s cedulí a skrytou (i když stačí asi použít i {{pracuje se}}). Samozřejmě revertuj s odvahou. --Dvorapa (diskuse) 12. 12. 2016, 13:53 (CET) (upraveno 12. 12. 2016, 13:55 (CET))[odpovědět]

Příznivější šablona vítejte

Dobrý den, nechtělo by se Vám znovurozjet diskusi o nové podobě šablony vítejte? Mám dojem, že Vaše verze z Vašeho pískoviště je mnohonásobně lepší, než současná. Jestli můžu prosit, směřoval bych diskusi spíše na WP:PL pro přitažení více lidí. Ještě bychom možná mohli navrhnout zkusit to přepnout na dva tři měsíce a zjistit, zda to něco udělalo. Ještě pingám kolegu, který se o potřebě vylepšení šablony zmínil mě do Skypu. --Martin Urbanec (diskuse) 17. 12. 2016, 16:54 (CET)[odpovědět]

@Martin Urbanec: Rád bych, naposledy se řešily už jen drobné věci, jako např. barvy nadpisů vpravo. Já jsem ale v mezičase při překladu zjistil, že to není tak hezké, jak mi to (jako francouzsky nerozumějícímu) připadalo v první moment. Aktuální podoba je přímý a doslovný překlad, ale bylo by asi dobré si to vzít jen jako inspiraci a přátelskost šablony ještě zvýšit. Diskusi klidně začnu (nebo začněte), mohlo by se vyjít i z diskusí, které jsem zakládal tehdy. --Dvorapa (diskuse) 18. 12. 2016, 15:36 (CET)[odpovědět]
Dobrý den, chci Vám jen říci, že jsem ve své dílně začal upravovat Vámi započatou šablonu pro nováčky. Zatím jsem pokročil jen tak, že jsem zkopíroval ten překlad a tu Vaši vícebarevnou verzi těch odkazů v pravo:-) Pravdu máte jistě v tom, že ten text je třeba upravit, otázka je ovšem jak - nevím, jak udělat tu šablonu co nejpřátelštější. Dle mého názoru by bylo vhodné udělat to rozbalovací - aby si to wikipedista mohl schovat, z mé zkušenosti je tato šablona nováčka spíše vyděsí, než aby mu pomohla. Návrh se pokusím vytvořit do Vánoc, jinak ta zkopírovaná verze je zde. ---Vojtasafr (diskuse) 19. 12. 2016, 21:59 (CET)[odpovědět]
@Vojtasafr: Jsem rad, ze mam v teto moji snaze takove pomocniky, spolecne to urcite dotahneme do konce. Jen prosim rozbalovaci ne, ne kazdeho napadne to rozbalit. Tou pratelskosti sablony jsem myslel hlavne text diskusniho prispevku ve smyslu mene pravidel (ty jsou preci vpravo v menu), avsak vice textu "od srdce". Neco ve stylu: "Ahoj, vsiml jsem si, ze jsi zkousel editovat takove a makove clanky, vpravo ti posilam par uzitecnych stranek dozacatku, Kdyby cokoliv, muzes mi napsat, rad se vsim pomuzu." V tomto duchu jsem zkusil napsat nejprve pozvanku do chemickeho WikiProjektu a myslim, ze to je dobra cesta, jak nove editory prvne oslovit, nalakat, pomoci jim v zacatku apod. --Dvorapa (diskuse) 19. 12. 2016, 22:39 (CET)[odpovědět]
A není už trochu divné překládat i šablonu vítejte? OJJ, Diskuse 20. 12. 2016, 06:28 (CET)[odpovědět]
Co je na tom divneho?:) ja si ji tedy prelozil jen pro inspiraci a abych vedel, o cem ta francouzska mluvi, ale jinak bych se chtel drzet spise toho konceptu (viz diskuse tam). --Dvorapa (diskuse) 20. 12. 2016, 10:25 (CET)[odpovědět]
Myslím, že starý návrh vypadá lépe a měli bychom si zachovat taky něco vlastního, ne jen vše bezmyšlenkovitě přebírat. OJJ, Diskuse 25. 12. 2016, 13:18 (CET)[odpovědět]
Ono to neni bezmyslenkovite, mnoho wikipedistu si na aktualni podobu stezovalo, vcetne me. --Dvorapa (diskuse) 25. 12. 2016, 19:22 (CET)[odpovědět]
Mně to přijde nevhodné. Samotný text je přesycen POVy, které by neměly být v článcích a dle mého názoru ani v šablonách, navíc nevím, co si od šablony chcete přislíbit; stejně se editoři budou chovat stejně a pod šablonou vkládat chyby, což spíš uživatele znechutí (jako zpočátku mě). Nedovedu si představit pod tím číst třeba {{subst:významnost autor}}. Měli bychom spíš psát tipy pro dospělé lidi, než zaplnit stránku úžasností Wikipedie, aby posléze uživatel zjistí, že to není takové, jak to na první pohled vypadá. A vzhledem k tomu, že nám tu funguje toto už léta nemám potřebu to měnit; koneckonců jako celý vzhled Wikipedie, do čehož jste se obul, třebaže s tím ne každý souhlasí. OJJ, Diskuse 26. 12. 2016, 06:28 (CET)[odpovědět]
No zrovna s touhle zmenou souhlasi celkem dost wikipedistu. Nevim, jak to myslite s tim POVem, ale jak pisu vyse, text nove sablony je zatim jen cisty preklad, ktery se bude dale upravocat pro nase potreby. Ja si treba naopak nedovedu predstavit, jak byste Vyznamnost vlozil pod soucasnou sablonu Vitejte. Navic se to ani moc nedela, bohuzel, novacek dostane hned vystraznou sablonu a cau. O tom, ze mame nejake stranky napovedy se tak nemusi ani dozvedet. --Dvorapa (diskuse) 26. 12. 2016, 10:45 (CET)[odpovědět]
@[[Wikipedista:Vojtasafr (diskuse)|Vojtasafr (diskuse)]]:Samozřejmě, to mě napadlo - šlo by spíše to to, že by tam byl kratičký odstavec ohledně wikipedie atd. a poté by tam bylo např. "Pokud chcete vědět více, klikněte na tlačítko rozbalit." Třeba. Bylo by réž dobré počítat s tím, že "nováčci" nevědí, co od WP čekat. Pamatuji si, že jsem si zpočátku myslel, že si budu někde kutit něco na článku, a nikdo si toho nebude všímat. Neměl jsem nikdy potuchy o tom, že existuje něco jako podlípa, že je komunita takto aktivní, že existují wikisrazy, ArbCom, správci byrokraté. A poté mě někdo vyděsil nějakým rámečkem, ve kterém byla spousta informací, které jsou pro úpravy "starých" článků o MHD v Teplicích zcela zbytečné. Tal jsem so opět rozepsal. Nicméně se zkusím vžít do role nováčka a předělat tu šablonu, aby nešokovala, ale pomohla:-) ---Vojtasafr (diskuse) 20. 12. 2016, 15:08 (CET)[odpovědět]
Smele do toho, ale s tim rozbalocanim radeji ne, pokud to ma byt diskusni prispevek (misto dosavadniho ramecku), tak vubec. Postaci myslim uplne odkaz (tucny) treba na WP:Úvod. --Dvorapa (diskuse) 20. 12. 2016, 18:23 (CET)[odpovědět]
2017

Kategorie:Wikipedie:Vybrané poslední změny

Dobrý den, můžu Vás požádat o vysvětlení, jak s tou kategorií souvisí WikiProjekty vědy, popřípadě jak s ním souvisí wikiprojekt Masarykova univerzita? Já si její název vykládám tak, že obsahuje poslední změny, které jsou nějakým způsobem vybrané. Ať už je to pomocí tématu anebo pomocí jmenného prostoru. Wikipedie:Poslední změny/Diskuse nebo Wikipedie:Poslední změny/Diskuse/Anonymní s MU vůbec nesouvisí, tedy s výjimkou osoby autora. S pozdravem, --Martin Urbanec (diskuse) 1. 1. 2017, 11:17 (CET)[odpovědět]

Kategorie obsahuje jednu stránku, která přísluší k WikiProjektu. Jestli nelze odebrat/změnit/přejmenovat kategorii, do které stránka patří, pak lze alespoň kategorii správně zatřídit. Podle toho jsem se řídil --Dvorapa (diskuse) 1. 1. 2017, 11:22 (CET)[odpovědět]
Ale samozřejmě ESO, asi to není úplně šťastné řešení. --Dvorapa (diskuse) 1. 1. 2017, 11:51 (CET)[odpovědět]

Kategorie:Nepřirozené živočišné taxony

Nějak se naše editace pletou dohromady. --OJJ, Diskuse 6. 1. 2017, 10:59 (CET)[odpovědět]

Zkuste aktuální verzi (pozor na WP:CACHE), jestli tamta nefungovala, tahle by měla. --Dvorapa (diskuse) 6. 1. 2017, 11:01 (CET)[odpovědět]
Některé články nemají taxobox vůbec a už vůbec ne parametr taxon! --OJJ, Diskuse 6. 1. 2017, 11:02 (CET)[odpovědět]
Aha, to jsem netušil, pak tedy mohou být do kategorií přidány. Neměl by být takový parametr povinný (nebo alespoň kontrolován)? Když už určuje i barvu infoboxu? --Dvorapa (diskuse) 6. 1. 2017, 11:05 (CET)[odpovědět]
Teď do toho nerýpej(te), já teď jdu na oběd, za půl hoďky jsem zpátky a pořešíme to, než nastanou nějaké škody. OJJ, Diskuse 6. 1. 2017, 11:06 (CET)[odpovědět]
Já jdu také vařit a rýpat do toho víc nebudu, dokud se nedozvím, jak to s tím taxonem, říší a nepřirozeností taxonu, jejich parametry a kategoriemi vlastně má být. --Dvorapa (diskuse) 6. 1. 2017, 11:09 (CET)[odpovědět]
Třeba vůbec nechápu, proč by se nepřirozené taxony měly dělit na živočišné a neživočišné (spíš bych je dělil podle společného předka). Také pochybuji (možná stejně jako vy), že by to mělo být automaticky infoboxem, ale nejsem biolog, řídil jsem se požadavkem na WP:POMOC. --Dvorapa (diskuse) 6. 1. 2017, 11:14 (CET)[odpovědět]
To já taky ne, ale než se k něčemu dostaneme, do Tebou editovaných článků BOTem přidej do taxoboxu | taxon = nepřirozený ([[Parafyletismus|parafyletický]]). Tak uděláme kus, zbytek se mi zobrazí přes rollback a revertnu chyby. --OJJ, Diskuse 6. 1. 2017, 11:36 (CET)[odpovědět]
Kde byl taxobox HotovoHotovo Hotovo.. Kdyby byl potřeba seznam, kde nebyl, rád poskytnu. --Dvorapa (diskuse) 6. 1. 2017, 11:54 (CET)[odpovědět]
Vypadá to, že hotovo. Díky za spolupráci, --OJJ, Diskuse 6. 1. 2017, 11:58 (CET)[odpovědět]

Žádost o pomoc

Zdravím, měl bych na Vás prosbičku. Vytvořil jsem pomocí databáze na Toolforge seznam článků, kterým evidentně chybí šablona překlad (je k dispozici na https://tools.wmflabs.org/urbanecmbot/test/preklads.txt). Pomohl byste mi do těch článků tu šablonu přidat? Pokud by to byl skript bez uživatelské intervence, šel by spouštět pravidelně a nemuseli bychom nováčky překládající pomocí CT buzerovat, aby ji přidávali. Předem děkuji, --Martin Urbanec (diskuse) 7. 1. 2017, 13:41 (CET)[odpovědět]

Rád vytvořím skript bez uživatelské intervence (stačí pravidelně spustit na připravený seznam). Chápu to správně, že do článků vlevo se vloží text vpravo? Bohužel to nebude ihned, ale asi až příští týden. Mimochodem u Rozpadových řad už jsem to opravil. Kdybyste si vzpomněl ještě na nějakou prosbu, kterou jste na mě v minulosti měl a já na to úplně zapomněl, dejte vědět, jsem hlava děravá. --Dvorapa (diskuse) 7. 1. 2017, 14:07 (CET)[odpovědět]
Mimochodem „buzerace“ v tomhle případě je i tak celkem vhodná, mimo CT se šablona překlad stejně vkládá taky, takže jakmile se uživatel rozhodne přeložit stránku mimo CT (třeba šablonu), měl by o šabloně překlad a jejím použití stejně dle mého vědět. --Dvorapa (diskuse) 7. 1. 2017, 14:10 (CET)[odpovědět]
Ten skript má do článku v prvním poli seznamu vložit pod nadpis reference, ale nad tag <references /> šablonu v druhém poli. Nadpis může být druhé nebo třetí úrovně (ta se má zachovat). Pokud tam neexistuje ani nadpis, ani tag, vloží se nadpis Reference nad nadpis Literatura (nadpis bude stejné úrovně, jako nadpis Literatura, tzn. pokud je nadpis Literatura zapsán jako === Literatura ===, bude nadpis Reference zapsán jako === Reference ===; to platí i u dalších případů) a pod nově vložený nadpis Reference se vloží šablona. Pokud tam není ani nadpis Literatura, vloží se nadpis Reference nad nadpis Související články (opět stejné úrovně) a pod nadpis Reference se vloží šablona. Pokud tam není ani nadpis Související články, vloží se nadpis Reference nad nadpis Externí odkazy (stejné úrovně) a pod nově vložený nadpis se vloží šablona ze seznamu. Pokud tam není ani nadpis Externí odkazy, nadpis Reference se vloží pod nadpis Poznámky. Pokud tam není ani ten, vloží se na konec článku jako druhoúrovňový. Na [12] jsem publikoval svůj pokus o přidání sekce reference a souvisejícího tagu. Potřeboval bych to ovšem ještě doplnit o vložení té šablony překlad. Díky za pomoc. K té buzeraci, je to nutné až tehdy, pokud by začali překládat mimo CT. V rámci překládání v CT to nutné není, pokud ovšem bude tento bot běhat. --Martin Urbanec (diskuse) 7. 1. 2017, 14:56 (CET)[odpovědět]
Já to pochopil už předtím :D proto píši, že se k tomu dostanu až v týdnu. Proč šablonu nevkládá přímo CT? A jaktože to v CT nutné není? Je to překlad jako překlad ne? --Dvorapa (diskuse) 7. 1. 2017, 14:59 (CET)[odpovědět]
Aha, omlouvám se. Vývojáři tvrdí (a mají pravdu), že stačí, když je informace dostupná u článku. Tedy stačí, pokud je informace o překladu ve shrnutí editace. Ovšem zvyk je na cswiki vložit to i ke článku dostupněji ke čtenářům (ta šablona navíc i vkládá šablony do kategorií, takže je možné spočítat počet přeložených článků dle jazyka), což nástroj nerespektuje. --Martin Urbanec (diskuse) 7. 1. 2017, 15:04 (CET)[odpovědět]
Chápu vývojáře, ale pokud je to na cswiki tak jak je, můžeme je alespoň poprosit, jestli by pro cswiki neudělali výjimku? Nebo alespoň žeby se zobrazilo varování před uložením překladu nebo tak něco...Takovéhle napravování chyb softwaru různými externími skripty se mi z dlouhodobého hlediska nezdá vhodné. To abychom na Toolforge pomalu založili projekt Cswiki scripts to fix bugs in MW by ourselves. --Dvorapa (diskuse) 7. 1. 2017, 15:15 (CET)[odpovědět]
Můžete se na to klidně zeptat i pod lípou, myslím si, že mnoho lidí nebude proti požadavku na vývojáře v tomto ohledu (navíc tím budete mít pro vývojáře doklad konsensu komunity). --Dvorapa (diskuse) 7. 1. 2017, 15:19 (CET)[odpovědět]
Já si tak trochu myslím, že odpoví něčím ve smyslu "This isn't a bug but a feature". On totiž nástroj, který neslouží k vkládání šablony překlad nepracuje chybně. Mimochodem, konsensus negarantuje provedení změny. Nadační systémoví administrátoři mají i ve změnách nastavení ultimátní autoritu. Stejně i při vývoji softwaru. Ale zkusit se to může. --Martin Urbanec (diskuse) 7. 1. 2017, 15:32 (CET)[odpovědět]
@Martin Urbanec: Kód jsem tedy připravil, ale předpokládá běh v Pythonu 3.5+ (nevím, pod jakým to poběží). Také předpokládá, že ten vygenerovaný soubor je v utf-8 (lze změnit jednoduchým zásahem do kódu). Spustíte jednoduše python pwb.py 20170109-preklad -file:soubor_jen_s_názvy_článků.txt -search:'-hastemplate:překlad', jak jste asi zvyklý. Všiml jsem si jen, že některé jsou v souboru vícekrát, proto ten parametr hastemplate. Zkuste to, jestli to něco nerozbíjí apod., pročtěte regexy, jestli tam nemám něco chybně a ptejte se, kdyby něco nebylo jasné. Mně to na několika testovacích článcích z toho souboru fungovalo perfektně. --Dvorapa (diskuse) 9. 1. 2017, 17:49 (CET)[odpovědět]
Zdravím, díky moc. Narazil jsem na tuhle error. --Martin Urbanec (diskuse) 9. 1. 2017, 18:42 (CET)[odpovědět]
Jasně, na tom řádku cca 164 (jak se nahrazuje v případě kategorie) má být \1 místo \2. --Dvorapa (diskuse) 9. 1. 2017, 18:51 (CET)[odpovědět]
A u portálů/autoritních dat také. Opravený kód. --Dvorapa (diskuse) 9. 1. 2017, 18:54 (CET)[odpovědět]
Díky za opravu, testuji. --Martin Urbanec (diskuse) 9. 1. 2017, 19:03 (CET)[odpovědět]
Ještě jedna prosbička k tomuhle skriptu, ta kontrola z nějakého důvodu nefunguje. Nešlo by tam přímo do kódu dát něco jako -excepttext:'{{Překlad' (popř -excepttext:'\{\{Překlad', teď si nejsem jist, zda se závorky musí escapovat)? --Martin Urbanec (diskuse) 14. 1. 2017, 09:28 (CET)[odpovědět]
Jojo, omlouvám se, to je chyba v MediaWiki, kterou nebyl za x let nikdo schopný vyřešit, použijte: python pwb.py 20170109-preklad -file:soubor_jen_s_názvy_článků.txt -search:'-insource:/\{\{Překlad/i'. --Dvorapa (diskuse) 14. 1. 2017, 09:43 (CET)[odpovědět]
Díky, ale nefunguje. --Martin Urbanec (diskuse) 14. 1. 2017, 09:46 (CET)[odpovědět]
To je divné, mně také ne, u žádného skriptu mi to dnes nefunguje, ale ještě cca před třemi dny vše fungovalo bez problémů, chyba bude v nějaké novince v pwb. --Dvorapa (diskuse) 14. 1. 2017, 10:02 (CET)[odpovědět]
To mě poslední dobou štve čím dál více, mnou vytvořených otevřených je cca 90 tasků, z toho u půlky z nich bez jakéhokoliv vyjádření vývojářů, některé čekající déle jak rok na to, až si toho vůbec někdo všimne. Nahlásil jsem to na phabricator, ale neměl jsem čas to napsat nějak chytře, takže doufám, že to půjde pochopit a že jsem tam nenapsal moc hrubek a gramatických chyb, angličtina není moje silná stránka a pro svůj gramaticko-frázový slovník teď honem neběžím. --Dvorapa (diskuse) 14. 1. 2017, 10:25 (CET)[odpovědět]
Zkuste zatím používat starší verzi pwb (třeba 2.0rc5 nebo alespoň z minulého týdne), pokud to není chyba v CirrusSearch nebo nějaké externí knihovně, mělo by to fungovat tam. --Dvorapa (diskuse) 14. 1. 2017, 10:39 (CET)[odpovědět]
Chyba je opravdu pravděpodobně někde na spojení CirrusSearch a pywikibot, protože CirrusSearch na Wikipedii funguje a zároveň to nefunguje i na starší verzi pywikibota, ani v jednom tedy problém nejspíše nebude. --Dvorapa (diskuse) 16. 1. 2017, 14:48 (CET)[odpovědět]
Ono na pywikibotovi moc lidí nepracuje... Pár lidí to nezvládne. Můžete je ale zkusit pomoci vyřešit sám :).--Martin Urbanec (diskuse) 16. 1. 2017, 14:55 (CET)[odpovědět]
Já vím, aktuálně cca 1–2 lidé, tenhle problém má ale ten háček, že je někde v pozadí (servery, MW API), takže jednoduchým zásahem do kódu asi vyřešit úplně nepůjde. --Dvorapa (diskuse) 16. 1. 2017, 14:59 (CET)[odpovědět]

Systém

Tento systém není dobrý, protože nefunguje TOC.--Juandev (diskuse) 9. 1. 2017, 10:36 (CET)[odpovědět]

Jestli myslíte tuto diskusi. Nefunguje jen pro skryté části, pokud rozbalíte starší, pak funguje zcela. Přijde mi to ovšem lepší, než obsah přesouvat do archivu a zablokovat možnost vrátit se ke starší diskusi přímo na místě. Kéž by existovala možnost rozdělit obsah nebo přestrukturovat nebo částeně skrýt... I když možná si ručně vytvořím vlastní, na základě souboxu, až bude čas. --Dvorapa (diskuse) 9. 1. 2017, 11:12 (CET)[odpovědět]

Tak co třeba co téma to vložená podstránka?--Juandev (diskuse) 9. 1. 2017, 12:27 (CET)[odpovědět]

To nevyřeší problém s obsahem, pořád bude stejně dlouhý a podobně neaktivní. Na jiných webech to často funguje tak, že se příslušná skrytá oblast rozbalí, když člověk klikne v obsahu na kapitolu z ní, třeba by to šlo nějak ošetřit i na Wikipedii. Jenom netuším, jak pracuje šablona collapse top, jestli je to uvnitř MW nebo uvnitř našeho common.js? Třeba by se to dalo upravit tam. Na druhou stranu to je požadavek jenom mě, takže jenom kvůli mně něco měnit je také nesmysl. --Dvorapa (diskuse) 9. 1. 2017, 13:10 (CET)[odpovědět]
Spíš bys mohl staré (před 2016) diskuse archivovat, protože délka stránky už začíná dosahovat 300kB, což je o asi tak 280 kB více, než je nutné. JAn (diskuse) 9. 1. 2017, 14:27 (CET)[odpovědět]
Velikost stránky by sice neměla ničemu vadit, ale přesunuto do podstránek. --Dvorapa (diskuse) 9. 1. 2017, 14:54 (CET)[odpovědět]

AWB

Tak myslím, že už to umím dobře. --OJJ, Diskuse 12. 1. 2017, 16:16 (CET)[odpovědět]

Skvěle, nicméně kdyby bylo potřeba s něčím poradit, ptejte se s odvahou (na AWB se ptej Martina Urbance, ten já nerozběhnu). A jinak, přidáváte takovéto náhrady do WPCleaneru? --Dvorapa (diskuse) 12. 1. 2017, 16:25 (CET)[odpovědět]
Už umím s tímhle, tak proč zase něco jiného :). Včera jsem bez problému vyřešil jeden úkol na ŽOPP, takže OK. --OJJ, Diskuse 14. 1. 2017, 10:03 (CET)[odpovědět]
Ta otázka směřovala na to, že tento druh oprav byste měl přenechat WPCleaneru nebo někomu, kdo s ním pracuje, aby se to dělalo pravidelně, přečtěte si úvod stránky na WP:ŽOPP ;) --Dvorapa (diskuse) 14. 1. 2017, 10:16 (CET)[odpovědět]
Sice nevím, jaký je v tom rozdíl, ale OK. :) Teď ještě narovnávám jeden starý požadavek, snad už to nevypadá blbě, že se do toho tak motám, ale když to umím a můžu pomoct. :) --OJJ, Diskuse 14. 1. 2017, 10:41 (CET)[odpovědět]
Výborně, nevyřešených požadavků na narovnávání jsou mraky, o narovnávání se totiž vede diskuse na diskusní stránce WP:ŽOPP, kdy a jak je to vhodné, zvu vás do této diskuse. --Dvorapa (diskuse) 14. 1. 2017, 10:47 (CET)[odpovědět]
Dobře, podívám se. Tohle je ze starého názvu na nový, pak už toho nechám. --OJJ, Diskuse 14. 1. 2017, 10:54 (CET)[odpovědět]

Bot a kategorie

Zdravím. Toto nahrazení zjevně nebylo v pořádku. Prosím o kontrolu, zda se podobná chyba nestala i jinde. Děkuji. --Vachovec1 (diskuse) 15. 1. 2017, 11:59 (CET)[odpovědět]

@Vachovec1: Děkuji za nalezení a opravu chyby, prošel jsem výsledky a nalezl ještě jednu podobnou chybu, i ta je již opravena. --Dvorapa (diskuse) 15. 1. 2017, 12:47 (CET)[odpovědět]

DvorapaBot - kategorizovat

Zdravím kolego, jak DvorapaBot bere nekategorizované články? Mě UrbanecmBot zlobil, vizte [13]. --Martin Urbanec (diskuse) 16. 1. 2017, 13:07 (CET)[odpovědět]

Nijak zvláštně, poloautomaticky: Aktualizuji dotaz na Quarry (jehož základ jste mi nedávno pomohl opravit, aby fungoval jak má), vezmu výsledek, vyházím hlavní stranu a články od Hanna Johansen až po Karl Hodurek (chyba v databázi, kterou se snažil řešit Blahma, ale věc se zdá se nikam nepohnula), vložím do stránky Wikipedie:Údržba/Nekategorizované články s ohledem na skryté kategorie. Následně už pomocí pwb.py add_text vložím šablonu do článků, které jsou odkazovány z té stránky, přičemž ale vyjmu články, které obsahují alespoň jednu ze šablon Pracuje se nebo Kategorizovat. --Dvorapa (diskuse) 16. 1. 2017, 13:18 (CET)[odpovědět]
Vím, že zlobil, a vůbec problémy s Toolforge byly časté a pořád zdá se ještě jsou, i když už jsme si mysleli, že to úspěšně vyřešili (přesun na nové servery, nová url, ...), proto raději takto poloautomaticky. --Dvorapa (diskuse) 16. 1. 2017, 13:22 (CET)[odpovědět]
Některé skripty (myslím že buď add_text, replace nebo category) umí použít přímo SQL, možná by to mohlo být celé automatické, neměl jsem však čas se tím zabývat. --Dvorapa (diskuse) 16. 1. 2017, 14:45 (CET)[odpovědět]
Až teď jsem si všiml odpovědi. Ono využíváme naprosto stejný zdroj dat. Jediný rozdíl je v tom, že z Toolforge je vidět přímo na databázové stroje používané i Quarrym (t.j. jsem si schopen vygenerovat do souboru výsledek jakéhokoliv dotazu pomocí klasického příkazu mysql), jak jsem postupoval předtím. Bohužel, repliky nejsou úplně přesné a i přes -excepttext a další pojistky to nefungovalo... --Martin Urbanec (diskuse) 22. 1. 2017, 20:30 (CET)[odpovědět]
@Martin Urbanec: Kdyžtak se ještě podívejte na svoji diskusní stránku, psal jsem tam možné návrhy na úpravu skriptu (navboxy, nevhodná umístění), možná jste také nezaznamenal. --Dvorapa (diskuse) 23. 1. 2017, 16:58 (CET)[odpovědět]

Skript pro přidání šablony po CT

Zdravím a ještě jednou děkuji za Váš skript pro přidání šablony Překlad. Trošku jsem provedl úpravy ve svém SQL (vyřazení stránek, které nebyly vytvořené pomocí CT a vyřazení rozcestníků) a narazil na další chybu ve skriptu. Výstup ze skriptu je včetně relevantních souborů na [14]. Mohu Vás poprosit o její opravu? Předem děkuje --Martin Urbanec (diskuse) 22. 1. 2017, 20:26 (CET)[odpovědět]

@Martin Urbanec: Chyba je pravděpodobně v tom, že daný článek (1. slovenská fotbalová liga) není v souboru preklads.txt. Skript předpokládá, že jsou jak soubor preklads.txt, tak soubor jen s názvy článků shodné. Možná řešení jsou tři: Buď opravím skript, aby rozdíl mezi soubory ignoroval, nebo opravíte generování souborů, aby byly shodné, anebo do souboru preklads.txt kolem názvu článku doplníte hranaté závorky a já upravím skript, čímž sloučíme oba soubory do jediného. --Dvorapa (diskuse) 23. 1. 2017, 16:54 (CET)[odpovědět]
Díky. Pak je to moje chyba a omlouvám se za falešný poplach. Spíš než ignorace bych preferoval jejich vypsání s nějakou lidsky čitelnou chybou. Díky předem, --Martin Urbanec (diskuse) 23. 1. 2017, 17:16 (CET)[odpovědět]

Křemičitany

Nevím, jaký je budoucí záměr, ale editace komentovaná shrnutím "správná šablona" vytvořila z cedule nesrozumitelný výkřik. Nechci to urychleně revertovat, když neznám záměr, prosím však buď o nápravu nebo vysvětlení. Díky. Petr Karel (diskuse) 25. 1. 2017, 17:12 (CET)[odpovědět]

@Petr Karel: Šablona Vyjmout (i její předchůdci RozdělitČásti a Přesunout část) se vkládají do těla textu, šablona Rozdělit patří na začátek článku. Onen nesrozumitelný výkřik je způsoben nevhodnou funkcí šablony Rozdělit, jejíž opravenou verzi mám na pískovišti a postupně ji dnes nasadím. Pak by upozornění mělo vypadat nějak takto:
{{Wikipedista:Dvorapa/Pískoviště/Šablona:Rozdělit|seznam křemičitanů}}
Pokud myslíte, že tato opravená verze bude stačit, ještě dnes bude tato forma nasazena. Pokud byste tam raději viděl původní šablonu, revertujte, případně doporučuji přenést šablonu Vyjmout přímo do těla článku k sekci, ke které se vztahuje. --Dvorapa (diskuse) 25. 1. 2017, 17:22 (CET)[odpovědět]

Smazat vlastní písek

Zdravím, možná byste měl vkládat šablonu smazat do noinclude, aby se nestalo, že horlivý mazač smaže i hlavní pískovou stránku. --Martin Urbanec (diskuse) 25. 1. 2017, 17:13 (CET)[odpovědět]

Díky za upozornění, vůbec mě to nenapadlo, příště na to dám pozor. --Dvorapa (diskuse) 25. 1. 2017, 17:14 (CET)[odpovědět]

Poznámka

Ahoj, nezapomněl jsi zde slůvko "údržba" v názvu kategorie? Viz též Kategorie:Údržba:Stránky s alternativní mapou. --Jiekeren (diskuse) 26. 1. 2017, 17:37 (CET)[odpovědět]

@Jiekeren: Díky moc za upozornění, já si říkal že nějakou takovou kategorii máme, opraveno. --Dvorapa (diskuse) 26. 1. 2017, 17:43 (CET)[odpovědět]
Není zač. Ona kdysi existovala samostatná údržbová kategorie pro LocMap vícenásobně, ale kdosi ji smazal, neboť byla prázdná. Tak teď je to zas podchyceno, díky. --Jiekeren (diskuse) 26. 1. 2017, 20:16 (CET)[odpovědět]

Dvorapabot - Wikipedie jako zdroj

Dobrý den, mohl by bot odstraňovat odkazy do cizích wikipedií důsledně? Například v hesle Horské kolo odstranil definici refu "wikipedia-en". Další odkazy na tento ref však už ponechal, čímž způsobil chybu "Chybná citace: Chyba v tagu ref; citaci označené wikipedia-en není určen žádný text". Těch případů bude asi více, viz zde. Děkuji --Jvs 28. 1. 2017, 13:53 (CET)[odpovědět]

@Jvs: Vím o tom, tuším, jak by to šlo udělat, ale asi na tento úkol již bota pouštět nebudu. Každopádně kategorii, která toto řeší jsem hledal a nemohl najít, máme tu totiž cca 15 kategorií pojmenovaných ve stylu Údržba:Články/Stránky s chybnými/chybami/špatnými referencemi. Děkuji za její zmínění, rád opravím, co bot takto rozbil. --Dvorapa (diskuse) 28. 1. 2017, 14:05 (CET)[odpovědět]

Wikipedie jako zdroj

Zdravím, díky za spuštění robota "Wikipedie jako zdroj". Ovšem třeba na https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sputnik_2&diff=14614081&oldid=14422152 je to zjevně odkaz na referenci, který by se měl opravit jejím převzetím. Nešlo by to robota naučit nebo ty případy alespoň někde shromáždit? --Martin Urbanec (diskuse) 29. 1. 2017, 13:52 (CET)[odpovědět]

Příklad odkaz na referenci není, ale každou jednotlivou editaci bota jsem prošel a odkazy na reference nebo poznámky jsem se snažil ponechávat (parametr #cite-blabla v url). --Dvorapa (diskuse) 29. 1. 2017, 13:55 (CET)[odpovědět]
Aha, moje chyba, nevím proč, ale viděl jsem tam Sputnik_ref_2. Díky za projití! --Martin Urbanec (diskuse) 29. 1. 2017, 13:57 (CET)[odpovědět]
Já děkuji za ostražitost. --Dvorapa (diskuse) 29. 1. 2017, 13:59 (CET)[odpovědět]

Bot:Prázdné kategorie

Ahoj, některé kategorie (jako např. Kategorie:Teroristické útoky roku 2017) je podle mě zbytečné mazat, i když jsou prázdné, protože se pravděpodobně velmi brzy zaplní. — Draceane diskusepříspěvky 6. 2. 2017, 12:58 (CET)[odpovědět]

Vím, je to možné, ale moc se mi ten přístup dělat si kategorie do zásoby nelíbí. A zrovna u této je to přístup hodně pesimistický :D Ale samozřejmě dát botovi výjimku pro kategorie obsahující 2017 v názvu mohu (a dám). --Dvorapa (diskuse) 6. 2. 2017, 18:18 (CET)[odpovědět]
Ještě k mechanismu, jeden týden bot vygeneruje seznam a označí kategorie k zaplnění. Druhý týden z nich smaže nezaplněné, které nemají diskusní stránku. Další týden vygeneruje seznam nový a tak pořád dokola. --Dvorapa (diskuse) 6. 2. 2017, 18:21 (CET)[odpovědět]
Dobrá, děkuji za objasnění i za výjimku. — Draceane diskusepříspěvky 7. 2. 2017, 00:53 (CET)[odpovědět]

Rozbitý ibox

Ahoj, je potřeba vrátit cca 200 editací v soutěžích grandslamu, viz rozbitý ibox. V těchto článcích s iboxy nic neprovádět; zřejmě jsi spletl šablonu k tvorbě parametrů.--Kacir 12. 2. 2017, 03:29 (CET)[odpovědět]

Omlouvám se, vráceno. --Dvorapa (diskuse) 12. 2. 2017, 08:05 (CET)[odpovědět]
Mrkni se na to; doporučoval bych vždy před spuštěním bota zkontrolovat alespoň jednu editaci, jestli nehází chybu. Ahoj. --Kacir 14. 2. 2017, 23:12 (CET)[odpovědět]
Jojo, vím o něm, další z infoboxů s nepojmenovanými parametry v základu (a snad už poslední, doufám). Potřeboval bych pro ně kategorii, abych je mohl snadno vyseparovat a robotické úpravy na nich neprováděl, anebo je prostě vymýtit (což by bylo nejlepší). Napravím hned jak se k tomu dostanu. --Dvorapa (diskuse) 14. 2. 2017, 23:30 (CET)[odpovědět]
Nejlépe udělat úpravu po vzoru {{Infobox - tenisový turnaj}} [15], popřípadě sloučit s jiným podobným infoboxem. Pojmenovat parametry je v takovémto případě poměrně jednoduché. JAn (diskuse) 15. 2. 2017, 06:50 (CET)[odpovědět]
Vše opraveno, vyřešeno. --Dvorapa (diskuse) 16. 2. 2017, 02:03 (CET)[odpovědět]

Odpověď

Zdravím. Ano, vím, nicméně děkuji za upozornění, ale zde nastává menší problém; absolutně nevím jak... ElTomino (diskuse) 18. 2. 2017, 20:31 (CET)[odpovědět]

@ElTomino: U kazdeho clanku je vlevo v menu "trvaly odkaz" (permanent link). Pokud jej rozkliknete u clanku na cizojazycne (napr. anglicke) Wikipedii, v adrese url se objevi cislo revize. To jen zkopirujete do parametru sablony Preklad. Zkuste a napiste, zda to vyslo. --Dvorapa (diskuse) 18. 2. 2017, 23:56 (CET)--Dvorapa (diskuse) 18. 2. 2017, 23:57 (CET)[odpovědět]

šabl:Chyba

Ahoj, co přesně chceš v té šabl opravit? Než to budeš vysvětlovat já Ti jí teď odemknu a pak /až uvidím ve shrnutí že ok/ zase zamknu--Horst (diskuse) 19. 2. 2017, 22:18 (CET)[odpovědět]

@Horst: Aha, ono se to týká její dokumentace a ta je odemčená, vše tedy v pořádku a nic není třeba opravit, omlouvám se za zmatečnost. --Dvorapa (diskuse) 19. 2. 2017, 22:20 (CET)[odpovědět]
Ok, zamykám :-), měj se--Horst (diskuse) 19. 2. 2017, 22:23 (CET)[odpovědět]

Rekategorizace navigačních šablon OH

Dobrý den, rád bych se zeptal, z jakého důvodu byla u všech navigačních sportovních boxu, které jsou umístěny pod infoboxem, zrušena kategorizace. A byly přesunuty pouze do Kategorie:Šablony:Souvislostní, kde jsou mnohem hůře dohledatelné. Nešlo by původní kategorie navrátit. Třídily boxy dle jednotlivých sportů a případně i roků, což mi značně ulehčovalo orientaci. Předem děkuji za vysvětlení nebo nápravu Puclik1 (diskuse) 21. 2. 2017, 12:49 (CET)[odpovědět]

Můj komentář: to se kolegovi moc nepovedlo. Přinejmenším měla zůstat kategorizace do "Kategorie: Navigační šablony sportu XYZ". Pořád jde o navigační šablony. U kategorizace do "Kategorie:Sport XYZ na OH roku ABC" také nevidím přesvědčivý důvod pro odstranění. Kategorie typu "Navigační šablony MS 2011" ovšem vidím jako sporné (MS 2011 je neurčitý pojem, který může znamenat MS v atletice, klasickém lyžování, biatlonu, veslování atd.). Pokud chtěl kolega Dvorapa odlišit vertikální a "běžné" navboxy, měl nejprve pro vertikální navboxy vytvořit stejný system podkategorií, jako mají navboxy klasické. A provázat vždy příslušnou kategorii "vertikální" a "klasickou" (pomocí šablon {{sovisející kategorie}}). --Vachovec1 (diskuse) 21. 2. 2017, 13:12 (CET)[odpovědět]
Jistě, bylo to chybné rozhodnutí. Nicméně původní záměr byl, že by se podobné kategorie vytvořily i zde. Tedy že by např. kategorie Šablony Slovenska obsahovala podkategorie Navigační šablony Slovenska, Infoboxy Slovenska a Souvislosti Slovenska. Proto jsem kšablony vyřadil z běžných kategorií a hodil je do této s tím, že se zde kategorizační strom postupně časem vytvoří. Přijde mi trochu nevhodné je mít ve stejných kategoriích jako ostatní navigační šablony. Uživatel přece jenom předpokládá, že v kategorii Navigační šablony Slovenska najde hlavně a převážně šablony postavené na navboxu, což tyto nejsou. Zároveň to nejsou ani infoboxy, což je celkem dobře vysvětleno v dokumentaci šablony Soubox. Myslím, že vhodné řešení vzniklé chyby by mohlo být zařadit je navíc do kategorií šablon obecně, vysvětlím na příkladu:
původně
[[Kategorie:Navigační šablony Slovenska]]
[[Kategorie:Navigační šablony vodních toků]]
[[Kategorie:Geografické navigační šablony]]
nyní
[[Kategorie:Šablony:Souvislostní]]
návrh
[[Kategorie:Šablony:Souvislostní]]
[[Kategorie:Šablony:Geografické]]
[[Kategorie:Šablony Slovenska]]
[[Kategorie:Šablony vodních toků]]
Sice se formálně o navboxy jedná, nicméně nejsem zastáncem těchto vertikálních navboxů, osobně toleruji jejich použití pouze ve výjimečných případech (např. u posloupností nebo jejích výčtů). --Dvorapa (diskuse) 21. 2. 2017, 21:40 (CET)[odpovědět]
Nemám nic proti zařazení do Kategorie:Šablony:Souvislostní klidně i o doplnění struktury, ale mně osobně přijde, že se stále jedná o navigační boxy a bylo by vhodné je minimálně ponechat v kategoriích, které zmiňuje Vachovec1. Jinak se mi jedná zvláště o sportovní šablony, které se již nějakou dobu snažím kategorizovat. Puclik1 (diskuse) 22. 2. 2017, 12:55 (CET)[odpovědět]

Chyba bota

Jedna z oprav bota, pridani mezery, je špatně. Stránka Klonální selekce.

| doi = 10.4049/jimmunol.1302427

Jj14 (diskuse) 26. 2. 2017, 14:47 (CET)[odpovědět]

@Jj14: Špatně není, ona tam ta mezera byla předtím, jen tam byla ve formě skrytého znaku, takže nebyla vidět. Respektive tam předtím byla mezera šířky 0 (nula). Bot pouze skrytou mezeru nahradil klasickou (dle shrnutí), čímž poukázal na chybu, kterou jste pak opravil, za což vám děkuji. --Dvorapa (diskuse) 26. 2. 2017, 16:22 (CET)[odpovědět]

Oprava formátování infoboxu?

Dodbrý den, díky za robotické sjednocování formátu, ale co má prosím tato editace společného se shrnutím „oprava formátování infoboxu“, když v se článku žádný infobox nevyskytuje a úpravy se týkaly šablony {{Seznam dílů}}?

Mimochodem, byl bych skutečně rád, kdyby u této šablony, oproti iboxům, zůstala rovnítka zarovnaná do jednoho sloupce. Pokud už ji takto hromadně upravujete, bylo by možné to zařídit? Výrazně to totiž zpřehledňuje vyplňování nebo i upravování hodnot jednotlivých parametrů. --Bazi (diskuse) 1. 3. 2017, 12:44 (CET)[odpovědět]

@Bazi: Projíždím všechny blokové šablony, které ve článcích blokové nejsou, možná by správné shrnutí mělo být oprava formátování blokových šablon. Rovnítka pod sebou by roboticky šla zařídit třebas tak, že by se stanovil počet znaků před rovnítkem napevno pro všechny články s danou šablonou. Pak by byla nutná výjimka pro bota v případě, že je název parametru delší nebo že parametr neobsahuje rovnítko. Je to celkem náročný úkol, navíc i VE ty mezery takto nevkládá (byť by samozřejmě mohl/měl?). --Dvorapa (diskuse) 1. 3. 2017, 12:55 (CET)[odpovědět]
Ono jde právě o to, že při ručním vkládání šablony jsem to zarovnání dodržoval, jenže nějaký bot to pak bezohledně srovnal podle iboxů, takže když to bot dokáže zničit, měl by to být schopen taky napravit. (Uznávám, že to nebyl případ této editace, ale té předchozí, kterou provedl MatSuBot.) Počet mezer pro jednotlivé parametry by se dal snadno odpočítat třeba z dokumentace k šabloně, kde je to zaznamenáno správně (byť ve dvou variantách pro zjednodušený zápis a složitější/kompletní zápis). Obecně by pro začátek stačilo, kdyby se tohle sjednocování zápisu aplikovalo opravdu jen na infoboxy, pro které jsme se v nějaké dřívější diskusi na takovém zápisu komunitně shodli, případně na výslovně uvedené další blokové šablony, ale ne šmahem na všechny.
Jinak vzhledem k tomu, že je to složitá šablona (šablona v šabloně), ve VE se prostě normálně needituje, takže VE na ni naštěstí obvykle nemá vliv. --Bazi (diskuse) 1. 3. 2017, 13:29 (CET)[odpovědět]
@Bazi: K ničení mezer boty: Bohužel je to jejich základní vlastnost. Jedna z nejvíce častých kosmetických úprav. Ty se sice dají vypnout, ale při žádostech o příznak bota je spíše doporučován opak. Provádějí jinak totiž mnoho užitečných změn navíc oproti změně, která je ve shrnutí. Tato funkce je ve většině běžných systémů/frameworků/backendů, na kterých bot může běžet. Bylo by tedy nutné přidat výjimku alespoň do těch nejzákladnějších (pwb a AWBWesalius (HypoBOT)Martin Urbanec (UrbanecmBot)JAnD (JAnDbot)Matěj Suchánek (MatSuBot)Dvorapa (DvorapaBot)Frettie (Frettiebot)Blahma (BlahmaBot)Tchoř (TchoŘoBot) Walter Klosse (KlosseBot)Jan Myšák (JanMyšákBot)UpozorněnoUpozorněno Účastníci WikiProjektu Strojové zpracování upozorněni.) buď přímo pro šablony, kterých se to týká (náročné, nevím jestli vůbec proveditelné), nebo pro všechny šablony bez rozdílu (to mi zas přijde trochu škoda vůči těm, kde to vhodné je a kterých je dle mého převaha). Pingnul jsem další botovodiče, kdyby chtěli něco opravit nebo doplnit. --Dvorapa (diskuse) 1. 3. 2017, 15:21 (CET)[odpovědět]
Jen doplním, teoreticky byste mohl upravit cosmetic_changes.py. --Martin Urbanec (diskuse) 1. 3. 2017, 15:23 (CET)[odpovědět]
Tyhle mezery by se normálně v šablonách neodstraňovaly, ale JAn Dudík kdysi vyjednal zavedení speciálně pro cswiki. Matěj Suchánek (diskuse) 1. 3. 2017, 15:32 (CET)[odpovědět]
Díky za link. Pokud vím, to sjednocení do formátu mezera-svislítko-mezera-rovnítko-mezera-hodnota se kdysi vyjednalo opravdu jen v souvislosti s infoboxy. Vynucení i ve všech ostatních šablonách nemá podle mých znalostí oporu. Je-li tedy možné to zrušit a vrátit do podoby, kdy by se využívalo jen individuálně pro jednotlivé vybrané šablony, uvítal bych to. (Naopak by bylo třeba fajn, kdyby se daly automaticky prokládat jednoduchými mezerami citační šablony v blokové i řádkové formě. Těm by to pomohlo v přehlednosti. Ale to už je o něčem jiném.) --Bazi (diskuse) 1. 3. 2017, 16:03 (CET)[odpovědět]
Aha, i já děkuji za odkaz, já se divil, proč jsme tam jediní. Asi nám nic nebrání napsat si pro pwb vlastní pravidla pro mezery kolem rovnítka v šablonách pro různé šablony (např. právě ty citační) a poprosit botovodiče, aby daná pravidla používali. Mám s tím ale nedobré zkušenosti, dřív jsem dával kolem rovnítek komplet ve všech citačních šablonách jednoduché mezery, pak jsem ale přišel na to, že to znepřehledňuje často dost zásadně porovnání verzí a ta změna, která tam je důležitá, zapadne, proto jsem od toho upustil. --Dvorapa (diskuse) 1. 3. 2017, 16:25 (CET)[odpovědět]
Veškerá přehlednost se ztrácí při přejmenování parametru na jinou délku; při robotickém přidání parametru nebo když to někdo nedodrží [16]. Dělat výjimky pro jednotlivé šablony bude asi dost problematické, navíc třeba Automatické kosmetické úpravy (AKÚ), které používám i na cs.wiki takovéto mezery odstraní taky. Jako možný hack by šlo přejmenovat parametry na stejnou délku :-P. Ale kvůli jedné šabloně, kde jsou žádané mezery jen kvůli estetice to celé vypínat? JAn (diskuse) 2. 3. 2017, 07:24 (CET)[odpovědět]
Mimochodem, citační šablona uprostřed šablony beztak naruší estetičnost zápisu. JAn (diskuse) 2. 3. 2017, 07:28 (CET)[odpovědět]
Nejde jenom o estetiku, jde přeci o užitečnost, tak to prosím neshazujte podobnými tvrzeními. Při přejmenování parametru holt člověk zvládne nějakou tu mezeru přidat nebo ubrat, a bot to zvládne stejně tak, problémem jsou lidé, kteří to nedodržují nebo kteří nejsou dostatečně... ohleduplní, aby tak vedli svoje boty. A poprovím Vás tedy o vypnutí svého AKÚ u všech seznamů dílů. Děkuji. --Bazi (diskuse) 2. 3. 2017, 11:25 (CET)[odpovědět]

Automatické přidání šablony překlad do článků

Zdravím, narazil jsem na zajímavou chybu ve Vašem kódu na aut. přidání šablony {{překlad}} do článků. Funguje totiž jen tehdy, pokud ho spustím „s připojením na terminál“. Pokud se ho snažím odeslat na grid (stdout i stderr putuje do souboru), skript skončí chybou nalezitelnou na [17]. Můžete nějak poradit či chybu opravit? Pro jistotu, používám tuto verzi a spouštím jako python3 addmissing.py -file:pages.txt -search:'-insource:/\{\{[Pp]řeklad/'. --Martin Urbanec (diskuse) 3. 3. 2017, 11:20 (CET)[odpovědět]

Omlouvám se za zpožděnou odpověď, vypadá to na problém s kódováním nebo nějakým skrytým znakem, na chybu skriptu to nevypadá. Víc ale asi neurčím. --Dvorapa (diskuse) 15. 3. 2017, 13:49 (CET)[odpovědět]

Preference inline stylů?

Dobrý den, kolego, přiznám se, že Vám nerozumím. Pod technickou lípou se zrovna diskutuje o přenesení jedněch inline stylů ze šablon do kaskádových stylů (i Vy jste se tam vyjádřil, takže jste to musel číst), a přitom právě nyní provádíte likvidaci některých šablon ze stránek a zavádění inline stylování: [18], [19]. Proč? Vždyť to jde právě opačným směrem. --Bazi (diskuse) 16. 3. 2017, 14:13 (CET)[odpovědět]

Vysvětlím: Existují dvě víceméně duplicitní šablony Rámeček s textem a Box-hlava. Jelikož jsou víceméně duplicitní, rozhodl jsem se je sloučit, přičemž jsem pro sloučení vybral šablonu Rámeček s textem, protože jednak proběhl již DoS s výsledkem ponechat a jednak má styl vzhledu shodný s obsahy, infoboxy, což šablona Box-hlava nemá. Toto sloučení by zároveň mělo pomoci vyřešit stav, kdy máme dvě duplicitní šablony Šablona:Portál:Box-hlava a Portál:Box-header, ekvivalenty anglické šablony Template:Box-header, které bych chtěl sloučit na název ekvivalentní k anglickému, tedy Šablona:Box-hlava, nyní však zabraný právě slučovanou šablonou. Co se týče diskuse, kterou zmiňujete, možná jsem se v ní angažoval, ale spíše proto, že jsem chtěl kolegům pomoci v jejich záměru sjednotit vzhled archivačních šablon, jiný zájem (např. vámi zmíněný přesun stylů do Common.css) na tom nemám. --Dvorapa (diskuse) 16. 3. 2017, 14:26 (CET)[odpovědět]
A dovysvětlení: Víceméně ekvivalentní znamená, že právě ty dva případy WikiMěst jsou jediné, kde to nahradit/sloučit nešlo. Dříve jsme tu měli na takový případ (že je potřeba orámovat mapu) šablonu, ale ta byla smazána, protože (aspoň myslím), nebyla nikde využita. Ponechal jsem však šablony obě na svém pískovišti, protože pro ně připravuji jiné využití. Za mě by bylo nejvhodnější rámeček kolem šablony LocMap převést do samotné šablony LocMap a schovat jej pod volitelný parametr. --Dvorapa (diskuse) 16. 3. 2017, 14:32 (CET)[odpovědět]
(s e.k.) Neřešil jsem Váš zájem na diskusi, ale to, že jste ji musel zaznamenat, když jste se v ní vyjadřoval. Prostě když se na jedné straně převádí inline styly do tříd, tak přece na jiném místě nebudeme šablonu převádět do formátované tabulky. Pokud jste skutečně chtěl sloučit dvě šablony, měl jste to provést tak, že jste z jedné udělal přesměrování na druhou a případně ji následně ve stránkách nahradil tou primární. Ale ne snad substitucí do tabulky, to vůbec nedává smysl. A uzurpování názvu šablony pro svůj vlastní záměr bez jakékoli předchozí diskuse nebo i návrhu, to je s prominutím opravdu vrchol arogance. Berte prosím na vědomí, že Wikipedie je kolektivní projekt, ne něčí soukromé pískoviště. Díky za pochopení. --Bazi (diskuse) 16. 3. 2017, 14:35 (CET)[odpovědět]
K tomu dodám jen, že ta šablona byla využita asi 10 články, což je podle mého celkem drobnost na to, abych se vyptával před každou editací takové šablony, zda ji mohu provést. Předchozí diskuse se však vedla, a to pod technickou lípou. --Dvorapa (diskuse) 16. 3. 2017, 14:38 (CET)[odpovědět]
Link? Diff? --Bazi (diskuse) 16. 3. 2017, 14:40 (CET)[odpovědět]
Po e. k.: Teď abych si vymyslel nový název pro ty dvě slučované Šablona:Portál:Box-hlava a Portál:Box-header, když jste to revertoval. Napadá vás něco? --Dvorapa (diskuse) 16. 3. 2017, 14:41 (CET)[odpovědět]
Ona má ta šablona Šablona:Portál:Box-hlava ještě menší využití než ta původní, používá se právě jenom na fotbalovém portálu. I když teoreticky asi může být využitelná i jinde. Ale proč to tedy nepřejmenovat na Šablona:Portálbox-hlava a Šablona:Portálbox-pata? --Bazi (diskuse) 16. 3. 2017, 21:02 (CET)[odpovědět]
+ ještě ta duplicitní, která má dalších pět využití, takže celkem šest využití. Jop, navržené názvy se mi zamlouvají, možná se ještě zamyslím, jak je počeštit. Ony jsou ještě duplicitní k Položce portálu, ale nemám sílu převádět těch šest portálů na tuto šablonu, jen sloučím ty duplicity na vhodný název. --Dvorapa (diskuse) 16. 3. 2017, 21:48 (CET)[odpovědět]

Vysvětlivky k periodické tabulce

Nová úprava šablony mě upozornila na stávající podobu vysvětlivek. Položky pod Radioaktivita bych doporučoval upravit:

 • Radioaktivita není vlastnost prvků, ale jejich konkrétních izotopů. Uhlík může být stabilní (C 12) i radioaktivní (C 14). Proto doporučuji korektnější formulci "se stabilním izotopem" vs. "bez stabilního izotopu" (případně "všechny izotopy radioaktivní", co však neumožní zahrnout dosud neobjevené prvky).
 • Co se míní spojením Radioaktivita - neznámé? Je vůbec použito? U všech nově objevených prvků je jejich radioaktivní rozpad (a to navíc jiným kanálem, než spontánním štěpením) nutný k identifikaci protonového čísla, tedy k průkazu, že k objevu nového prvku opravdu došlo. Odstranil bych úplně. (I u dosud neobjevených prvků, což není případ stávající tabulky, prostě nejsou známy stabilní izotopy, tedy spadají do druhé skupiny, a kdyby se náhodou (scifi) stabilní izotop našel, mohl by se prvek přeřadit.)

Nechávám to na Vás, berte to jako tip, jak informovat korektněji (z fyzikálního hlediska; chemikům je to možná v jejich hantýrcce jedno, ale tabulka je i pro atomové a jaderné fyziky). Petr Karel (diskuse) 20. 3. 2017, 15:32 (CET)[odpovědět]

@Petr Karel: Plně souhlasím, upravím, děkuji moc za upozornění. --Dvorapa (diskuse) 20. 3. 2017, 15:47 (CET)[odpovědět]
Díky. Na okraj dodávám, že podobná nekorektnost je i v infoboxu prvků (navíc doplněná o výstražný obrázek, který má smysl jen pro výskyt jistého izotopického složení v jistých koncentracích a může platit třeba i pro vodík (bude-li převažovat tritium), vizte Vyhl. 374/2016, vyhl. 422/2016); už jsem na to někoho kdysi upozorňoval, chemikům se to ale líbí. Prosím, infobox beru jako info zejména chemikům, prohru ve svém snažení o korektnost jsem proto u infoboxu přijal. Petr Karel (diskuse) 20. 3. 2017, 15:49 (CET)