Loading...

Diskuse k nápovědě:Jmenný prostor

Dovolil bych si oponovat těmhle posledním změnám. Článek by IMHO měl být hlavně informací pro neznalé o tom, co to jmenný prostor je, k čemu a jak se používá. To, jaké hodnoty mají interní konstanty kdesi v PHP zdrojáku se někomu může hodit, ale obecně je to spíš věc podružná, patřící maximálně do další kapitoly. Stejně tak je IMHO hlavní jmenný prostor mnohem podstatnější než jmenný prostor Media a pouhý fakt, že vnitřní kód pro Media je náhodou -2, by ho neměl dostat na první místo. Přemýšlím, jak to nějak vhodně rozdělit do nějaké kapitoly Základní principy a Technické podrobnosti nebo tak něco. --Mormegil 11:07, 12. 8. 2004 (UTC)

OK. Šlo mi o to vyjádřit rozdíl mezi skutečnými a virtuálními NS a objasnit zmatky mezi NS soubor, obrázek a media. -- Vít Zvánovec 11:20, 12. 8. 2004 (UTC)

JP Nápověda

Zdá se mi, že po překopání několika nápovědních textů a jejich přesun z JP Wikipedie do JP Nápověda již V české Wikipedii se však tento jmenný prostor zatím využívá pouze částečně… příliš neplatí. Dáme to pryč? --25. 1. 2014, 00:47 (UTC), Utar (diskuse)

Nápověda ve svém JP by jako minimum měla pokrývat alespoň hlavní témata, což při pohledu na odkazy sekce Editace v Nápověda:Obsah zdá se mi ještě úplně neplatí. Z toho pohledu bych hormon špatného svědomí v podobě citované věty ponechal.--Matěj Orlický (diskuse) 25. 1. 2014, 10:06 (UTC)

Přesměrování z hlavního jmenného prostoru

Vzhledem k existenci redirů z hl. jm. prostoru do jiných (1., 2.) a nejednoznačnému výkladu (revertace návrhu smazu), navrhuji doplnit větu o podtržený text:

  • hlavní jmenný prostor – obsahuje vlastní encyklopedické články a nevedou z něj přesměrování do jiných prostorů.

--Kacir 22. 12. 2017, 20:01 (CET)[odpovědět]

Návrh podporuji. --Vachovec1 (diskuse) 22. 12. 2017, 21:20 (CET)[odpovědět]
Oponuji, nejde o žádné doporučení nebo pravidlo, nýbrž o nápovědu. Jednak lehce pochybuji, že toto do nápovědy patří a jednak když už to tam vložit, tak ale nějakým nápovědním stylem. Formuloval bych to třeba jako neměl(a) byste, nebo nedoporučujeme anebo není vhodné. Nicméně kvůli jednomu dvěma případům vytvořeným zkušeným wikipedistou si myslím není potřeba tohle uvádět do nápovědy vůbec. --Dvorapa (diskuse) 23. 12. 2017, 12:04 (CET)[odpovědět]
Moc se tam ten přílepek nehodí, pokud je to opravdu potřeba, tak to patří do Wikipedie:Přesměrování#Nevhodná přesměrování.--Matěj Orlický (diskuse) 23. 12. 2017, 13:28 (CET)[odpovědět]
@Dvorapa: Proč by mělo být doplnění vázané na pravidlo? Cílem je stručnost, jednoznačnost a návaznost na styl předchozí části věty, tedy na „obsahuje vlastní encyklopedické články.“ Navrhované obracení se k čtenáři moc smyslu nedává. Podmiňovací způsob navíc neguje zmiňovanou jednoznačnost; z historie wikidebat je mi jasné, že by se v případě diskuse ozvaly hlasy, že to výslovně zakázáno není a tedy je to možné.--Kacir 23. 12. 2017, 15:47 (CET)[odpovědět]
@Matěj Orlický: WP:Přesměrování jsem znovu pročítal při zahájení diskuse u navboxu; v podstatě je mi jedno, kde ta informace bude, může se objevit i ve WP:RS. Zdejší umístění se mi jeví krátkou a jednoznačnou formou, bez rozepisování do vět, jako vhodné. Vycházím z vlastní zkušenosti, protože jsem už právě v této nápovědě hledal informaci o přesměrováních mezi jmennými prostory. Info by mělo sloužit i k zamezení ad hoc DOSů.--Kacir 23. 12. 2017, 15:47 (CET)[odpovědět]
Pokud je vám to jedno, je to vhodnější u přesměrování, protože se to týká použití přesměrování a jen okrajově použití jmenných prostorů. Zde si to dokážu představit v nějaké části popisující vztah a provázání jmenných prostorů, nejen přesměrováními, ale i dalšími odkazy. Prostě mi nepřijde vhodné z toho činit součást definice, k čemu jp slouží. --Matěj Orlický (diskuse) 23. 12. 2017, 17:40 (CET)[odpovědět]
Podporuji, a také si myslím, že vhodnější upozornění je v normativním textu (pravidle). --Valdemar (diskuse) 23. 12. 2017, 17:46 (CET)[odpovědět]
@Matěj Orlický, Vlout: Nevadí, že WP:Přesměrování není pravidlo, stejně jako by daná informace nevadila, a měla výpovědní hodnotu, zde. Při uvedení ve WP:Přesměrování by už stálo zato pojmout rediry jmenných prostorů komplexně vlastní sekcí a přiznávám, že nyní se mi nechce dohledávat, jestli jsou nějaká přesměrování mezi prostory možná (pokud si vzpomínám, už jsem zaznamenal uživ. stránky redirované na články), takže nejjednodušším řešením bude založení DOSu a z výsledku odvozovat i budoucí případy.
Faktem ale je, že hl.jm. prostor je z definice určen pouze pro články a 3. bod Přesměrování v doporučení WP:RS lze vykládat restriktivně, tj. přesune-li se článek mimo hlavní prostor, má být vzniklé přesměrování smazáno, tj. rediry z hlavního jmenného prostoru jinam nelze zachovávat. --Kacir 24. 12. 2017, 08:03 (CET) / --Kacir 24. 12. 2017, 08:05 (CET)[odpovědět]
Při založení avizovaného DOSu jsem nepinknul kolegu Blahmu, takže tak činím zde.--Kacir 31. 12. 2017, 14:38 (CET)[odpovědět]

Pro záznam: Náběh k revertační válce (1.5.2018) kvůli odkazování z hlavního jmenného prostoru do wikipedického. Přidání „Wikipedie:Nástěnka správců“ patrole uniklo. Mělo být hned odstraněno.--Kacir 1. 5. 2018, 19:01 (CEST) / --Kacir 1. 5. 2018, 19:05 (CEST)[odpovědět]

Rejstřík

@Harold, Vojtěch Dostál:Vidím, že jsou postupně zakládána nová „hesla“ ve jmenném prostoru Rejstřík (dnes 1, 2), určená k transkluzi do článků. Jejich vznik by se měl opírat o konsenzus z diskuse Automatické seznamy z Wikidat.
V tom případě by mělo být aktualizováno takové použití v sekci Lokální prostory, zmínkou o transkludovaných seznamech ze současného „bez využití“.--Kacir 12. 11. 2019, 15:55 (CET)[odpovědět]

@Kacir: Aktualizoval jsem informace na odkázané stránce ;-) --Vojtěch Dostál (diskuse) 12. 11. 2019, 16:04 (CET)[odpovědět]

Aktualizace

Přijde mi, že by si článek zasloužil aktualizaci. Je podstatně méně informativní než anglická verze (včetně podčlánků), takže třeba vymezení hlavního jmenného prostoru vypadá zcela chybně. Přidávám aspoň to nejnutnější. --Chun-mee (diskuse) 17. 4. 2021, 12:29 (CEST)[odpovědět]

Search stories