Loading...

Antonín Hudeček

Antonín Hudeček

Antonín Hudeček (14. ledna 1872 Loucká u Ředhoště11. srpna 1941 Častolovice) byl český malíř-krajinář.

Život

Po maturitě na reálném gymnáziu v Roudnici studoval od roku 1887 Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů Maxmiliána Pirnera a Václava Brožíka. Věnoval se figurální malbě, kterou v letech 1891–1893 studoval také v Mnichově u O. Seitze. Od roku 1895 měl atelier v Praze a připojil se – společně s Antonínem Slavíčkem – ke skupině malířů, kteří pod vedením Juliuse Mařáka malovali krajiny zejména v okolí Okoře. Roku 1898 vystavoval na první výstavě spolku Mánes a roku 1900 poprvé ve Vídni.

V roce 1902 cestoval s Janem Preislerem po Itálii a Sicílii. Z cesty vytěžil značný počet olejových skic, podle nichž pak maloval rozměrné mariny. Později maloval krajiny v okolí Kolína a pohledy na Prahu. Koncem roku 1908 odjel na Sicílii podruhé, doprovázen svými přáteli sochařem Jaroslavem Vorlem a jeho manželkou operní pěvkyní Marianou Vorlovou, a do konce dubna 1909 pobýval v Syrakusách.[1] Do Mariany se Hudeček zamiloval a měl s ní nemanželského syna Jiřího. Za války spolu s ní pobýval v Solnohradu, kde se s nimi seznámil její pozdější druhý manžel, sochař Ladislav Beneš.[2]

V roce 1909 Hudeček maloval v okolí Police nad Metují v Orlických horách. Dvakrát navštívil ostrov Rujanu, od roku 1920 pravidelně pobýval v Tatrách a v Banské Bystrici a od roku 1927 také na Podkarpatskou Rus.[3] Roku 1930 byl jmenován řádným členem České akademie věd a umění a za životní dílo dostal její cenu. V roce 1940 obdržel Národní cenu za malířskou tvorbu [4]. Od roku 1927 žil ve své vile v Častolovicích, kde také v roce 1941 zemřel.

Dílo

Po prvních pokusech o figurální malbu i akty se Hudeček plně věnoval malbě krajin, lesa a selských stavení. Byl ovlivněn J. Mařákem, A. Slavíčkem a do jisté míry i francouzským impresionismem, jeho obrazy jsou však spíš realistické. Hudečkovy četné obrazy se i dnes vysoce cení.

Galerie

Odkazy

Reference

 1. Antonín Hudeček, Moře
 2. Jiří Václavík: Beneš Ladislav, Spolek přátel Častolovic
 3. P. Toman, Slovník československých výtvarných umělců, str. 100 n.
 4. Časopis Pestrý týden, č. 40, ročník 15, vyd. 5. 10. 1940, str. 4, vyd. Grafické umělecké závody V. Neubert a synové, Praha, 1940

Literatura

 • Boučková, Jitka: Antonín Hudeček, Oblastní galerie Liberec, Východočeská galerie Pardubice 1982.
 • Hanel, Olaf: Krajinou duše Antonína Hudečka, České muzeum výtvarných umění v Praze, Moravská galerie v Brně, Východočeská galerie v Pardubicích 2003.
 • Karlíková, Ludmila: Antonín Hudeček. Praha: Odeon, 1983.
 • Matějček, Antonín: Antonín Hudeček. Praha: SVU Mánes - Melantrich, 1947.
 • Rouček, Rudolf: Posmrtná výstava Antonína Hudečka, in: Dílo 1941-1942, roč. XXXII.
 • Ottův slovník naučný nové doby, heslo Hudeček Antonín. Sv. 4, str. 1269.
 • Prokop Toman, Slovník československých výtvarných umělců, heslo Hudeček Antonín. Praha: B Kočí 1927

Externí odkazy

Search stories