Loading...

Adenosindifosfát

Adenosindifosfát

Adenosindifosfát (Adenosine DiPhosphate - ADP) je jeden z nukleotidů. Skládá se z nukleové báze adeninu, ribózy a dvou fosfátů.

Kromě adenosindifosfátu existuje adenosintrifosfát (ATP), který má tři fosfáty, a adenosinmonofosfát (AMP), který má pouze jeden fosfát. Z těchto tří molekul má ATP nejvyšší energii, ADP střední a AMP nejnižší. Tyto energetické poměry vycházejí z toho, že tři fosfátové skupiny jsou v biologických systémech negativně nabité a příliš blízko sebe, proto se vzájemně odpuzují a jejich stav se dá srovnat s napnutou pružinou.

Vznik ADP

Cyklus hydrolýzy a syntézy ATP z ADP. V bodě 1 dochází k uvolnění energie a v bodě 2 dochází k přísunu energie.

ADP vzniká hydrolýzou (nebo také defosforylací) ATP činností enzymů ATPáz. Naopak pomocí enzymu ATP syntáza se z ADP opět vytváří ATP. ADP se na ATP mění například při fotosyntéze (pomocí sluneční energie) nebo při buněčné respiraci (pomocí energie získané rozkladem glukózy).

Význam ADP

Přeměna energeticky bohatého ATP na ADP je zdrojem energie pro buněčné reakce prakticky ve všech živých organismech. Tyto reakce mají zásadní význam pro přenos energie v buňce:

Biologický cyklus ATP a ADP

Biologický cyklus ATP a ADP probíhá prakticky neustále a je vratný:

  • Hydrolýza molekuly ATP na ADP způsobí uvolnění energie uložené ve vazbě konečného fosfátu. Tato reakce poskytuje energii pro většinu biologických procesů.
  • Syntéza molekuly ADP na ATP vyžaduje přísun energie z uvolněného fosfátu a produkuje molekulu H2O. Tato reakce probíhá při buněčném dýchání.

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Adenosindiphosphat na německé Wikipedii.

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Adenosine diphosphate na anglické Wikipedii.

Externí odkazy

Search stories